Hantera förfrågningar om distribution med SFN-appen

När du har skickat lagervaror till Flexport, kommer ordrar för dessa produkter att distribueras av Flexports distributionscentra. När du får en order som distribueras av Flexport, uppdaterar appen Shopify Fulfillment Network (SFN) automatiskt ordern med ytterligare information relaterad till distributionen:

  • Orderplatsen är inställd på SFN - Flexport.
  • Kortet Flexport distributionsuppdateringar läggs till längst ned på ordersidan.

Följande information visas i kortet Flexport distributionsppdateringar:

Information som visas på kortet Flexport distributionsppdateringar.
Etikett Information
Status Statusen för din distribution visas i det övre högra hörnet på kortet. Statusen kan ha ett av följande värden:
  • Behandlas – indikerar att din distribution har accepterats av Flexport och behandlas.
  • Under transport - indikerar att ordern är på väg till kunden.
  • Levererad – indikerar att ordern har levererats till kunden.
Frakt Visar det beräknade datum då ordern kommer att skickas och anger om den kommer att levereras På tid eller Sent i jämförelse med det datum som lovats kunden.
Leverans Visar orderns beräknade leveransdatum, och indikerar om den kommer vara I tid eller Försenad jämfört med det datum som utlovats till kund.
Distributionskostnad Visar kostnaden för att distribuera ordern.

Om fel uppstår under hanteringen av din order nekas din order, och kortet Flexport distributionsppdateringar visar ett felmeddelande med mer information. Klicka på Hantera i Flexport för att granska ordern och få mer information om felet.

Felmeddelanden i kortet Flexport distributionsuppdateringar.
Felmeddelande Felsökningssteg
Internationell adress Inträffar när en order som är knuten till en internationell adress skapas utan att först aktivera internationell frakt i Flexport. Uppdatera adressen eller aktivera internationell frakt innan du skapar om ordern.
Ogiltiga produktmått Inträffar när en order innehåller ogiltiga produktdimensioner eller vikt. Verifiera och uppdatera dina mått och vikt innan du skapar om ordern.
Ogiltig adress Inträffar när en order inte kan skickas på grund av en ogiltig destinationsadress. Verifiera att adressen är korrekt och uppdatera eller bekräfta sedan adressen för ordern.
Slut i lager Inträffar när en begäran läggs om att få en order som inte finns i lager hos Flexport. Fyll på lagret innan du skapar om ordern.
Tullinformation saknas Inträffar när produkter i ordern saknar information som krävs för tullmyndigheter, till exempel koden för harmoniserat system (HS). Se till att dina produkter har nödvändig information innan du skapar om ordern.
Lagerhållningsenheter kom aldrig in Inträffar när ordern innehåller lagerhållningsenheter som inte är inkommande till Flexport. Inkommande lagerhållningsenheter till Flexport innan du skapar om ordern.
Order annullerad Inträffar när ordern annulleras i Flexport. Granska ordern för att säkerställa att den ska vara uppfylld innan du skapar om ordern.
Avbeställning begärdes Inträffar när en avbeställning av din distribution har begärts. Flexport granskar förfrågan för att avgöra om den kan annulleras. Om avbeställningsförfrågan accepteras annulleras ordern. Om förfrågan ligger utanför avbeställningsramen nekas förfrågan och ordern distribueras.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis