การจัดการสินค้าด้วยแอป SFN

ก่อนที่คุณจะส่งสินค้าคงคลังไปยัง Flexport คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

SKU

SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) เป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้เพื่อระบุสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าโดยอิงตามรายละเอียดต่างๆ เช่น รุ่น ขนาด หรือสี SKU อาจแตกต่างกันไปตามความยาวและอาจมีตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งสองอย่าง เราจะใช้ SKU เพื่อจำแนกตัวเลือกสินค้า ติดตามสินค้าคงคลัง และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า

ก่อนที่คุณจะสร้างการโอนสินค้าคงคลังขาออก ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละรายการมี SKU ที่ไม่ซ้ำกัน คุณไม่สามารถใช้ SKU เดียวกันกับตัวเลือกสินค้าที่แตกต่างกันได้ หากตัวเลือกสินค้าของคุณมี SKU เดียวกัน ให้เปลี่ยนรายละเอียดรายการใดรายการหนึ่งของตัวเลือกสินค้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไข SKU หลายรายการในครั้งเดียวโดยใช้ไฟล์ CSV ได้

การใช้แอปพลิเคชันบริการจัดการคำสั่งซื้ออื่นนอกเหนือจาก SFN อาจทำให้ไม่สามารถแชร์ SKU เดียวกันในหลายตำแหน่งที่ตั้งได้ หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถสต็อกสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้งหรือทำซ้ำตัวเลือกสินค้าที่จะสต็อกโดย Flexport ได้

ห้ามเปลี่ยน SKU ของสินค้าหลังจากที่คุณส่งไปให้ Flexport แล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบาร์โค้ดและ SKU ของ Flexport

บาร์โค้ด

บาร์โค้ดเป็นรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้และมีการใช้งานกันในระดับสากลเพื่อจัดเก็บและค้นหาข้อมูลสินค้า บาร์โค้ดประกอบด้วยชุดตัวเลขที่อาจมีความยาวแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า หากต้องการให้ Flexport จัดการคำสั่งซื้อ บาร์โค้ดบนสินค้าของคุณต้องเป็นบาร์โค้ดตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรม

ก่อนที่คุณจะสร้างการโอนสินค้าคงคลังขาออก ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ย่อยแต่ละรายการมีบาร์โค้ดที่ไม่ซ้ำกัน คุณไม่สามารถใช้บาร์โค้ดที่ซ้ำกันสำหรับตัวเลือกสินค้าที่ต่างกัน

หากคุณส่งสินค้าด้วยบาร์โค้ดที่ผู้ขายรายอื่นใช้สำหรับสินค้าอื่นอยู่แล้ว Flexport จะกำหนดบาร์โค้ดใหม่ให้กับสินค้าของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บาร์โค้ดกับสินค้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบาร์โค้ดและ SKU ของ Flexport

พิกัดศุลกากร (HS)

จำเป็นต้องมีพิกัดศุลกากรก็ต่อเมื่อคุณขายสินค้าไปยังต่างประเทศ พิกัดศุลกากรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่จะเรียกเก็บจากคำสั่งซื้อแก่ศุลกากร ค้นหาพิกัดศุลกากร แล้วระบุพิกัดดังกล่าวให้กับสินค้าที่คุณจัดส่งไปยังต่างประเทศ ดูวิธีการเพิ่มพิกัดศุลกากรให้กับสินค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี