การคุ้มครองจากการปฏิเสธการชำระเงินจากการฉ้อโกง

หมายเหตุ: Fraud Protect มีให้ใช้งานสำหรับผู้ขายในสหรัฐอเมริกา

Fraud Protect สำหรับ Shopify Payments คุ้มครองธุรกิจที่มีสิทธิ์จากการปฏิเสธการชำระเงินจากการฉ้อโกง โดยการทำให้การจัดการคำสั่งซื้อง่ายดายขึ้น อีกทั้งรวดเร็วและด้วยความมั่นใจ หลังจากเปิดใช้งาน Fraud Protect คำสั่งซื้อออนไลน์ที่ดำเนินการผ่าน Shopify Payments จะถูกวิเคราะห์และแยกประเภทเป็น "ได้รับการคุ้มครอง" หรือ "ไม่ได้รับการคุ้มครอง" คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครอง และ Shopify จะรับประกันการชำระเงิน คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ หากคำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองมีการคืนเงินจากการฉ้อโกงด้านการชำระเงิน Shopify จะคืนยอดเงินนั้นและจัดการกับขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงินให้แก่คุณ

สิทธิ์

สิทธิ์ของธุรกิจ

ธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้ Fraud Protect ธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้ Fraud Protect ตัวอย่างเช่น ธุรกิจของคุณต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือต้องใช้ Shopify Payments หากคุณเห็นส่วน การป้องกันทุจริต ในหน้า Shopify Payments ซึ่งอยู่ในส่วน Shopify admin ของคุณ ก็หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ Fraud Protect

สิทธิ์ของคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ดำเนินการออนไลน์ผ่าน Shopify Payments เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจาก Fraud Protect คำสั่งซื้อที่ไม่มีสิทธิ์ เช่น PayPal หรือคำสั่งซื้อจากการขายหน้าร้าน ดำเนินการด้วยวิธีเดียวกันกับก่อนที่จะตั้งค่า Fraud Protect

หากคุณแก้ไขคำสั่งซื้อหลังจากที่ได้รับการคุ้มครองจากการป้องกันการทุจริต คำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกประเมินอีกครั้ง ในบางกรณีการแก้ไขคำสั่งซื้อที่ต้องมีการชำระเงินเพิ่มเติมจากลูกค้าอาจทำให้สถานะการป้องกันการทุจริตของคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นได้รับการคุ้มครองบางส่วน หากส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อใหม่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

หมายเหตุ: Fraud Protect ครอบคลุมมูลค่าของรายการที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อที่ได้รับการป้องกันเมื่อมีการสั่งซื้อ ซึ่งไม่มีการครอบคลุมถึงรายการที่เพิ่มเข้ามา

ตั้งค่า Fraud Protect

หากธุรกิจของคุณมีสิทธิ์ คุณสามารถตั้งค่า Fraud Protect จาก Shopify admin ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก การตั้งค่า
 2. คลิก ผู้ให้บริการการชำระเงิน
 3. คลิกจัดการในส่วน Shopify Payments
 4. คลิกตั้งค่าการ Fraud Protect
 5. อ่านและยอมรับข้อกำหนดในการใช้บริการ
 6. เลือกว่าคุณต้องการให้คำสั่งซื้อของ Shopify Payments จัดเก็บยอดเงินด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ การจัดเก็บยอดเงินด้วยตนเองหมายความว่าคุณสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการคุ้มครองก่อนที่จะจัดเก็บการชำระเงิน
 7. คลิก เปิดใช้งาน Fraud Protect
 8. คลิก เสร็จสิ้น

คุณสามารถยืนยันได้ว่ามีการติดตั้ง Fraud Protect แล้วได้โดยการตรวจสอบหน้า Shopify Payments ในส่วน Shopify admin ของคุณเมื่อใดก็ได้

ปิดใช้งาน Fraud Protect

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่า Fraud Protect แล้ว คุณสามารถปิดใช้งานได้ตลอดเวลา

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิก การตั้งค่า
 2. คลิก ผู้ให้บริการการชำระเงิน
 3. ถัดจาก Fraud Protect สำหรับ Shopify Payments ให้คลิก ปิดใช้งาน Fraud Protect
 4. คลิก ยืนยันการปิดใช้งาน

หมายเหตุ: คำสั่งซื้อที่ได้รับการคุ้มครองระหว่างที่เปิดใช้งาน Fraud Protect จะได้รับการคุ้มครองต่อไป แม้ว่าคุณจะปิดใช้งาน Fraud Protect ไปแล้วด้วยเช่นกัน คุณจะยังคงเห็นตัวกรองสถานะการป้องกันในหน้าคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาคำสั่งซื้อที่ได้รับการป้องกันเมื่อฟีเจอร์ดังกล่าวเปิดใช้งานอยู่

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี