Pierwsze kroki z aplikacją SFN

Możesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania z aplikacji Shopify Fulfillment Network (SFN), korzystając z tej listy kontrolnej. Dobrym pomysłem może być wydrukowanie tej strony, aby z niej korzystać podczas całego procesu konfiguracji.

Lista kontrolna na rozpoczęcie

Zanim zaczniesz

Aktywacja aplikacji SFN

Aktywacja realizacji

Dostosowywanie ustawień realizacji

Informacje o rozliczeniu

Łączenie Flexport ze sklepem

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji SFN, połącz swój sklep z Flexport.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji.
 2. Kliknij Połącz swój sklep.
 3. Połącz Flexport ze swoim sklepem Shopify:

  • Jeśli nie masz konta Flexport, połącz się za pomocą konta Facebook, Google lub Shopify.
  • Jeśli masz już konto Flexport, zaloguj się za pomocą poświadczeń użytych do skonfigurowania konta Flexport.
 4. Sprawdź wymagany dostęp, a następnie kliknij opcję Zezwól.

Po rozpoczęciu procesu konfiguracji połączenie sklepu Shopify z Flexport i synchronizacja produktów może potrwać kilka minut. Gdy ikona synchronizacji zostanie zastąpiona znacznikiem wyboru, Twoje konto i produkty są połączone, a w sklepie Shopify tworzona jest nowa lokalizacja dla produktów, które mają zostać zrealizowane przez Flexport. Ta nowa lokalizacja nosi nazwę SFN - Flexport.

Przejrzyj swoje zapasy we Flexport

Jeśli chcesz przejrzeć zsynchronizowane produkty, możesz to zrobić w aplikacji Flexport. Po połączeniu sklepu Shopify z Flexport produkty są synchronizowane co cztery godziny, więc nowo utworzone produkty mogą być automatycznie wyświetlane we Flexport z pewnym opóźnieniem.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji.
 2. Kliknij opcję Przejdź do Flexport.
 3. Kliknij Zapasy.
 4. Opcjonalnie: Aby ponownie zsynchronizować katalog produktów i uwzględnić produkty dodane w ciągu ostatnich czterech godzin, kliknij opcję Synchronizuj katalog.

Jeśli produkt nadal nie jest wyświetlany po zsynchronizowaniu katalogu, sprawdź produkt, aby zweryfikować, czy spełnia wymagania Flexport:

 • Produkty muszą być aktywne.
 • Produkty muszą mieć tytuł.
 • Produkty muszą mieć wartość SKU dla każdego wariantu.
 • Wartości SKU nie mogą zawierać spacji ani znaków specjalnych.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu aplikacji SFN, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo