Tài liệu về quá trình thực hiện sản phẩm

Khi bán sản phẩm qua Shopify, bạn có thể cần cung cấp cho Shopify tài liệu xác minh một số thông tin chi tiết về việc thực hiện đơn hàng sản phẩm.

Nếu Shopify yêu cầu tài liệu từ cửa hàng trực tuyến của bạn, email sẽ được gửi đến chủ cửa hàng và biểu ngữ sẽ hiển thị trên trang quản trị của chủ cửa hàng.

Để đảm bảo việc sử dụng Shopify không bị gián đoạn, bạn cần cung cấp tài liệu theo yêu cầu trước ngày được chỉ định trong yêu cầu.

Nếu không nhận được tài liệu yêu cầu vào ngày đã chỉ định, tài khoản cửa hàng trực tuyến của bạn có thể sẽ bị hủy kích hoạt. Nếu tài khoản bị hủy kích hoạt, bạn có thể không xử lý được đơn hàng hoặc truy cập vào cửa hàng trực tuyến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí