ประสบการณ์การใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของลูกค้า

ใช้หน้านี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การชำระเงินออนไลน์ของลูกค้าด้วยการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay วิธีการคืนเงินคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay และสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์กำลังการซื้อก่อนใครโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติสำหรับลูกค้า

หากต้องการชำระเงินคำสั่งซื้อโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ลูกค้าจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องมีที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินในสหรัฐอเมริกาและลงทะเบียน Shop Pay จํานวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระเงินต้องอยู่ระหว่าง 50 ดอลลาร์สหรัฐถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้เข้าเกณฑ์การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของลูกค้า โปรดดูที่สิทธิ์การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ในศูนย์ช่วยเหลือ Shop

ประสบการณ์การชำระเงินออนไลน์สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

หากต้องชำระเงินคำสั่งซื้อโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ลูกค้าเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของตน
  2. ลูกค้าทำการชำระเงินโดยใช้ Shop Pay
  3. ลูกค้าเลือกการผ่อนชำระ
  4. ลูกค้าจะตรวจดูตัวเลือกการผ่อนชำระเงินทั้งหมดที่มีให้เลือก จากนั้นจะเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
  5. ลูกค้าจะตรวจสอบการซื้อของตนเองแล้วจึงดำเนินการชำระเงินงวดแรกในขั้นตอนการชำระเงิน

ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับการผ่อนชำระที่เหลือจากบัตรของลูกค้าตามกำหนดการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก โดยลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลก่อนระบบจะเรียกเก็บการผ่อนชำระแต่ละครั้ง

หลังจากที่เสร็จสิ้นการสั่งซื้อแล้ว คุณจะได้รับเงินสำหรับคำสั่งซื้อเต็มจำนวนล่วงหน้า ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

การคืนเงินให้กับคำสั่งซื้อที่ถูกสร้างโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

เมื่อคุณขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณจะส่งการชำระเงินดังกล่าวกลับไปให้ลูกค้า หากลูกค้าขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่พวกเขาดำเนินการชําระเป็นรายเดือน พวกเขาจะไม่ได้รับเงินค่าดอกเบี้ยที่ชําระไปแล้วคืน เนื่องจากดอกเบี้ยคือค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมและไม่สามารถขอคืนเงินได้

เมื่อคุณดำเนินการคืนเงิน ระบบจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการคืนสินค้าและคืนเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี