Quốc gia và khu vực không được hỗ trợ

Shopify không thể hỗ trợ hoạt động kinh doanh liên quan đến một số khu vực nhất định do các yêu cầu về luật địa phương, quan hệ đối tác thương mại và/hoặc các yếu tố quan trọng khác.

Danh sách sau đây bao gồm các quốc gia và khu vực không được Shopify hỗ trợ:

  • Cuba
  • Iran
  • Triều Tiên
  • Syria
  • Vùng tự trị Crimea của Ukraine và các nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk ở Ukraine

Những hạn chế sau đây áp dụng cho tất cả người dùng Shopify:

  • Cá nhân và doanh nghiệp tại các quốc gia và khu vực không được hỗ trợ sẽ bị cấm tạo tài khoản Shopify.
  • Quyền truy cập vào cửa hàng và tài khoản bị cấm tại các quốc gia và khu vực không được hỗ trợ.
  • Sản phẩm được gửi từ các quốc gia và khu vực không được hỗ trợ sẽ bị cấm.
  • Đơn hàng vận chuyển đến các quốc gia và khu vực không được hỗ trợ sẽ bị cấm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí