Bán sản phẩm gai dầu trên Shopify

Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu thêm về các yêu cầu khi bán sản phẩm gai dầu và cần sa với tư cách là thương nhân Hoa Kỳ hoặc Canada, cũng như các tùy chọn thông báo, hướng dẫn vận chuyển, chiến lược bán hàng tại cửa hàng và những cơ hội hợp tác với Đối tác của Shopify.

Yêu cầu khi bán sản phẩm gai dầu

Nếu bạn là thương nhân Hoa Kỳ đang bán sản phẩm gai dầu hoặc thương nhân Canada đang bán sản phẩm cần sa, bạn phải đồng ý với các yêu cầu do Shopify đặt ra. Những yêu cầu này đảm bảo bạn hiểu và tuân thủ các quy định khi bán những sản phẩm này trên Shopify. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu cụ thể đối với việc bán gai dầu tại Hoa Kỳviệc bán cần sa tại Canada.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp liên bang, khu vực và địa phương cũng như các chính sách của Shopify, hệ sinh thái ứng dụng và đối tác và các nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp bên thứ ba hoặc tham khảo ý kiến luật sư.

Bán gai dầu trên Shopify

  1. Đăng nhập vào trang quản trị Shopify. Nếu chưa có cửa hàng, bạn có thể đăng ký cửa hàng dùng thử tại www.shopify.com/sell/cbd.
  2. Nếu bạn sống tại Canada hoặc Hoa Kỳ, hãy xem xét cẩn thận và đồng ý với các yêu cầu khi bán sản phẩm gai dầu và có nguồn gốc từ gai dầu tại quốc gia tương ứng của bạn. Bạn cần hiểu và tuân thủ những yêu cầu này trước khi bán bất cứ sản phẩm gai dầu nào.
  3. Chọn và đăng ký sử dụng cổng thanh toán bên thứ ba hỗ trợ bán các sản phẩm gai dầu. Tìm hiểu thêm về các tùy chọn thanh toán khi bán gai dầu.
  4. Thiết lập thông báo chỉ gửi qua email cho khách hàng về đơn hàng và thông tin vận chuyển. Thông báo qua SMS hiện không được hỗ trợ đối với thương nhân bán sản phẩm gai dầu.

Tùy chọn thông báo đối với sản phẩm gai dầu

Nếu bạn bán sản phẩm gai dầu trên Shopify, thông báo qua SMS sẽ không được hỗ trợ cho danh mục sản phẩm cụ thể này. Do đó, bạn chỉ có thể gửi thông báo về đơn hàng và thông tin vận chuyển cho khách hàng qua email. Hạn chế này đặc biệt áp dụng cho các sản phẩm gai dầu. Đối với các loại sản phẩm khác, sẽ có sẵn tùy chọn thông báo qua SMS. Tìm hiểu thêm về thông báo qua SMS.

Vận chuyển sản phẩm gai dầu

Nếu đang bán sản phẩm gai dầu trên Shopify, bạn cần nắm được các tùy chọn vận chuyển có sẵn. Bước đầu tiên là tham khảo ý kiến từ cố vấn pháp lý để xem luật pháp tại khu vực của bạn cũng như khu vực nơi bạn bán sản phẩm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp của bạn và nơi bạn có thể kinh doanh.

Để vận chuyển sản phẩm gai dầu, bạn có thể sử dụng Shopify Shipping để gửi những mặt hàng này cho khách hàng, với điều kiện hãng vận chuyển áp dụng cho phép. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo với hãng vận chuyển xem hàng hóa bạn đang gửi có được phép vận chuyển theo chính sách của họ hay không và liệu có thể vận chuyển những hàng hóa đó đến khu vực pháp lý của khách hàng hay không. Hồ sơ vận chuyển có thể giúp bạn thiết lập và hạn chế địa điểm vận chuyển theo sản phẩm.

Bán sản phẩm gai dầu tại cửa hàng

Nếu muốn bán sản phẩm gai dầu trực tiếp, bạn có thể sử dụng Shopify POS để hỗ trợ các giao dịch này. Tuy nhiên, bạn được dùng bất kỳ trang thiết bị POS nào yêu cầu sử dụng Shopify Payments. Thay vào đó, bạn sẽ phải sử dụng đầu đọc thẻ bên ngoài từ cổng thanh toán đã chọn để xử lý thanh toán.

Làm việc với Đối tác của Shopify về các sản phẩm gai dầu

Nếu bạn đang bán sản phẩm gai dầu và cần được hỗ trợ chuyên nghiệp để xây dựng và phát triển doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng Shopify Partner Directory để tìm các dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Để tìm đối tác phù hợp với yêu cầu, bạn có thể xem qua hồ sơ đối tác được liệt kê trong danh bạ. Sau khi tìm được hồ sơ đối tác phù hợp với nhu cầu, bạn nên liên hệ trực tiếp với họ để trao đổi về các yêu cầu cụ thể và đảm bảo rằng đối tác bạn chọn có kiến thức và năng lực cần thiết để hỗ trợ kinh doanh sản phẩm gai dầu một cách hiệu quả.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí