Luật bảo vệ người tiêu dùng

Khi bán sản phẩm qua Shopify, bạn cần tuân thủ các luật và quy định bảo vệ người tiêu dùng áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Luật bảo vệ người tiêu dùng thúc đẩy quyền lợi của người tiêu dùng và an toàn công cộng. Các luật và quy định này phụ thuộc vào vùng có cửa hàng của bạn và vùng bạn bán hàng. Sử dụng thông tin trên trang này để tìm hiểu về một số luật bảo vệ người tiêu dùng có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

Bạn có thể phát triển doanh nghiệp và tiếp cận khách hàng mới bằng cách bán sản phẩm tại một số khu vực pháp lý. Để đảm bảo không bị gián đoạn khi sử dụng cửa hàng Shopify, bạn cần đảm bảo tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng tại mọi khu vực pháp lý mà bạn kinh doanh.

Thông tin liên hệ

Theo Điều khoản dịch vụ của Shopify, bạn phải cung cấp thông tin liên hệ hiện tại và chính xác trong cửa hàng trực tuyến của mình. Thông tin này phải bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ email và số điện thoại khách hàng có thể sử dụng để liên hệ với bạn nếu có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào.
 • Địa chỉ thực tế của doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ cần được công khai và dễ tiếp cận của bạn.

Bạn có thể thêm chính sách của cửa hàng hoặc có thể thêm trang Liên hệ với chúng tôi vào cửa hàng trực tuyến của mình.

Bạn có thể sử dụng những công cụ và tài nguyên xây dựng chính sách miễn phí này của Shopify để dễ dàng tạo lập các chính sách sau cho trang web của mình:

Yêu cầu về thông tin liên hệ của Khu vực Kinh tế châu Âu

Nếu bạn là thương nhân tại Khu vực Kinh tế châu Âu hoặc là thương nhân đang nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng tại Khu vực Kinh tế châu Âu, luật châu Âu sẽ áp dụng cho bạn. Bạn cũng phải thêm mã số công ty và số Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong cửa hàng trực tuyến.

Nếu xử lý yêu cầu bồi thường qua điện thoại, bạn không thể tính phí khách hàng cao hơn mức phí cơ bản. Trước khi bán hàng cho người tiêu dùng tại Châu Âu, hãy xem lại các quy định bảo vệ người tiêu dùng hiện hành như các chỉ thị sau:

Tìm hiểu thêm về Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và quan hệ với Liên minh châu Âu.

Chính sách hoàn tiền

Theo Điều khoản dịch vụ của Shopify, bạn phải cung cấp thông tin hiện tại, chính xác, công khai và dễ truy cập về chính sách hoàn tiền trong cửa hàng trực tuyến.

Chính sách hoàn tiền phải bao gồm những thông tin sau:

 • Thời gian phải trả lại sản phẩm.
 • Địa chỉ cần gửi đơn hàng trả lại.
 • Thông tin về chi phí trả lại sản phẩm và người thanh toán cho đơn hàng trả lại.
 • Thông tin về thời gian nhận tiền hoàn lại có thể phụ thuộc vào nơi khách hàng sinh sống so với địa điểm của bạn.
 • Thông tin liên hệ mà khách hàng có thể dùng để liên hệ với bạn nếu họ không nhận được tiền hoàn lại kịp thời.

Tìm hiểu thêm về cách thêm chính sách cửa hàng, ví dụ như chính sách hoàn tiền, chính sách quyền riêng tư, điều khoản dịch vụ, chính sách vận chuyển hoặc chính sách pháp lý của cửa hàng, vào cửa hàng trực tuyến của bạn.

Yêu cầu về chính sách hoàn tiền tại Khu vực Kinh tế châu Âu

Nếu bạn là thương nhân tại Khu vực Kinh tế châu Âu hoặc là thương nhân đang nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng tại Khu vực Kinh tế châu Âu, luật châu Âu sẽ áp dụng cho bạn. Trong chính sách hoàn tiền, bạn phải cung cấp cho những người tiêu dùng tại Khu vực Kinh tế châu Âu thông tin về các quyền cơ bản của họ, bao gồm cả quyền rút và quyền về tính phù hợp của hàng hóa.

Trước khi bán hàng cho người tiêu dùng tại Châu Âu, hãy xem lại các quy định bảo vệ người tiêu dùng hiện hành như các chỉ thị sau:

Thực hiện đơn hàng và giao hàng

Theo Điều khoản dịch vụ của Shopify, bạn phải thêm thông tin về việc thực hiện đơn hàng, giao hàng và những điều cần lưu ý khác có liên quan, ví dụ như lịch trình vận chuyển ước tính. Trước khi khách hàng hoàn tất giao dịch mua, họ cần biết rõ bao lâu nữa thì đơn hàng đến nơi.

Bạn cần thông báo những thông tin sau cho khách hàng:

 • Trong trường hợp đơn hàng của khách hàng có thay đổi hoặc chậm trễ.
 • Trong trường hợp có thể phải chịu phí nhập khẩu hoặc phí hải quan vì khách hàng ở một quốc gia khác với nơi bạn đang vận chuyển sản phẩm.
 • [Không bắt buộc] Nếu bạn sử dụng bán hàng trung gian hoặc dịch vụ bên thứ ba khác để thực hiện đơn hàng, bạn nên thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm sẽ được vận chuyển bởi bên thứ ba từ một địa điểm khác.

Yêu cầu thực hiện đơn hàng và giao hàng tại Khu vực Kinh tế châu Âu

Trước khi bán hàng cho người tiêu dùng tại Khu vực Kinh tế châu Âu, hãy xem lại các quy định hiện hành liên quan đến thực hiện đơn hàng, thông tin vận chuyển và công khai các khoản phí nhập khẩu hoặc hải quan, ví dụ như các chỉ thị sau:

Yêu cầu bồi thường về hiệu suất, tiếp thị và giá sản phẩm

Các tuyên bố mà bạn đưa ra về sản phẩm của mình phải chính xác và có bằng chứng bằng văn bản. Ở một số khu vực pháp lý, luật pháp cũng có thể yêu cầu kiểm tra đầy đủ và thích hợp đối với các tuyên bố được đưa ra.

Theo Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify, bạn không được lừa dối hoặc gây hiểu lầm cho khách hàng khi tiếp thị sản phẩm.

Yêu cầu bồi thường về mức độ phổ biến và trạng thái sẵn sàng của sản phẩm phải rõ ràng và chính xác. Dưới đây là ví dụ về chiến thuật tiếp thị có thể là lừa đảo hoặc gây hiểu lầm nếu yêu cầu bồi thường không chính xác hoặc sai:

 • thông báo hàng lưu kho hạn chế, ví dụ như "chỉ còn [x] mặt hàng"
 • đồng hồ đếm ngược, ví dụ như "chỉ còn [x] giờ"
 • tuyên bố số lượng người mua một sản phẩm cụ thể, ví dụ như "[x] người mua đã sản phẩm này hôm nay"

Yêu cầu bồi thường về hiệu suất sản phẩm, tiếp thị và định giá tại Khu vực Kinh tế châu Âu

Nếu bạn là thương nhân tại Khu vực Kinh tế châu Âu hoặc là thương nhân đang nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng tại Khu vực Kinh tế châu Âu, luật châu Âu sẽ áp dụng cho bạn. Trong tuyên bố về hiệu suất, tiếp thị và giá sản phẩm, bạn phải thêm thuế GTGT và thuế nhập khẩu vào giá cuối cùng hiển thị đối với sản phẩm được bán qua cửa hàng trực tuyến.

Nếu có chiết khấu hoặc giảm giá, bạn phải cho biết rõ giá cũ của sản phẩm. Luật châu Âu cũng cấm tuyên bố tiếp thị sai lệch hoặc gây hấn. Tìm hiểu thêm về Chỉ thị định giá tại châu Âu.

Trước khi bán hàng cho người tiêu dùng tại Châu Âu, hãy xem lại các quy định bảo vệ người tiêu dùng hiện hành như các chỉ thị sau:

Thu hồi sản phẩm

Bạn phải giám sát các đợt thu hồi sản phẩm tại tất cả khu vực pháp lý nơi bạn kinh doanh.

Nếu sản phẩm bạn bán hoặc đã bán trước đây bị thu hồi, bạn phải xóa ngay sản phẩm bị thu hồi trong cửa hàng trực tuyến của mình.

Nếu pháp luật yêu cầu, bạn có thể cần thông báo cho khách hàng đã mua sản phẩm bị thu hồi và tư vấn cho họ về các bước tiếp theo.

Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể trên mạng về việc thu hồi sản phẩm, ví dụ như các trang web sau của chính phủ:

Tài liệu về bảo vệ người tiêu dùng

Bạn có thể tìm thông tin cụ thể trên mạng liên quan đến hướng dẫn về nhận thức của người tiêu dùng tại khu vực pháp lý, ví dụ như các tài nguyên sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí