Zarządzanie produktami za pomocą aplikacji SFN

Przed wysłaniem zapasów do Flexport musisz upewnić się, że do Twoich produktów dołączono wszystkie niezbędne informacje.

Jednostki magazynowe

SKU (jednostka magazynowa) to unikalny kod alfanumeryczny, który jest używany do identyfikowania produktu lub wariantu produktu, na podstawie szczegółów takich jak jego model, rozmiar lub kolor. Jednostki SKU mogą mieć różną długość i mogą zawierać litery, cyfry lub litery i cyfry. Jednostki SKU są używane do odróżniania wariantów produktu, śledzenia zapasów i wysyłania właściwego towaru do klientów.

Przed utworzeniem transferu wychodzącego zapasów sprawdź, czy każdy wariant produktu ma unikalną SKU. Nie możesz użyć tej samej SKU dla różnych wariantów. Jeśli którykolwiek z wariantów ma tę samą SKU, zmień jeden ze szczegółów wariantu. Możesz również zbiorczo edytować SKU za pomocą pliku CSV.

Korzystanie z innej aplikacji usługi realizacji oprócz SFN może zablokować możliwość udostępniania tego samego numeru SKU w wielu lokalizacjach. Aby rozwiązać ten problem, możesz magazynować zapasy w wielu lokalizacjach lub zduplikować wariant, który ma być magazynowany przez Flexport.

Nie zmieniaj SKU produktu po przesłaniu go do Flexport.

Dowiedz się więcej o wymaganiach Flexport dotyczących kodu kreskowego i SKU.

Kody kreskowe

Kod kreskowy jest wzorcem do odczytu maszynowego używanym na całym świecie do przechowywania i lokalizowania informacji o produkcie. Kody kreskowe zawierają serie cyfr, których długość może się różnić w zależności od typu produktu. Aby możliwa była realizacja Twoich zamówień przez Flexport, kody kreskowe na Twoich produktach muszą być standardowymi kodami branżowymi.

Przed utworzeniem transferu wychodzącego zapasów sprawdź, czy każdy wariant produktu ma unikalny kod kreskowy. Nie możesz używać tego samego kodu kreskowego dla różnych wariantów.

Jeśli wyślesz produkt z kodem kreskowym, który jest już używany dla innego produktu przez innego sprzedawcę, Flexport przypisze nowy kod kreskowy do Twojego produktu.

Dowiedz się więcej o używaniu kodów kreskowych na potrzeby produktów.

Dowiedz się więcej o wymaganiach Flexport dotyczących kodu kreskowego i SKU.

Kody HS (zharmonizowanego systemu)

Sprzedaż międzynarodowa produktów wymaga podania kodów HS. Kody HS zawierają informacje o taryfach celnych, które mają zastosowanie w przypadku zamówienia. Sprawdź kody HS i przypisz je do produktów wysyłanych za granicę. Dowiedz się, jak dodawać kody HS do swoich produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo