Wysyłanie towarów niebezpiecznych na terenie Stanów Zjednoczonych i za granicę

Jeśli wysyłasz towary niebezpieczne, określane również jako materiały niebezpieczne, musisz przestrzegać praw i przepisów, które mogą mieć zastosowanie do Twojej firmy. Prawa i przepisy zależą od regionu, w którym transportujesz towary.

Musisz przestrzegać wszystkich międzynarodowych, federalnych, stanowych i lokalnych przepisów w każdej jurysdykcji, w której Twoje produkty są transportowane. Musisz znać przepisy i regulacje, którym podlega Twoja firma. Jeśli naruszysz jakiekolwiek prawo w jurysdykcji, w której prowadzisz działalność, Shopify może usunąć produkty z Twojego sklepu online lub go zamknąć.

Kwalifikowalność produktu

Większość towarów można wysyłać bez szczegółowego rozpatrywania kwestii możliwości ich transportu. Jednakże przepisy międzynarodowe, federalne i stanowe mogą ograniczać transportowanie niektórych towarów lub go zabraniać. W celu zapewnienia zgodności z lokalnym prawem i ograniczeniami przewoźnika musisz przestrzegać tych przepisów.

Zapoznaj się z Przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych, aby znaleźć informacje na temat tego, jak towary niebezpieczne w Stanach Zjednoczonych są:

 • klasyfikowane
 • dokumentowane i w jaki sposób przekazywane są informacje o nich
 • obsługiwane
 • przygotowywane i pakowane
 • składowane

Zapoznaj się z Instrukcjami Technicznymi Bezpiecznego Transportu Towarów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), aby znaleźć informacje o międzynarodowej wysyłce towarów niebezpiecznych.

Wysyłka towarów objętych ograniczeniami lub zabronionych za pomocą usług Shopify

Możesz znaleźć szczegółowe informacje na temat usługi Shopify Shipping z DHL lub wysyłki produktów za pośrednictwem Shopify Fulfillment Network (SFN) w następujących źródłach: * Towary i produkty podlegające ograniczeniom w DHL Express * Kwalifikowalność produktów SFN

Wysyłanie towarów niebezpiecznych na terenie Stanów Zjednoczonych i za granicę

Towar niebezpieczny to każda substancja lub materiał, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i mienia podczas transportu.

Przykłady towarów niebezpiecznych:

 • Produkty ogrodowe, takie jak kosiarki spalinowe, produkty do zwalczania szkodników, drony lub inne produkty zasilane bateriami.
 • Produkty łazienkowe, takie jak perfumy, lakier do paznokci, dezodorant w sprayu lub płyn do płukania ust.
 • Produkty garażowe, takie jak płyn do czyszczenia opon, butan lub farba w sprayu.
 • Produkty kuchenne, takie jak płyn do czyszczenia piekarnika, spray do gotowania, ekstrakt waniliowy lub suchy lód.
 • Produkty biurowe, takie jak laptopy z bateriami litowymi, wkłady i tonery do drukarek lub ładowarki.

Jeśli produkty te są transportowane bez odpowiedniego sklasyfikowania, oznakowania, etykietowania, dokumentacji, opakowania lub bez spełnienia innych wymogów, mogą stanowić zagrożenie podczas transportu. W przypadku niewłaściwego transportu towarów wibracje, elektryczność statyczna, zmiany temperatury lub ciśnienia mogą spowodować ich wyciek, powstanie toksycznych oparów, pożar lub wybuch.

Po zidentyfikowaniu produktów jako towarów niebezpiecznych zapewnij odpowiednie szkolenie wszystkim osobom zajmującym się ich pakowaniem lub transportem.

Konkretne informacje dotyczące szkoleń można znaleźć w Internecie w następujących źródłach:

Przygotowywanie towarów niebezpiecznych do wysyłki na terenie Stanów Zjednoczonych i za granicę

 • Możesz otrzymać od producenta kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS), aby w sekcji Informacje o transporcie sprawdzić informacje na temat zagrożeń związanych z transportem produktu, który chcesz wysłać.
 • Możesz użyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznej do sprawdzenia informacji o tym, czy produkt, który chcesz wysłać, podlega ograniczeniom lub jest zakazany w transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym lub morskim.
 • Podczas pakowania produktu postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pakowania podanymi przez producenta.
  • Wybierz odpowiednie opakowanie w zależności od rodzaju, klasy i ilości materiałów niebezpiecznych, które wysyłasz.
  • Wypełnij wszystkie miejsca odpowiednimi materiałami wskazanymi przez producenta.
  • Upewnij się, że opakowanie zostało prawidłowo zamknięte, postępując zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi zamykania.
  • Umieść na opakowaniu odpowiednie oznaczenia i etykiety informujące o potencjalnych zagrożeniach.
  • Wypełnij dokumenty wysyłkowe, aby przewoźnik wiedział, co wysyłasz.

Zasoby

Szczegółowe informacje na temat oznaczeń i etykiet wymaganych przez przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych można znaleźć w Internecie, np:

Informacje na temat towarów niebezpiecznych można znaleźć w Internecie, np.:

Możesz również znaleźć informacje o wysyłce towarów niebezpiecznych, korzystając z usług określonego przewoźnika, np.:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo