Yêu cầu khi bán sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu tại Hoa Kỳ

Để bán sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu chứa cannabidiol (CBD) trên Shopify tại Hoa Kỳ, bạn phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu được mô tả trên trang này. Hãy nhớ rằng bạn luôn phải tuân thủ luật pháp của địa điểm đặt cửa hàng và những nơi bạn vận chuyển sản phẩm.

Tuyên bố tuân thủ đối với sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu

Tôi xác nhận rằng:

 1. Tôi là chủ sở hữu tài khoản hoặc chủ doanh nghiệp và có quyền ràng buộc doanh nghiệp của mình với các tuyên bố này. Doanh nghiệp của tôi sẽ tuân thủ các quy tắc này trong thời gian bán hoặc chào hàng sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu.
 2. Địa chỉ được liệt kê trên trang quản trị Shopify khớp với tiểu bang nơi tôi tiến hành kinh doanh.
 3. Cửa hàng Shopify của tôi hoạt động tại khu vực pháp lý nơi việc đăng tải và bán trực tuyến các sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu được luật pháp hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương cho phép. Đồng thời, tôi có tất cả các giấy phép, phê duyệt và chứng nhận hiện hành cần thiết của tiểu bang và địa phương để bán sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu tại Hoa Kỳ.
 4. Tôi sẽ thông báo cho Shopify bằng văn bản gửi đến legal@shopify.com về mọi thư yêu cầu khởi kiện tập thể hoặc hành động cưỡng chế mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) hoặc Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) tiến hành đối với doanh nghiệp của tôi, bao gồm mọi thư cảnh báo hoặc thư từ liên quan khác trong vòng mười ngày kể từ khi nhận được.
 5. Bất cứ khi nào Shopify yêu cầu, tôi sẽ cung cấp tài liệu xác nhận rằng cửa hàng, doanh nghiệp và sản phẩm cần sa trên Shopify của tôi tuân thủ luật pháp, quy định hoặc mọi yêu cầu được nêu tại đây.

Yêu cầu tuân thủ đối với các sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu

Tôi xác nhận rằng mọi sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu được niêm yết hoặc bán trong cửa hàng Shopify của tôi:

 1. Không chứa nồng độ tetrahydrocannabinol (THC) cao hơn 0,3% tính theo trọng lượng khô hoặc có tỷ lệ phần trăm thấp hơn theo yêu cầu của luật hiện hành của tiểu bang và địa phương.
 2. Có nguồn gốc, đã qua xử lý, thử nghiệm, gắn nhãn và tiếp thị theo quy định của tất cả các luật hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương.
 3. Hợp pháp tại mọi khu vực pháp lý nơi bán các sản phẩm này, bao gồm những khu vực pháp lý ngoài Hoa Kỳ, nếu có.
 4. Có nguồn gốc, đã qua xử lý, thử nghiệm, gắn nhãn và tiếp thị theo yêu cầu của luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương.
 5. Không được tiếp thị là có công dụng về y tế, chữa bệnh hoặc trị liệu hay bất kỳ tuyên bố tiếp thị nào khác trừ khi những tuyên bố đó được FDA phê duyệt đối với danh mục sản phẩm cụ thể đó, chẳng hạn như mỹ phẩm và chế phẩm bổ sung.
 6. Không nằm trong diện thu hồi hoặc cảnh báo an toàn từ cơ quan quản lý hiện hành. Trong trường hợp phải thu hồi hoặc có cảnh báo an toàn, tôi xác nhận rằng tôi sẽ gỡ ngay (các) sản phẩm áp dụng khỏi cửa hàng Shopify và ngừng thực hiện, xử lý hoặc nhận đơn hàng cho sản phẩm đó.

Tôi hiểu rằng nếu tôi không tuân thủ xác nhận và lời hứa tại đây hoặc nếu Shopify xác định cần thực hiện thêm hành động theo toàn quyền quyết định, Shopify có thể thực hiện trừng phạt tài khoản của tôi, bao gồm cả việc chấm dứt hoạt động của cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí