Shopify Markets

Shopify Markets เป็นเครื่องมือจัดการข้ามพรมแดนที่ช่วยให้คุณสามารถระบุ ตั้งค่า การเปิดตัว ปรับปรุงและจัดการตลาดระหว่างประเทศของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ทั้งหมดจากร้านค้าเดียว

Shopify Markets จะรวมเครื่องมือข้ามพรมแดนที่มีอยู่อย่างการกําหนดราคาระหว่างประเทศ โดเมน การใช้หลายภาษา และการใช้หลายสกุลเงิน รวมถึงแนะนำฟังก์ชันการใช้งานใหม่เพื่อช่วยให้คุณจัดการและขยายยอดขายทั่วโลกของคุณ ด้วย Shopify Markets ตอนนี้คุณสามารถสร้างกลุ่มประเทศและภูมิภาคเพื่อลดความซับซ้อนในการขยายการขายของคุณ และสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ซื้อที่แตกต่างกันโดยใช้สกุลเงิน ภาษา และโดเมนท้องถิ่น

มีฟีเจอร์ให้ใช้งานในช่วงเข้าทดลองใช้งาน

เมื่อเข้าถึง Shopify Markets ในช่วงทดลองใช้งาน คุณจะสามารถ:

  • จัดการยอดขายทั่วโลกของคุณจากแดชบอร์ดตลาดศูนย์กลาง
  • กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ หรือไปยังกลุ่มประเทศและภูมิภาคพร้อมกันโดยอิงตามกลยุทธ์เชิงธุรกิจของคุณ
  • ขายสินค้าในภาษาต่างๆ ได้สูงสุด 20 ภาษา
  • จำหน่ายสินค้าในสกุลเงินต่างๆ สูงสุด 133 สกุลเงิน
  • ตั้งค่าโดเมนระหว่างประเทศ โดเมนย่อย หรือโฟลเดอร์ย่อยเพื่อกำหนดตลาดเป้าหมายแต่ละแห่งของคุณ

หากร้านค้าของคุณใช้แผน Advanced Shopify หรือ Shopify Plus ร้านค้าของคุณ คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้อีกด้วย:

  • คํานวณและเก็บอากรและภาษีนําเข้าในขั้นตอนการชำระเงิน
  • ตั้งค่าการกำหนดราคาระหว่างประเทศสำหรับตลาดแต่ละแห่งด้วย Shopify Payments

เร็วๆ นี้ใน Shopify Markets

ในอนาคต คุณจะสามารถใช้การตั้งค่าอัตโนมัติที่ช่วยให้ Shopify ปรับการตั้งค่าตลาดของคุณให้เหมาะสมด้วย Shopify Markets

เมื่อใช้งาน Advanced Shopify และ Shopify Plus คุณยังสามารถที่จะ:

  • รับชำระเงินในหลายสกุลเงินด้วย Shopify Payments
  • ปรับแต่งแค็ตตาล็อกสินค้าและเนื้อหาร้านค้าของคุณในแต่ละตลาด
  • จัดการตำแหน่งที่ตั้งในการจัดการคำสั่งซื้อของแต่ละตลาด

วิธีการอื่นๆ ในการขายสินค้าข้ามพรมแดน

ผู้ขายที่มีทีมประจำอยู่ทั่วโลกซึ่งมีการปฏิบัติงานในตลาดท้องถิ่นของตนอย่างอิสระ ผู้ขายมักจะต้องการขายสินค้าข้ามพรมแดนโดยใช้ร้านค้าหลายแห่งพร้อมกับความสามารถในการขายและรับเงินในสกุลเงินต่างๆ ตามกลยุทธ์การขายระหว่างประเทศของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี