Forbrukerbeskyttelseslover

Når du selger produkter gjennom Shopify, må du følge forbrukerbeskyttelseslovgivningen og -forskriftene som gjelder for bedriften din. Forbrukerbeskyttelseslover fremmer forbrukerrettigheter og offentlig sikkerhet. Disse lovene og forskriftene avhenger av området butikken din er lokalisert i og området du selger i. Bruk informasjonen på denne siden for å finne ut mer om noen forbrukerbeskyttelseslover som kan gjelde for din bedrift.

Du kan utvikle bedriften din og nå nye kunder ved å selge produktene dine i flere jurisdiksjoner. For å sikre uavstyrret bruk av Shopify-butikken din må du sikre at du følger forbrukerbeskyttelseslover i alle jurisdiksjoner der du driver forretninger.

Kontaktinformasjon

Under Shopifys vilkår for bruk må du oppgi oppdatert og nøyaktig kontaktinformasjon for butikken. Denne informasjonen må inneholde:

 • Bedriftens navn.
 • En e-postadresse og et telefonnummer kundene kan bruke for å kontakte deg med eventuelle spørsmål, klager eller krav.
 • Den fysiske adressen til bedriften.

Kontaktinformasjonen din må være offentlig tilgjengelig og være enkel å finne.

Du kan legge til butikkretningslinjer, eller legge til en Kontakt oss-side i nettbutikken.

Du kan bruke disse gratisverktøyene og ressursene fra Shopify for generering av retningslinjer for å enkelt opprette følgende retningslinjer for nettstedet:

Kontaktinformasjonskrav fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Hvis du er en forhandler lokalisert i EØS, eller en forhandler som målretter mot kunder i EØS, gjelder europeisk lovgivning for deg. Du må også inkludere bedriftsnummer og merverdiavgiftsnummer (MVA-nummer) i nettbutikken.

Hvis et krav håndteres på telefon kan du ikke belaste kunden mer enn grunnsatsene. Før du selger til forbrukere i Europa må du gå gjennom gjeldende bestemmelser om forbrukerbeskyttelse, som følgende direktiver:

Finn ut mer om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og relasjoner med EU.

Retningslinjer for angrerett

Under Shopifys vilkår for bruk må du oppgi oppdatert, nøyaktig, offentlig tilgjengelig informasjon om refusjonsbetingelser i nettbutikken.

Refusjonsbetingelsene bør inneholde følgende informasjon:

 • Tidsrammen et produkt må returneres innenfor.
 • Adressen returen skal sendes til.
 • Informasjon om kostnaden for å returnere et produkt, og hvem som betaler for returen.
 • Informasjon om hvordan tiden for å motta refusjonen kan avhenge av hvor kunden bor i forhold til din plassering.
 • Kontaktinformasjonen en kunde kan bruke til å kontakte deg hvis de ikke mottar refusjonen innen rimelig tid.

Finn ut mer om å legge til butikkretningslinjer, som retningslinjer knyttet til refusjon, personvern, vilkår for bruk, frakt eller juridiske retningslinjer, til nettbutikken.

Krav til refusjonsbetingelser i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Hvis du er en forhandler lokalisert i EØS, eller en forhandler som målretter mot kunder i EØS, gjelder europeisk lovgivning for deg. I refusjonsbetingelsene må du gi forbrukere i EØS informasjon om deres grunnleggende rettigheter, inkludert retten til å trekke seg og varenes samsvar.

Før du selger til forbrukere i Europa må du gå gjennom gjeldende bestemmelser om forbrukerbeskyttelse, som følgende direktiver:

Oppfylling og levering av bestillinger

I henhold til Shopifys vilkår for bruk må du legge inn informasjon om oppfylling og levering av bestillinger, samt alle andre relevante faktorer, som estimerte leveringstider. Før kunden gjennomfører et kjøp, må det være tydelig for dem hvor lang tid det tar før bestillingen blir levert.

Du må kommunisere følgende informasjon til kundene:

 • Dersom det er en endring eller forsinkelse i kundens bestilling.
 • Dersom importavgifter eller tollplikter kan tilkomme fordi kunden er lokalisert i et annet land enn du sender produktene fra.
 • [Valgfritt] Hvis du bruker direktefrakting eller en annen tredjepartstjeneste til å innfri bestillinger, er det god praksis å informere kundene om at produktene sendes av en tredjepart fra et annet sted.

Krav til bestillingsoppfyllelse og leveranser i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Før du selger til forbrukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde må du se gjennom gjeldende bestemmelser knyttet til bestillingsoppfylling, fraktinformasjon og informasjon om import- eller tollbelastninger, som følgende direktiver:

Påstander om produktytelser, markedsføring og prissetting

Påstander du fremsetter om produktet ditt må være sannferdige, og må kunne dokumenteres. I noen jurisdiksjoner kan lovgivningen også kreve en tilstrekkelig og korrekt test av fremsatte påstander.

Under Shopifys godkjente retningslinjer for bruk kan du ikke lure eller villede kunder når du markedsfører produkter.

Påstander om populariteten eller tilgjengeligheten av et produkt må være tydelig og nøyaktig. Eksempler på taktikker som kan være villedende eller feilaktige dersom påstandene er unøyaktige eller feil inkluderer følgende markedsføringstaktikker:

 • varsler om begrenset lagerbeholdning, for eksempel «bare [x] varer igjen»
 • nedtellingstidtakere, for eksempel «bare [x] timer igjen»
 • påstander om hvor mange som har kjøpt et bestemt produkt, for eksempel «[x] personer har kjøpt dette produktet i dag»

Ytelsespåstander, markedsføring og prispåstander for produkter i EØS

Hvis du er en forhandler lokalisert i EØS, eller en forhandler som målretter mot kunder i EØS, gjelder europeisk lovgivning for deg. I ytelsespåstander, markedsføring og prispåstander må du inkludere MVA og importavgifter i de endelige prisene som vises for produkter som selges gjennom nettbutikken.

Hvis du tilbyr en rabatt eller en nedsatt pris må du tydelig oppgi den forrige prisen for produktet. Europeisk lovgivning forbyr også villedende eller aggressive markedsføringspåstander. Finn ut mer om det europeiske prisindikasjonsdirektivet.

Før du selger til forbrukere i Europa må du gå gjennom gjeldende bestemmelser om forbrukerbeskyttelse, som følgende direktiver:

Tilbakekalling av produkter

Du er pålagt å overvåke tilbakekalling av produkter i alle jurisdiksjoner der du driver forretninger.

Hvis et produkt du selger, eller har solgt tidligere, tilbakekalles, må du umiddelbart fjerne tilbakekalte produkter fra nettbutikken.

Hvis det er pålagt ved lov, kan det være at du må varsle kunder som har kjøpt et tilbakekalt produkt, og informere dem om de videre stegene.

Du finner spesifikk informasjon på nett om tilbakekallelser av produkter, som på følgende myndighetsnettsteder:

Ressurser for forbrukerbeskyttelse

Du finner spesifikk informasjon på nett om en jurisdiksjons retningslinjer for forbrukerbevissthet, som for eksempel følgende ressurser:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis