Sản phẩm của Hệ thống phân phối nicotine điện tử (ENDS)

Khi bán sản phẩm của Hệ thống phân phối nicotine điện tử (ENDS) qua Shopify, bạn cần tuân thủ luật và quy định áp dụng cho doanh nghiệp của mình. Các luật và quy định này phụ thuộc vào vùng có cửa hàng của bạn và vùng bạn bán hàng. Sử dụng thông tin trên trang này để tìm hiểu về các luật và quy định có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

Các sản phẩm ENDS còn được gọi là vape, thuốc lá điện tử, e-liquid và e-juice. Bạn có thể phát triển doanh nghiệp và tiếp cận khách hàng mới bằng cách bán và giao sản phẩm ENDS tại một số khu vực pháp lý. Nếu bạn vi phạm luật về ENDS tại bất kỳ khu vực pháp lý nào nơi bạn kinh doanh thì Shopify có thể xóa sản phẩm hoặc xóa cửa hàng trực tuyến của bạn.

Luật và quy định về bán các sản phẩm ENDS tại Hoa Kỳ (US)

Nếu đặt trụ sở doanh nghiệp ở Hoa Kỳ hoặc bán sản phẩm ENDS cho khách hàng tại Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ tất cả các luật liên bang, tiểu bang và địa phương tại bất kỳ khu vực pháp lý nào có quảng cáo hoặc bán sản phẩm ENDS của bạn. Những quy định này bao gồm quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), luật và quy định của tiểu bang về quảng cáo, tiếp thị, bán sản phẩm ENDS cho trẻ vị thành niên và thuốc lá điện tử có hương vị.

Nếu bán sản phẩm ENDS hoặc tinh dầu, bộ phận, bộ sản phẩm hoặc phụ kiện liên quan tại Hoa Kỳ, bạn cũng cần tuân thủ Đạo luật ngăn chặn tất cả hành vi buôn bán thuốc lá (PACT). Đạo luật PACT không áp dụng nếu bạn đang bán sản phẩm đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt là sản phẩm cai thuốc lá.

Nếu bạn bán hoặc vận chuyển sản phẩm ENDS, hãy xem các yêu cầu thường được trích dẫn trong Đạo luật PACT sau đây:

 • Xác minh độ tuổi của khách hàng bằng cơ sở dữ liệu thương mại có sẵn.
 • Đăng ký doanh nghiệp của bạn với cơ quan quản lý thuế thuốc lá nếu bạn đang bán hàng tại các tiểu bang đánh thuế sản phẩm vape.
 • Đăng ký doanh nghiệp với Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ.
 • Sử dụng dịch vụ vận chuyển tư nhân lấy chữ ký của người lớn tại điểm giao hàng. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) để vận chuyển sản phẩm ENDS.
 • Lưu trữ hồ sơ trong năm năm về tất cả các chuyến giao hàng bị gián đoạn do hãng vận chuyển dịch vụ xác định hoặc có lý do cho rằng doanh nghiệp của bạn vi phạm Đạo luật PACT.

Tài liệu về bán sản phẩm ENDS tại Hoa Kỳ

Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể trên Internet về bán sản phẩm ENDS tại Hoa Kỳ, ví dụ như những tài liệu sau:

Luật và quy định về bán các sản phẩm ENDS tại Canada

Nếu đặt trụ sở doanh nghiệp ở Canada hoặc bán sản phẩm ENDS cho khách hàng tại Canada, bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành của tỉnh, vùng lãnh thổ và thành phố tại bất kỳ khu vực pháp lý nào có quảng cáo hoặc bán sản phẩm ENDS của bạn. Trước khi bán sản phẩm ENDS tại Canada, bạn cần xem xét tất cả các luật hiện hành vì sản phẩm ENDS chủ yếu được quản lý ở cấp tỉnh.

Nếu bán sản phẩm ENDS hoặc tinh dầu, bộ phận, bộ sản phẩm hoặc phụ kiện liên quan tại Canada, bạn cũng cần tuân thủ Đạo luật về sản phẩm thuốc lá và vape, Đạo luật về an toàn sản phẩm dành cho người tiêu dùngĐạo luật về thực phẩm và thuốc.

Mỗi khu vực pháp lý có các yêu cầu khác nhau về ENDS, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Cách quảng cáo sản phẩm ENDS
 • Nồng độ nicotine được phép trong sản phẩm ENDS
 • Bán sản phẩm ENDS có hương vị
 • Yêu cầu về thuế đối với sản phẩm ENDS

Nếu bạn bán hoặc vận chuyển sản phẩm ENDS tại Canada, hãy xem các yêu cầu thường được trích dẫn sau:

 • Không bán hoặc quảng cáo sản phẩm ENDS cho trẻ vị thành niên.
 • Không bán hoặc vận chuyển sản phẩm ENDS giữa hai tỉnh trở lên.
 • Không bán sản phẩm ENDS bằng nền tảng trực tuyến tại Quebec.
 • Đảm bảo rằng bao bì sản phẩm ENDS của bạn tuân thủ Quy định về dán nhãn và đóng gói sản phẩm vape.

Tài liệu về bán sản phẩm ENDS tại Canada

Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể trên mạng về bán sản phẩm ENDS tại Canada, ví dụ như những tài liệu sau:

Luật và quy định về bán sản phẩm ENDS tại Liên minh châu Âu (EU)

Nếu đặt trụ sở doanh nghiệp ở Liên minh châu Âu hoặc bán sản phẩm ENDS cho khách hàng tại Liên minh châu Âu, bạn phải tuân thủ Chỉ thị về sản phẩm thuốc lá 2014/40/EU (TPD). Trước khi bán sản phẩm ENDS tại Liên minh châu Âu, bạn cần xem xét tất cả các luật hiện hành, bao gồm luật của các quốc gia thành viên nơi bạn định bán sản phẩm.

Mỗi khu vực pháp lý có các yêu cầu khác nhau về ENDS, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Bạn chỉ có thể bán sản phẩm ENDS trực tuyến một cách hợp pháp tại hai hoặc nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nếu là nhà bán lẻ đã đăng ký.
 • Bạn cần thêm cảnh báo về sức khỏe cho sản phẩm ENDS để thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm có chứa nicotine và những người không hút thuốc không nên sử dụng.
 • Cách bạn có thể quảng cáo, tiếp thị và bán sản phẩm ENDS.
 • Hàm lượng nicotine được phép trong sản phẩm ENDS.
 • Cách dán nhãn sản phẩm ENDS.

Tài liệu về bán sản phẩm ENDS tại Liên minh châu Âu

Bạn có thể tìm thông tin cụ thể trên mạng về bán sản phẩm ENDS tại Liên minh châu Âu, ví dụ như Hướng dẫn của Ủy ban châu Âu về thuốc lá điện tử.

Luật và quy định về bán các sản phẩm ENDS tại Vương quốc Anh (UK)

Nếu đặt trụ sở doanh nghiệp ở Vương quốc Anh hoặc bán sản phẩm ENDS cho khách hàng tại Vương quốc Anh, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, hạt và địa phương tại bất kỳ khu vực pháp lý nào có quảng cáo hoặc bán sản phẩm ENDS của bạn. Những luật này bao gồm các quy tắc và quy định do Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh, và Cơ quan Thẩm định Tiêu chuẩn Quảng cáo đặt ra.

Nếu bán sản phẩm ENDS hoặc tinh dầu, bộ phận, bộ sản phẩm hoặc phụ kiện liên quan tại Vương quốc Anh, bạn cũng cần tuân thủ các hướng dẫn và quy định do Cơ quan Quản lý Thuốc và các Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe (MHRA) triển khai, bao gồm Quy định về thuốc lá và sản phẩm liên quan (TRPR)Quy định (sửa đổi) về sản phẩm thuốc lá và sản phẩm hít phải chứa nicotine.

Mỗi cơ quan chính phủ lại có các yêu cầu khác nhau về ENDS, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Cách quảng cáo, tiếp thị và bán sản phẩm ENDS
 • Nồng độ nicotine được phép trong sản phẩm ENDS
 • Cách thêm tuyên bố y tế về sản phẩm ENDS
 • Cách dán nhãn sản phẩm ENDS

Nếu bạn bán hoặc vận chuyển sản phẩm ENDS tại Vương quốc Anh, hãy xem các yêu cầu thường được trích dẫn sau:

 • Không bán sản phẩm ENDS cho người dưới 18 tuổi.
 • Không thêm bất kỳ tuyên bố y tế nào vào cửa hàng trực tuyến của bạn, bao gồm tuyên bố cai thuốc, trừ khi sản phẩm ENDS được MHRA phê duyệt cho mục đích y tế.
 • Đăng ký làm nhà bán lẻ xuyên biên giới trước khi bán hoặc vận chuyển sản phẩm ENDS giữa hai hoặc nhiều khu vực pháp lý, ví dụ như từ Anh đến Bắc Ireland hoặc từ Anh đến Liên minh châu Âu.

Tài liệu về bán sản phẩm ENDS tại Vương quốc Anh

Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể trên mạng về bán sản phẩm ENDS tại Vương quốc Anh, ví dụ như những tài liệu sau:

Luật và quy định về bán các sản phẩm ENDS tại Úc

Tại Úc, việc bán sản phẩm ENDS chứa nicotine là bất hợp pháp.

Tài liệu về bán sản phẩm ENDS tại Úc

Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể trên Internet về việc bán các sản phẩm ENDS tại Úc, ví dụ như những tài liệu sau:

Luật và quy định về bán các sản phẩm ENDS tại New Zealand

Kể từ tháng 8 năm 2021, các quy định mới về sản phẩm ENDS tại New Zealand sẽ có hiệu lực. Trong thời gian này, bạn cần tuân thủ Đạo luật sửa đổi về môi trường không khói thuốc và sản phẩm bị kiểm soát (vape) 2020.

Tìm hiểu thêm về luật sản phẩm ENDS tại New Zealand.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí