การส่งสินค้าคงคลังไปยัง Flexport ด้วยแอป SFN

หลังจากที่ระบบซิงค์สินค้าของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างการถ่ายโอนขาเข้าเพื่อส่งสินค้าคงคลังไปยัง Flexport ได้ ก่อนที่คุณจะส่งสินค้าคงคลัง ให้ตรวจสอบแนวทางในการเตรียมสินค้าของ Flexport และรายการสินค้าต้องห้าม

ส่งสินค้าคงคลังไปยัง Flexport

ขั้นตอน

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Fulfillment Network
  2. คลิก “ส่งสินค้าคงคลัง” ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าต่างใหม่ไปยังหน้า สร้างขาเข้า ของ Flexport's
  3. ปฏิบัติตามคำแนะนำใน Flexport เพื่อสร้างการจัดส่งขาเข้า

หลังจากสร้างการจัดส่งขาเข้าแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะได้ในหน้าเครือข่ายการจัดการคำสั่งซื้อ สถานะเริ่มต้นของการจัดส่งขาเข้าคือ มีการส่งสินค้าคงคลัง เมื่อ Flexport ได้รับการจัดส่งของคุณ จะมีสถานะคือกำลังเตรียมการสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ เมื่อสินค้าคงคลังของคุณพร้อมที่จะจัดส่งไปยังลูกค้าแล้ว สถานะจะเป็นพร้อมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ

ตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังใน Shopify

หลังจากที่สินค้าของคุณได้รับการจัดส่งแล้วและคุณได้ให้ข้อมูลการติดตามไปยัง Flexport แอป Fulfillment Network จะอัปเดตสินค้าคงคลังในร้านค้า Shopify ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังได้ผ่านส่วนผู้ดูแล Shopify

ขั้นตอน

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > สินค้าคงคลัง
  2. เลือกตำแหน่งที่ตั้ง SFN - Flexport

ในช่วงเวลาที่สินค้าของคุณอยู่ในระหว่างการขนส่งไปยังศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของ Flexport สินค้าคงคลังของคุณจะปรากฏเป็นขาเข้า สถานะนี้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจัดส่ง รับ และขายสินค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี