Elektroniske systemer for nikotinleveranse (ENDS)

Når du selger systemer for elektronisk nikotinleveranse (ENDS) gjennom Shopify, må du følge lover og forskrifter som kan gjelde for bedriften din. Disse lovene og forskriftene avhenger av hvor butikken din er lokalisert, og hvilke områder du selger til. Bruk informasjonen på denne siden for å finne ut mer om lover og forskrifter som kan gjelde for bedriften din.

ENDS-produkter er også kjent som dampapparater, e-sigaretter, e-væske og e-juice. Du kan utvikle virksomheten og nå ut til nye kunder ved å selge og levere ENDS-produkter i flere jurisdiksjoner. Hvis du bryter en ENDS-lov i noen jurisdiksjon der du driver virksomhet, kan Shopify fjerne produkter eller stenge nettbutikken.

Lover og forskrifter for salg av ENDS-produkter i USA

Hvis bedriften din er lokalisert i USA, eller hvis du selger ENDS-produkter til kunder i USA; må du følge alle føderale, statlige og lokale lover i enhver jurisdiksjon der ENDS-produktene markedsføres eller selges. Dette inkluderer forskrifter fra Food and Drug Administration (FDA), og statlige lover og forskrifter rundt annonsering, markedsføring, salg av ENDS-produkter til mindreårige, og smakssatte e-sigaretter.

Hvis du selger ENDS-produkter, eller tilknyttet væske, del, sett eller tilbehør, i USA, må du også følge Prevent All Cigarette Trafficking (PACT) Act. PACT Act gjelder ikke dersom du selger produkter som er godkjent som et tobakksslutt-produkt av Food and Drug Administration.

Hvis du selger eller sender ENDS-produkter, må du ta høyde for følgende vanlig brukte PACT Act-krav:

 • Bekreft kundens alder gjennom bruk av en kommersielt tilgjengelig database.
 • Registrer bedriften din hos myndigheter som håndhever tobakksskatt dersom du selger i stater som skattlegger dampprodukter.
 • Registrer bedriften din hos United States Attorney General.
 • Bruk en privat frakttjeneste som innhenter signatur fra en myndig ved levering. Du kan ikke bruke United States Postal Service (USPS) til å sende ENDS-produkter.
 • Bevar dokumentasjon i fem år på enhver leveranse som avbrytes fordi transportøren vurderte eller hadde grunn til å tro at bedriften din brøt med PACT Act.

Ressurser om salg av ENDS-produkter i USA

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i USA, som følgende ressurser:

Lover og forskrifter for salg av ENDS-produkter i Canada

Hvis bedriften din er lokalisert i Canada, eller hvis du selger ENDS-produkter til kunder i Canada, må du følge alle gjeldende provinsielle, territorielle og lokale lover i enhver jurisdiksjon der ENDS-produktene markedsføres eller selges. Før du selger et ENDS-produkt i Canada må du gå gjennom all gjeldende lovgivning, fordi ENDS-produkter fortrinnsvis reguleres på provinsielt nivå.

Hvis du selger ENDS-produkter, eller noen tilknyttet væske, del, sett eller tilbehør, i Canada, må du også følge Tobacco and Vaping Products Act, Consumer Product Safety Act og Food and Drugs Act.

Hver enkelt jurisdiksjon har ulike krav for ENDS, som inkluderer, men ikke er begrenset til:

 • Hvordan du kan annonsere ENDS-produkter
 • Hvor mye nikotininnhold som er tillatt i ENDS-produktet
 • Salg av smakssatte ENDS-produkter
 • Skattekrav for ENDS-produkter

Hvis du selger eller sender ENDS-produkter til Canada, må du vurdere disse vanlige kravene:

 • Ikke selg eller markedsfør ENDS-produkter til mindreårige
 • Ikke selg eller send ENDS-produkter mellom to eller flere provinser.
 • Ikke selg ENDS-produkter gjennom en nettbasert plattform i Quebec.
 • Sørg for at produktemballasjen til ENDS-produktene følger retningslinjene for produktmerking og emballering av dampprodukter.

Ressurser om salg av ENDS-produkter i Canada

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i Canada, som følgende ressurser:

Lover og forskrifter for salg av ENDS-produkter i EU

Hvis bedriften din er lokalisert i EU, eller hvis du selger ENDS-produkter til kunder i EU, må du følge Direktivet for tobakksprodukter 2014/40/EU (TPD). Før du selger et ENDS-produkt i EU, må du gå gjennom all gjeldende lovgivning, inkludert lovene i medlemsstaten der du har planer om å selge produkter.

Hver enkelt jurisdiksjon har ulike krav for ENDS, som inkluderer, men ikke er begrenset til:

 • Du kan bare selge ENDS-produkter lovlig på nett til to eller flere land som er en del av EU hvis du er en registrert forhandler.
 • Du må legge til helseadvarsler på ENDS-produktene, som opplyser kundene som at produktet inneholder nikotin, og ikke må brukes av folk som ikke røyker.
 • Hvordan du kan annonsere, markedsføre og selge ENDS-produkter.
 • Hvor høyt nikotininnhold som er tillatt i ENDS-produktet.
 • Hvordan et ENDS-produkt må merkes.

Ressurser om salg av ENDS-produkter i EU

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i EU, som Europakommisjonens veiledning om elektroniske sigaretter.

Lover og forskrifter om salg av ENDS-produkter i Storbritannia

Hvis bedriften din er lokalisert i Storbritannia, eller hvis du selger ENDS-produkter til kunder i Storbritannia, må du følge alle gjeldende føderale, fylkesmessige og lokale lover i enhver jurisdiksjon der ENDS-produktene markedsføres eller selges. Dette inkluderer lover og forskrifter fra Department of Health and Social Care og Advertising Standards Authority.

Hvis du selger ENDS-produkter, eller noen tilknyttet væske, del, sett eller tilbehør, i Storbritannia, må du også følge retningslinjene og lovgivningen som er implementert av Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), som inkluderer Tobacco and Related Products Regulations (TRPR) og Tobacco Products and Nicotine Inhaling Products (Amendment) Regulations.

Hvert myndighetsdepartement har ulike krav til ENDS, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Hvordan du kan annonsere, markedsføre og selge ENDS-produkter
 • Hvor mye nikotininnhold som er tillatt i ENDS-produktet
 • Hvordan du kan fremsette helsepåstander om et ENDS-produkt
 • Hvordan et ENDS-produkt må merkes

Hvis du selger eller sender ENDS-produkter til Storbritannia, må du vurdere disse vanlige kravene:

 • Ikke selg ENDS-produkter til noen person under 18 år.
 • Ikke fremsett medisinske påstander i nettbutikken, inkludert påstander om røykeslutt, med mindre ENDS-produktet er godkjent for medisinske formål av MHRA.
 • Registrer deg som grensekryssende forhandler før du selger eller sender ENDS-produkter mellom to eller flere jurisdiksjoner, som fra England til Nord-Irland, eller England til EU.

Ressurser om salg av ENDS-produkter i Storbritannia

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i Storbritannia, som følgende ressurser:

Lover og forskrifter om salg av ENDS-produkter i Australia

I Australia er det ulovlig å selge ENDS-produkter som inneholder nikotin.

Ressurser om salg av ENDS-produkter i Australia

Du finner spesifikk informasjon på nett om salg av ENDS-produkter i Australia, som følgende ressurser:

Lover og forskrifter om salg av ENDS-produkter i New Zealand

Fra august 2021 vil nye retningslinjer som håndhever ENDS-produkter i New Zealand være tilgjengelig. I mellomtiden må du følge Smokefree Environments and Regulated Products (Vaping) Amendment Act 2020.

Finn ut mer om ENDS-produktlovgivning i New Zealand.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis