ประสบการณ์การใช้งาน Shop Pay Installments ของลูกค้า

ใช้หน้านี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ซื้อสำหรับการชำระเงินของลูกค้าที่ใช้งาน Shop Pay Installments Shop Pay Installments เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถแบ่งการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของตนออกเป็น 4 งวดเท่าๆ กันได้ โดยลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้เมื่อทำการชำระเงินโดยใช้ Shop Pay

ประสบการณ์การชำระเงินของลูกค้าที่ใช้งาน Shop Pay Installments

ขั้นตอน:

  1. ลูกค้าเพิ่มสินค้าไปยังตะกร้าสินค้าของตน
  2. ลูกค้าทำการชำระเงินโดยใช้ Shop Pay
  3. ลูกค้าเลือก Shop Pay Installments แล้วเลือกชำระเงินค่าคำสั่งซื้อของตนโดยการผ่อนชำระ 4 งวด

หลังจากที่ลูกค้าเลือก Shop Pay Installments แล้ว ลูกค้าจะตรวจสอบคำสั่งซื้อของตนและจะเห็นตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เริ่มการซื้อสินค้าเป็นครั้งแรกในขั้นตอนการการเช็คเงิน
  • ให้การจ่ายเงินครั้งแรกเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากการซื้อ

ระบบจะเรียกเก็บเงินที่เหลืออยู่อีก 3 ครั้งจากบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของลูกค้าทุกๆ 2 สัปดาห์ โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลเตือนความจำก่อนที่ระบบจะเรียกเก็บเงินแต่ละครั้ง

คะแนนเครดิตและสิทธิ์การใช้งาน

คะแนนเครดิตของลูกค้าของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบหากพวกเขาใช้ Shop Pay Installments อย่างไรก็ตามหากลูกค้าไม่ผ่อนชำระในแต่ละงวด หรือผ่อนชำระล่าช้า ก็อาจได้รับผลกระทบต่อสิทธิ์การใช้งานสำหรับการสั่งซื้อโดยใช้ Shop Pay Installments ในอนาคต

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี