Sản phẩm gai dầu và sản phẩm có nguồn gốc từ gai dầu

Bạn cần nắm được các quy định và yêu cầu xung quanh việc bán các sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu. Shopify sẽ hỗ trợ bán các mặt hàng này nếu luật pháp tại cả địa điểm cửa hàng và nơi nhận hàng đều cho phép. Tính hợp pháp của các sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu sẽ khác nhau tùy theo từng quốc gia hoặc tiểu bang. Trước khi bắt đầu bán các sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu trong cửa hàng Shopify, bạn cần nắm được các luật và quy định áp dụng cho mình.

Việc bán sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu vào hoặc ra khỏi khu vực không được phép và/hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu đã nêu nào về việc bán các sản phẩm này trên Shopify sẽ là hành vi vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của chúng tôi. Khi đó, Shopify có thể thực hiện trừng phạt đối với tài khoản của bạn, bao gồm cả việc chấm dứt hoạt động.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí