Produkty ENDS (Elektroniczne inhalatory nikotyny)

Sprzedając produkty ENDS (elektroniczne inhalatory nikotyny) za pośrednictwem Shopify, musisz przestrzegać przepisów prawnych i regulacji, które mają zastosowanie do Twojej działalności. Te przepisy prawne i regulacje zależą od regionu, w którym znajduje się Twój sklep oraz regionu, w którym prowadzisz sprzedaż. Skorzystaj z informacji zawartych na tej stronie, aby zapoznać się z przepisami i regulacjami, które mogą mieć zastosowanie do Twojej firmy.

Produkty ENDS znane są również pod nazwą: waporyzatory, e-papierosy, płyny do e-papierosów oraz roztwory inhalacyjne. Możesz rozwijać swoją firmę i docierać do nowych klientów, sprzedając i dostarczając produkty ENDS w kilku jurysdykcjach. Jeśli naruszysz przepisy dotyczące produktów ENDS w którejkolwiek jurysdykcji, w której prowadzisz działalność, Shopify może usunąć produkty lub zamknąć Twój sklep online.

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży produktów ENDS w Stanach Zjednoczonych (USA)

Jeśli Twoja firma znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub sprzedajesz produkty ENDS klientom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, masz obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów federalnych, stanowych i lokalnych w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty ENDS są reklamowane lub sprzedawane. Obejmują one rozporządzenia wydane przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz stanowe przepisy i regulacje dotyczące reklamy, marketingu, sprzedaży smakowych e-papierosów oraz produktów ENDS osobom nieletnim.

Jeśli prowadzisz sprzedaż produktów ENDS lub przeznaczonych do nich płynów, części, zestawów bądź akcesoriów na terenie Stanów Zjednoczonych, obowiązuje Cię również konieczność przestrzegania zapisów Ustawy o zapobieganiu nielegalnemu handlowi wszystkimi papierosami (PACT). Ustawa PACT nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży produktów, które zostały zatwierdzone przez Agencję ds. Żywności i Leków jako produkty ułatwiające walkę z paleniem.

Jeśli sprzedajesz lub wysyłasz produkty ENDS, weź pod uwagę poniższe często przywoływane wymagania nakładane przez ustawę PACT:

 • Przy weryfikacji wieku klienta korzystaj z bazy danych dostępnej do celów komercyjnych.
 • Zarejestruj swoją firmę u administratora podatku od sprzedaży tytoniu, jeśli prowadzisz sprzedaż na terenie stanów, w których obowiązuje podatek od sprzedaży produktów waporyzacyjnych.
 • Zarejestruj swoją firmę u prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych.
 • Skorzystaj z prywatnej usługi wysyłkowej, która przy odbiorze zamówienia wymaga złożenia podpisu przez osobę dorosłą. Przy wysyłaniu produktów ENDS nie możesz korzystać z usługi United States Postal Service (USPS).
 • Dokumentację każdej przerwanej dostawy przechowuj przez okres pięciu lat, ponieważ przewoźnik świadczący usługę ustalił lub miał powód, by sądzić, że Twoja firma naruszała zapisy Ustawy PACT.

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów ENDS w Stanach Zjednoczonych

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów ENDS w Stanach Zjednoczonych można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży produktów ENDS w Kanadzie

Jeśli Twoja firma znajduje się w Kanadzie lub sprzedajesz produkty ENDS klientom mieszkającym w Kanadzie, masz obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych przepisów prowincjonalnych, terytorialnych i miejskich w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty ENDS są reklamowane lub sprzedawane. Zanim zaczniesz prowadzić sprzedaż produktów ENDS w Kanadzie, zapoznaj się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, ponieważ sprzedaż produktów ENDS na ogół regulowana jest na poziomie prowincji.

Jeśli prowadzisz w Kanadzie sprzedaż produktów ENDS lub przeznaczonych do nich płynów, części, zestawów bądź akcesoriów, obowiązuje Cię również konieczność przestrzegania ustaw: Tobacco and Vaping Products Act, Consumer, Product Safety Act oraz Food oraz Drugs Act.

W każdej jurysdykcji obowiązują inne wymogi dotyczące sprzedaży produktów ENDS, m.in.:

 • Dozwolone sposoby reklamowania produktów ENDS
 • Dopuszczalna zawartość nikotyny w produktach ENDS
 • Sprzedaż aromatyzowanych produktów ENDS
 • Wymogi podatkowe dla produktów ENDS

Jeśli prowadzisz sprzedaż produktów ENDS w Kanadzie lub wysyłasz produkty ENDS do Kanady, weź pod uwagę często przywołane wymagania:

 • Nie sprzedawaj ani nie reklamuj produktów ENDS osobom nieletnim.
 • Nie prowadź sprzedaży lub wysyłki produktów ENDS pomiędzy dwoma lub więcej prowincjami.
 • Nie sprzedawaj produktów ENDS za pośrednictwem platformy online w Quebec.
 • Zadbaj o to, by produkty ENDS były pakowane zgodnie z przepisami dotyczącymi etykietowania i pakowania produktów waporyzacyjnych.

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów ENDS w Kanadzie

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów ENDS w Kanadzie można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży produktów ENDS w Unii Europejskiej (UE)

Jeśli Twoja firma znajduje się na terenie Unii Europejskiej lub sprzedajesz produkty ENDS klientom mieszkającym w Unii Europejskiej, masz obowiązek stosowania się do Dyrektywy o produktach tytoniowych 2014/40/UE (TPD). Zanim zaczniesz prowadzić sprzedaż produktów ENDS w Unii Europejskiej, zapoznaj się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami obowiązującymi w każdym kraju członkowskim, w którym zamierzasz sprzedawać swoje produkty.

W każdej jurysdykcji obowiązują inne wymogi dotyczące sprzedaży produktów ENDS, m.in.:

 • Możesz legalnie sprzedawać produkty ENDS za pośrednictwem Internetu do dwóch lub kilku krajów członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że jesteś zarejestrowanym sprzedawcą detalicznym.
 • Do sprzedawanych produktów ENDS musisz dodać ostrzeżenia o wpływie tych produktów na zdrowie, które informować będą klientów o tym, że produkt zawiera nikotynę i nie powinien być używany przez osoby, które nie palą.
 • Jak reklamować, wprowadzać na rynek i sprzedawać produkty ENDS.
 • Jaka jest dozwolona zawartość nikotyny w produkcie ENDS.
 • Jak powinien być oznakowany produkt ENDS.

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów ENDS w Unii Europejskiej

Informacje dotyczące sprzedaży produktów ENDS w Unii Europejskiej, takie jak Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące e-papierosów znaleźć można w Internecie.

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży produktów ENDS w Wielkiej Brytanii

Jeśli Twoja firma znajduje się w Wielkiej Brytanii lub sprzedajesz produkty ENDS klientom mieszkającym w Wielkiej Brytanii, masz obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych przepisów obowiązujących w hrabstwach oraz przepisów krajowych i lokalnych w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty ENDS są reklamowane lub sprzedawane. Obejmują one regulacje i rozporządzenia ustanowione przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Urząd ds. Standardów Reklamowych (ASA).

Jeśli prowadzisz w Wielkiej Brytanii sprzedaż produktów ENDS lub przeznaczonych do nich płynów, części, zestawów bądź akcesoriów, obowiązuje Cię również konieczność stosowania się do wytycznych i rozporządzeń wprowadzonych przez Agencję nadzorującą leki i produkty zdrowotne (MHRA), które obejmują przepisy dotyczące tytoniu i wyrobów tytoniowych (TRPR) oraz przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych i produktów do wdychania nikotyny (nowelizacja).

Każdy departament rządowy ma inne wymagania dotyczące produktów ENDS, m.in.:

 • Dozwolone sposoby reklamowania, wprowadzania na rynek i sprzedaży produktów ENDS
 • Dopuszczalna zawartość nikotyny w produktach ENDS
 • Zamieszczanie deklaracji o wpływie produktów ENDS na zdrowie
 • Prawidłowe oznakowywanie produktów ENDS

Jeśli prowadzisz sprzedaż produktów ENDS w Wielkiej Brytanii lub wysyłasz produkty ENDS do Wielkiej Brytanii, weź pod uwagę często przytaczane wymagania:

 • Nigdy nie sprzedawaj produktów ENDS osobom w wieku poniżej 18 roku życia.
 • Nie zamieszczaj w swoim sklepie online żadnych deklaracji medycznych, w tym deklaracji na temat skuteczności walki z paleniem, chyba że Twój produkt ENDS został zatwierdzony przez MHRA do celów medycznych.
 • Zanim zaczniesz prowadzić sprzedaż lub wysyłkę produktów ENDS, która obejmie dwie lub więcej jurysdykcji, np. z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej lub z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, zarejestruj się jako sprzedawca transgraniczny.

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów ENDS w Wielkiej Brytanii

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów ENDS w Wielkiej Brytanii można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży produktów ENDS w Australii

Sprzedaż produktów ENDS zawierających nikotynę jest w Australii uznawana za nielegalną.

Źródła informacji na temat sprzedaży produktów ENDS w Australii

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów ENDS w Australii można znaleźć w Internecie, na przykład w następujących źródłach:

Przepisy prawne i regulacje dotyczące sprzedaży produktów ENDS w Nowej Zelandii

Począwszy od sierpnia 2021 r. w Nowej Zelandii obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące produktów ENDS. Do tego czasu należy stosować się do znowelizowanej Ustawy z 2020 r. o środowiskach wolnych od dymu tytoniowego i produktach regulowanych (e-papierosy).

Dowiedz się więcej o przepisach dotyczących produktów ENDS w Nowej Zelandii.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo