Administrere produkter med SFN-appen

Før du sender lagerbeholdning til Flexport, må du sikre at all nødvendig informasjon om produktene dine er registrert.

SKU-er

En SKU (Stock Keeping Unit) er en unik alfanumerisk kode som brukes til å identifisere et produkt eller en variant av et produkt, basert på detaljer som modell, størrelse eller farge. SKU-er kan variere i lengde og kan inkludere bokstaver, tall eller begge deler. SKU-er brukes til å skille produktvarianter, spore lagerbeholdning og sende den rette varen til kundene.

Før du oppretter en utgående overføring av lagerbeholdning, må du kontrollere at hver produktvariant har en unik SKU. Du kan ikke bruke samme SKU på ulike varianter. Hvis noen av variantene har samme SKU, må du endre detaljene for en av variantene. Du kan også masseredigere SKU-er ved hjelp av en CSV-fil.

Ved å bruke et annen oppfyllelsestjenesteprogram i tillegg til SFN, kan det hende du blokkerer muligheten til å dele samme SKU på tvers av flere lokalisasjoner. For å løse dette, kan du lagerføre lagerbeholdning ved flere lokalisasjoner eller duplisere varianten som skal lagerføres av Flexport.

Ikke endre SKU for et produkt etter at du har sendt det til Flexport.

Finn ut mer om Flexports krav til strekkoder og SKU.

Strekkoder

En strekkode er et maskinlesbart mønster som brukes internasjonalt for å lagre og finne produktinformasjon. Strekkoder inneholder en nummerserie som kan variere i lengde, avhengig av produkttypen. For at Flexport skal kunne oppfylle bestillinger, må strekkodene på produktene være i henhold til bransjestandarden.

Før du oppretter en utgående overføring av lagerbeholdning, må du kontrollere at hver produktvariant har en unik strekkode. Du kan ikke bruke samme strekkode for ulike varianter.

Hvis du sender et produkt med en strekkode som allerede brukes til et annet produkt av en annen forhandler, vil Flexport tilordne produktet ditt en ny strekkode.

Finn ut mer om å bruke strekkoder for produkter.

Finn ut mer om Flexports krav til strekkoder og SKU.

Harmoniserte systemkoder (HS-koder)

HS-koder kreves bare hvis du selger internasjonalt. HS-koden gir tollvesenet informasjon om hvilke tariffer som skal gjelde for bestillingen. Slå opp HS-koder og tilordne dem til produktene du sender internasjonalt. Finn ut hvordan du legger til HS-koder for produkter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis