Używanie grafiki opcji Raty Shop Pay

Korzystając z grafiki opcji Raty Shop Pay, akceptujesz Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych Shop Pay i Raty Shop Pay oraz potwierdzasz, że naruszenie tych wytycznych spowoduje wygaśnięcie Twojej licencji lub zezwolenia na korzystanie z elementów marki Shop Pay. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z wytycznymi Shopify dotyczącymi prawidłowego używania logo Shop Pay.

W celu wyróżnienia lub promocji funkcji rat Shop Pay główne logo Shop Pay może być używane wraz ze sloganem o partnerstwie z firmą Affirm. W miarę możliwości należy starać się wyświetlać tę grafikę w pełnym kolorze. Grafika przedstawiająca logo Shop Pay wraz ze sloganem o partnerstwie jest również dostępna w wersji monochromatycznej.

Możesz pobrać całą grafikę opcji Raty Shop Pay w formie pliku zip, który zawiera pliki .eps, .jpg, .png i .svg.

Pobierz całą grafikę marki Raty Shop Pay

Aby uzyskać wskazówki dotyczące używania logo Shop Pay, zapoznaj się z sekcją Używanie logo Shop Pay.

Aby uzyskać wskazówki dotyczące używania marki Shopify, w tym The Shopping Bag i logotypu Shopify pisanego kursywą, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi używania naszej marki.

W miarę możliwości należy wyświetlać główne logo Shop Pay w pełnym kolorze. Logo Shop Pay jest również dostępne w wersji monochromatycznej. Możesz pobrać wszystkie zasoby marki Shop Pay w formie pliku zip, który zawiera pliki .eps, .jpg, .png i .svg.

Główne logo

Pobierz główne logo Shop Pay

Główna grafika opcji Raty Shop Pay

Grafika opcji Raty Shop Pay łączy główne logo Shop Pay ze sloganem o partnerstwie z firmą Affirm. Znak graficzny Affirm jest znakiem towarowym spółki Affirm, Inc. Dowiedz się więcej o wytycznych dotyczących logo, banera i przycisków Affirm.

Jeśli to możliwe, wyświetlaj główne logo Shop Pay w pełnym kolorze. Logo opcji Raty Shop Pay jest również dostępne w wersji monochromatycznej.

Główna grafika opcji rat

Pobierz główną grafikę opcji Raty Shop Pay

Jeśli nie możesz użyć pełnokolorowej grafiki, wybierz wersję monochromatyczną, która zapewnia jak największy kontrast.

Używaj grafiki w wersji monochromatycznej w następujących sytuacjach:

  • gdy wymagany jest druk jednokolorowy
  • gdy nie jest możliwe uzyskanie dokładnego odwzorowania kolorów
  • gdy używasz tła zapewniającego słaby kontrast
  • gdy używasz tła o wielu elementach lub tła wzorzystego

Monochromatyczne logo opcji rat

Pobierz grafikę opcji Raty Shop Pay w wersji monochromatycznej

Wolna przestrzeń wokół grafiki opcji Raty Shop Pay

Korzystając z grafiki opcji Raty Shop Pay należy zawsze pozostawić wolną przestrzeń lub odstęp o wymiarze „X” wokół grafiki, aby zmaksymalizować jej wizualny efekt w każdej kompozycji.

„X” odnosi się do wysokości grafiki.

Przykład minimalnego rozmiaru grafiki opcji rat

Minimalny rozmiar grafiki opcji Raty Shop Pay

Aby zachować spójność wizualną grafiki opcji Raty Shop Pay, nie skaluj jej poniżej 166 x 42 pikseli.

Przykład minimalnego rozmiaru grafiki opcji rat

Najlepsze praktyki

Jeśli używasz grafiki opcji Raty Shop Pay w swoim sklepie online, weź pod uwagę zalecenia zawarte w poniższej tabeli.

Przykładowa grafika w pełnym kolorze.
W miarę możliwości używaj grafiki w pełnym kolorze.
Przykładowa grafika w czerni.
Używaj grafiki w kolorze czarnym jako alternatywy dla pełnej wersji kolorystycznej.
Przykładowa grafika w bieli.
Używaj grafiki w kolorze białym jako alternatywy dla pełnej wersji kolorystycznej oraz aby zachować kontrast na różnokolorowych tłach, obrazach lub wzorach.
Przykładowa grafika w bieli.
Używaj grafiki w kolorze białym, gdy znajduje się na górze innego obrazu. Aby zapewnić mocny kontrast, umieść białą grafikę na czarnej warstwie.

Oto przykładowe zalecenia określające, czego należy unikać podczas korzystania z grafiki Raty Shop Pay.

Przykład zniekształconej i przekrzywionej grafiki.
Nie przekrzywiaj ani nie zniekształcaj grafiki.
Przykładowa grafika w innym kolorze.
Nie zmieniaj koloru grafiki.
Akceptowane są wyłącznie wersje w pełnym kolorze, czerni lub bieli.
Przykład grafiki, która została zmieniona.
Nie zmieniaj grafiki w żaden sposób ani nie modyfikuj kolorów.
Przykład grafiki, której proporcje zostały zmienione.
Nie zmieniaj w żaden sposób proporcji grafiki.
Przykład grafiki ułożonej w stos.
Nie nakładaj na siebie ani nie zmieniaj układu grafiki.
Przykład grafiki umieszczonej na obrazie.
Nie umieszczaj grafiki w pełnym kolorze na obrazach.
Użyj zamiast niej grafiki w wersji monochromatycznej w celu zapewnienia jak największego kontrastu.
Przykład białej grafiki na jasnym tle.
Nie umieszczaj białej grafiki na jasnych kolorach.
Przykład grafiki z efektem cienia.
Nie zmieniaj grafiki ani nie stosuj żadnych efektów, takich jak cienie, kontury lub rozmycie.

Dowiedz się więcej o projektowaniu pod kątem dostępności w Internecie.

Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych

W niniejszych wytycznych objaśniony jest sposób używania i wizualnej prezentacji elementów marki Shop Pay. Korzystanie z elementów marki Shop Pay oznacza, że akceptujesz niniejsze wytyczne i potwierdzasz, że używanie tych elementów marki z naruszeniem niniejszych wytycznych spowoduje automatyczne wygaśnięcie licencji i/lub zezwolenia na korzystanie z nich.

  • Możesz korzystać z tych elementów marki wyłącznie zgodnie z wytycznymi przedstawionymi na tej stronie i tylko w celu promowania dostępności funkcji rat Shop Pay w powiązaniu ze sklepem sprzedawcy Shopify, za wyjątkiem przypadku uzyskania pisemnej zgody na inne wykorzystanie.
  • Korzystając z tych zasobów marki, nie możesz wprowadzać konsumentów w błąd co do sponsorowania przez nas Twojej firmy, naszego powiązania z nią lub aprobaty Twojej firmy, produktów bądź usług.
  • Affirm i znak graficzny Affirm są znakami towarowymi spółki Affirm, Inc. Nie udzielamy Ci licencji na korzystanie z jej znaków towarowych. Przed użyciem jakiegokolwiek ze znaków towarowych tej spółki zapoznaj się z jej wymaganiami dotyczącymi zgodności z przepisami.
  • Różne zasoby marki, w tym „Shop Pay” i logo Shop Pay, stanowią naszą wyłączną własność. Jesteśmy wyłącznym beneficjentem wszelkiej wartości firmy powstałej w wyniku wykorzystania przez Ciebie któregokolwiek z tych elementów marki. Nie możesz podejmować żadnych działań naruszających nasze prawo własności do tych elementów marki.
  • Zasoby naszej marki muszą być używane z szacunkiem. Nie wolno z nich korzystać w sposób przynoszący szkodę nam, naszym produktom lub usługom, ani w sposób, który naszym zdaniem osłabia naszą reputację lub obniża wartość naszych znaków towarowych lub innych posiadanych przez nas zasobów marki, bądź szkodzi im w inny sposób. Innymi słowy, nie należy łączyć zasobów naszej marki z żadnymi zakazanymi lub niezgodnymi z prawem działaniami ani używać ich w sposób oszukańczy lub szkodliwy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo