Zarządzanie żądaniami realizacji za pomocą aplikacji SFN

Po wysłaniu zapasów do Flexport zamówienia na te produkty są realizowane przez centra realizacji Flexport. Po otrzymaniu zamówienia, które jest realizowane przez Flexport, aplikacja Shopify Fulfillment Network (SFN) automatycznie aktualizuje zamówienie o dodatkowe informacje związane z realizacją:

  • Lokalizacja zamówienia jest ustawiona na SFN - Flexport.
  • Karta Aktualizacje realizacji Flexport jest dodawana na dole strony zamówienia.

Na karcie Aktualizacje realizacji Flexport wyświetlane są następujące informacje:

Informacje wyświetlane na karcie Aktualizacje realizacji Flexport.
Etykieta Informacja
Status Status realizacji jest wyświetlany w prawym górnym rogu karty. Status może mieć jedną z następujących wartości:
  • Przetwarzanie - wskazuje, że realizacja została zaakceptowana przez Flexport i jest przetwarzana.
  • W drodze - wskazuje, że zamówienie jest w drodze do klienta.
  • Dostarczono - wskazuje, że zamówienie zostało pomyślnie dostarczone do klienta.
Wysyłka Pozwala wyświetlić szacowaną datę wysłania zamówienia oraz wskazuje, czy zostanie ono dostarczone Terminowo, czy Z opóźnieniem w porównaniu z datą zadeklarowaną klientowi.
Dostawa Pozwala wyświetlić szacowaną datę dostarczenia zamówienia oraz wskazuje, czy zostanie ono dostarczone Terminowo, czy Z opóźnieniem w porównaniu do daty zadeklarowanej klientowi.
Koszt realizacji Wyświetla koszt realizacji zamówienia.

Jeśli podczas przetwarzania zamówienia wystąpią błędy, realizacja zostanie odrzucona, a na karcie Aktualizacje realizacji Flexport wyświetli się komunikat o błędzie z dodatkowymi informacjami. Kliknij opcję Zarządzaj we Flexport, aby przejrzeć zamówienie i wyświetlić dodatkowe informacje o błędzie.

Komunikaty o błędach na karcie Aktualizacje realizacji Flexport.
Komunikat o błędzie Kroki rozwiązywania problemów
Zagraniczny adres Występuje, gdy zamówienie powiązane z adresem międzynarodowym tworzone jest bez uprzedniej aktywacji wysyłki międzynarodowej we Flexport. Zaktualizuj adres lub aktywuj wysyłkę międzynarodową przed ponownym utworzeniem zamówienia.
Nieprawidłowe wymiary produktu Występuje, gdy zamówienie zawiera nieprawidłowe wymiary i wagę produktu. Przed ponownym utworzeniem zamówienia sprawdź i zaktualizuj swoje wymiary i wagi.
Nieprawidłowy adres Występuje, gdy zamówienia nie można wysłać z powodu nieprawidłowego adresu docelowego. Sprawdź, czy adres jest prawidłowy, a następnie zaktualizuj lub potwierdź adres dla zamówienia.
Zapas wyczerpany Występuje, gdy żądanie realizacji jest przesyłane dla zamówienia, które nie ma zapasów we Flexport. Uzupełnij zapasy przed ponownym utworzeniem zamówienia.
Brakujące informacje celne Występuje, gdy dla produktów w zamówieniu brakuje informacji wymaganych dla agencji celnych, takich jak kod HS (zharmonizowanego systemu). Przed ponownym utworzeniem zamówienia upewnij się, że dla Twoich produktów dostępne są wymagane informacje.
Jednostki SKU nigdy nie przyjęte Występuje, gdy zamówienie zawiera SKU, które nie zostały dostarczone do Flexport. Prześlij SKU do Flexport przed ponownym utworzeniem zamówienia.
Zamówienie anulowane Występuje w przypadku anulowania zamówienia we Flexport. Sprawdź zamówienie, aby upewnić się, że powinno zostać zrealizowane przed ponownym utworzeniem zamówienia.
Zgłoszono żądanie anulowania Występuje, gdy zażądano anulowania realizacji. Flexport weryfikuje żądanie w celu ustalenia, czy można je anulować. Jeśli żądanie anulowania zostanie zaakceptowane, zamówienie zostanie anulowane. Jeśli żądanie znajduje się poza oknem anulowania, żądanie jest odrzucane i zamówienie jest realizowane.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo