Alkoholholdige produkter

Når du selger alkohol gjennom Shopify må du følge lover og forskrifter som kan gjelde for salg av alkohol. Lovene og forskriftene avhenger av hvilken region butikken din befinner seg i, og regionen du selger til. Bruk informasjonen på denne siden for å finne ut mer om lover og forskrifter som kan gjelde for bedriften din.

Lover og forskrifter for å selge alkohol i USA

Hvis bedriften din er lokalisert i USA, eller hvis du selger alkoholholdige produkter til kunder i USA, er du pålagt å følge alle føderale, statlige og lokale lover i alle jurisdiksjoner der de alkoholholdige produktene annonseres eller selges.

I USA er alkohol svært strengt regulert på statlig nivå, og reglene varierer fra stat til stat. Hvis du selger eller sender alkoholholdige produkter må du gå gjennom reglene for statene du driver forretninger i, og der kundene befinner seg. Se gjennom disse vanlige kravene for salg av alkohol:

 • Du må anskaffe og inneha alle nødvendige lisenser for å produsere, markedsføre, selge og levere produktene.
 • Du må være i fullt samsvar med alle gjeldende lisensieringskrav, inkludert krav til dokumentasjon.
 • Du må ha effektive rutiner for aldersbekreftelse slik at alkoholholdige produkter ikke kan kjøpes eller mottas av personer under 21 år.
 • Du må sørge for at alle alkoholholdige produkter som sendes til en annen stat følger gjeldende lovgivning i både bedriftens jurisdiksjon og kundens jurisdiksjon.
 • Du må sende og levere alkoholprodukter i full samsvar med gjeldende lovgivning i jurisdiksjonen til bedriften din og kundenes jurisdiksjon.

Ressurser om salg av alkohol i USA

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av alkoholholdige produkter i USA, som følgende ressurser:

Lover og forskrifter for salg av alkohol i Canada

Hvis bedriften er lokalisert i Canada, eller hvis du selger alkoholholdige produkter til kunder i Canada, må du følge alle gjeldende føderale og provinsielle lover i enhver jurisdiksjon der de alkoholholdige produktene markedsføres, selges eller leveres. Noen provinser kan også ha bestemte krav til merking som må følges for at de alkoholholdige produktene kan selges i den aktuelle provinsen.

Hvis du selger alkoholholdige produkter i Canada må du også følge Food and Drugs Act, Food and Drug Regulations, Safe Food for Canadians Act og Safe Food for Canadians Regulations. Før du selger et alkoholholdig produkt i Canada må du gå gjennom all gjeldende lovgivning.

På føderalt nivå må du følge kravene til emballasje og merking. Disse kravene inkluderer komposisjonsmessige standarder for produkter som skal merkes som en bestemt type brennevin, og opphavsrettsbeskyttelse knyttet til geografisk indikator.

Hver enkelt provinsielle jurisdiksjon har ulike krav til alkohol, inkludert, men ikke begrenset til, disse vanlig nevnte kravene:

 • juridiske krav om aldersgrense
 • lisenskrav for rett til å distribuere alkohol
 • retningslinjer for annonsering og markedsføring av alkohol
 • retningslinjer for registrering og oppføring

Hvis du selger eller sender alkoholholdige produkter til Canada, må du vurdere disse vanlige kravene:

 • I Alberta, Manitoba og Quebec er aldersgrensen for alkohol 18 år.
 • I British Columbia, New Brunswich, Newfoundland og Labrador, Nordvest-territoriene, Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Island, Saskatchewan og Yukon er aldersgrensen for alkohol 19 år.
 • Avgifter pålegges alkoholholdige produkter på produksjons- eller importtidspunktet, og skal betales av produsenten eller importøren.

Ressurser om salg av alkohol i Canada

Du kan finne mer spesifikk informasjon på nett om salg av alkoholholdige produkter i Canada, som følgende ressurser:

Lover og forskrifter for salg av alkohol i EU)

Hvis bedriften din er lokalisert i EU, eller hvis du selger alkoholholdige produkter til kunder i EU, må du følge all gjeldende lovgivning i enhver jurisdiksjon der de alkoholholdige produktene annonseres eller selges. Før du selger et alkoholholdig produkt i EU, må du overholde følgende lover og forskrifter:

Hver enkelt jurisdiksjon i EU har ulike krav til alkohol, inkludert, men ikke begrenset til, de følgende vanlige kravene til forhandlere:

 • Du må sørge for at etikettene på produktene inneholder all nødvendig informasjon, som ingrediensliste og næringsinnhold.
 • Du må overholde alle gjeldende avgiftsplikter for alkohol og alkoholholdige drikker.
 • Du må ha effektive rutiner for aldersbekreftelse slik at alkoholholdige produkter ikke kan kjøpes eller mottas av personer under den juridiske lavalderen i den aktuelle jurisdiksjonen.
 • Du må sikre at måten du annonserer, markedsfører og selger de alkoholholdige produktene på følger alle juridiske krav i din jurisdiksjon og kundens jurisdiksjon.

Ressurser om salg av alkohol i EU

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av alkoholholdige produkter i EU, som følgende ressurser:

Lover og forskrifter om salg av alkohol i Storbritannia

Hvis bedriften din er lokalisert i Storbritannia, eller hvis du selger alkoholholdige produkter til kunder i Storbritannia, må du følge alle gjeldende føderale, fylkesmessige og lokale lover i enhver jurisdiksjon der ENDS-produktene markedsføres eller selges.

For bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som selger eller leverer alkohol i England og Wales, både i fysisk butikk og på nett, må du følge regler og forskrifter angitt i Licensing Act 2003.

Hvis du selger, distribuerer eller sender alkoholholdige produkter i Storbritannia, må du vurdere disse vanlige kravene:

 • Du må anskaffe og inneha alle nødvendige lisenser som kreves for salg av alkohol.
 • Du må være i fullt samsvar med alle gjeldende lisensieringskrav.
 • Du må ha effektive prosesser for aldersbekreftelse, slik at alkoholholdige produkter ikke kan kjøpes på nett eller per telefon, eller mottas av personer under 18 år. Du kan følge standardene i PAS 1296: 2018 for å hjelpe bedriften med å dokumentere en persons alder.
 • Du må sende og levere alkoholprodukter i full samsvar med gjeldende lovgivning i jurisdiksjonen til bedriften din og kundenes jurisdiksjon.
 • Du må sørge for at all alkohol som importeres inneholder et tollstempel hvis det kreves.

Ressurser om salg av alkohol i Storbritannia

Du finner ytterligere spesifikk informasjon på nett om salg av alkoholholdige produkter i Storbritannia, som følgende ressurser:

Lover og forskrifter om salg av alkohol i Australia

Hvis bedriften din er lokalisert i Australia, eller hvis du selger alkoholholdige produkter til kunder i Australia, må du følge alle gjeldende statlige eller territorielle lover i enhver jurisdiksjon der de alkoholholdige produktene markedsføres eller selges.

I Australia må du følge retningslinjene for annonsering og markedsføring av alkohol som er oppsummert i Retningslinjer for annonsestandarder for markedsføring av alkoholholdige produkter og ABAC-retningslinjer for ansvarlig markedsføring av alkohol.

Hver enkelt stat eller territorie har ulike krav til alkohol, inkludert, men ikke begrenset til, følgende ofte nevnte krav:

 • Du må ha effektive rutiner for aldersbekreftelse slik at alkoholholdige produkter ikke kan kjøpes eller mottas av personer under 18 år.
 • Du må følge kravene til emballasje og merking.
 • Du må sende og levere alkoholholdige produkter i samsvar med gjeldende lovgivningen i bedriftens jurisdiksjon og kundens jurisdiksjon.
 • Du må sikre at måten du annonserer, markedsfører og selger de alkoholholdige produktene på følger alle juridiske krav i din jurisdiksjon og kundens jurisdiksjon.

Finn ut mer om alkohollovgivningen i Australia.

Lover og forskrifter for salg av alkohol i New Zealand

Hvis bedriften er lokalisert i New Zealand, eller hvis du selger alkoholholdige produkter til kunder i New Zealand, må du følge alle gjeldende føderale og lokale lover i enhver jurisdiksjon der de alkoholholdige produktene markedsføres eller selges.

Hvis du selger alkoholholdige produkter i New Zealand, må du følge Sale and Supply of Alcohol Act, 2012. Før du selger et alkoholholdig produkt i New Zealand, må du også gå gjennom all annen gjeldende lovgivning.

Hvis du selger, distribuerer eller sender alkoholholdige produkter i New Zealand, må du vurdere disse vanlige kravene:

 • Du må ha effektive rutiner for aldersbekreftelse slik at alkoholholdige produkter ikke kan kjøpes eller mottas av personer under 18 år.
 • Du må sikre at annonsekampanjer og markedsføringsmateriell begrenser oppfordringer til overdrevent inntak av alkohol og drikking av personer under 18 år.
 • Du må sende og levere alkoholprodukter i full samsvar med gjeldende lovgivning i jurisdiksjonen til bedriften din og kundenes jurisdiksjon.

Ressurser om salg av alkohol i New Zealand

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av alkoholholdige produkter i New Zealand, som følgende ressurser:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis