การคุ้มครองจากการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง

Fraud Protect สำหรับ Shopify Payments คุ้มครองธุรกิจที่มีสิทธิ์จากการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง โดยการทำให้การจัดการคำสั่งซื้อง่ายดายขึ้น อีกทั้งรวดเร็วและด้วยความมั่นใจ หลังจากเปิดใช้งาน Fraud Protect คำสั่งซื้อออนไลน์ที่ดำเนินการผ่าน Shopify Payments จะถูกวิเคราะห์และแยกประเภทเป็น “ได้รับการคุ้มครอง” หรือ “ไม่ได้รับการคุ้มครอง” คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครอง และ Shopify จะรับประกันการชำระเงิน คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ หากคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองมีการเรียกคืนยอดเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง Shopify จะคืนยอดเงินนั้นและจัดการกับขั้นตอนการเรียกคืนยอดเงินให้แก่คุณ

สิทธิ์

สิทธิ์ของธุรกิจ

เฉพาะธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้ Fraud Protect ตัวอย่างเช่น ธุรกิจของคุณต้องตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องใช้ Shopify Payments หากคุณมีส่วน Fraud Protect อยู่ในหน้า Shopify Payments ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ก็หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ Fraud Protect

สิทธิ์ของคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ดำเนินการออนไลน์ผ่าน Shopify Payments เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจาก Fraud Protect คำสั่งซื้อที่ไม่มีสิทธิ์ เช่น PayPal หรือคำสั่งซื้อจากการขายหน้าร้าน ดำเนินการด้วยวิธีเดียวกันกับก่อนที่จะตั้งค่า Fraud Protect

หากคุณแก้ไขคำสั่งซื้อหลังจากที่ได้รับการคุ้มครองโดย Fraud Protect คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกประเมินอีกครั้ง ในบางกรณีการแก้ไขคำสั่งซื้อที่ต้องมีการชำระเงินเพิ่มเติมจากลูกค้าอาจทำให้สถานะการป้องกันการฉ้อโกงของคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น “ได้รับการคุ้มครองบางส่วน” หากส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อใหม่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

ปิดใช้งาน Fraud Protect

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่า Fraud Protect แล้ว คุณสามารถปิดใช้งานได้ตลอดเวลา

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
  2. คลิก ผู้ให้บริการการชำระเงิน
  3. ถัดจาก Fraud Protect สำหรับ Shopify Payments ให้คลิก ปิดใช้งาน Fraud Protect
  4. คลิก ยืนยันการปิดใช้งาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fraud Protect โปรดดูบทความต่อไปนี้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี