การจัดการการขอการจัดการสินค้าด้วยแอป SFN

หลังจากคุณส่งสินค้าคงคลังให้กับ Flexport แล้ว ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ Flexport จะจัดการสินค้าเหล่านั้น เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อที่จัดการโดย Flexport แอป Shopify Fulfillment Network (SFN) จะอัปเดตข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าให้โดยอัตโนมัติ:

  • ตำแหน่งที่ตั้งคำสั่งซื้อถูกตั้งเป็น SFN - Flexport
  • เพิ่มบัตรการอัปเดตการจัดการสินค้าของ Flexport ที่ส่วนล่างของหน้าคำสั่งซื้อแล้ว

ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงผลในบัตรการอัปเดตการจัดการสินค้าของFlexport:

ข้อมูลที่แสดงในบัตรการอัปเดตการจัดการสินค้าของ Edexport
ใบจ่าหน้า ข้อมูล
สถานะ สถานะของการจัดการสินค้าจะแสดงที่ด้านขวาบนของบัตร สถานะอาจเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:
  • การประมวลผล - ระบุว่าการจัดการคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับให้ออกโดย Flexport และกำลังมีการประมวลผล
  • อยู่ระหว่างการขนส่ง - ระบุว่ามีคำสั่งซื้ออยู่ระหว่างทางไปหาลูกค้า
  • จัดส่งแล้ว - ระบุว่ามีการจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
การจัดส่ง แสดงวันที่โดยประมาณที่จะจัดส่งคำสั่งซื้อ และระบุว่าจะได้สินค้าตรงเวลาหรือล่าช้าเมื่อเทียบวันที่ที่แจ้งกับลูกค้า
การจัดส่ง แสดงวันที่จัดส่งคำสั่งซื้อที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงระบุว่าจะจัดส่งตรงเวลาหรือล่าช้า โดยเทียบกับวันที่จัดส่งโดยประมาณที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ
ต้นทุนการจัดการคำสั่งซื้อ แสดงค่าใช้จ่ายในการจัดการคำสั่งซื้อ

หากพบข้อผิดพลาดในระหว่างการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ ระบบจะปฏิเสธการจัดการคำสั่งซื้อ และบัตรอัปเดตการจัดการคำสั่งซื้อจาก Flexport จะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่มีข้อมูลมากขึ้น คลิก “จัดการใน Flexport” เพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาด

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดในบัตรอัปเดตการจัดการคำสั่งซื้อจาก Flexport
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
ที่อยู่ในต่างประเทศ เกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อที่ผูกไว้กับที่อยู่ต่างประเทศโดยไม่ได้เปิดใช้งานการจัดส่งระหว่างประเทศใน Flexport ให้อัปเดตที่อยู่หรือ เปิดใช้งานการจัดส่งระหว่างประเทศก่อนสร้างคำสั่งซื้ออีกครั้ง
ขนาดสินค้าไม่ถูกต้อง เกิดขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อมีขนาดหรือน้ําหนักสินค้าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบยืนยันและอัปเดตขนาดและน้ําหนักก่อนสร้างคำสั่งซื้ออีกครั้ง
ที่อยู่ไม่ถูกต้อง เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถจัดส่งคำสั่งซื้อได้เนื่องจากที่อยู่ปลายทางไม่ถูกต้อง ตรวจสอบยืนยันว่าที่อยู่ถูกต้อง จากนั้นอัปเดตหรือยืนยันที่อยู่คำสั่งซื้อ
สินค้าคงคลังหมดสต็อก เกิดขึ้นเมื่อมีการร้องขอการจัดการคำสั่งซื้อจากคำสั่งซื้อที่ไม่มีสต็อกสินค้าที่ Flexport เติมสต็อกสินค้าก่อนสร้างคำสั่งซื้ออีกครั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรไม่ครบถ้วน เกิดขึ้นเมื่อสินค้าในคำสั่งซื้อไม่มีข้อมูลที่ต้องใช้ในหน่วยงานศุลกากร เช่น รหัส Harmonized System (HS) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นก่อนสร้างคำสั่งซื้ออีกครั้ง
SKU ไม่เคยรับเข้ามา เกิดขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อมี SKU ที่ไม่ได้รับเข้ามากับ Flexport รับ SKU ไปยัง Flexport ก่อนสร้างคำสั่งซื้ออีกครั้ง
ยกเลิกคำสั่งซื้อแล้ว เกิดขึ้นเมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อใน Flexport ตรวจสอบคำสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าควรจัดการสินค้าก่อนสร้างคำสั่งซื้ออีกครั้ง
ส่งคำขอยกเลิกแล้ว เกิดขึ้นเมื่อมีคำขอการยกเลิกการจัดการสินค้า Flexport ตรวจสอบคำขอเพื่อตรวจสอบว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่ หากทางบริษัทยอมรับคำขอการยกเลิก คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก หากคำขออยู่ภายนอกขอบข่ายการยกเลิก ระบบจะยกเลิกคำขอและจะมีการจัดการคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี