Dostosuj ustawienia realizacji dla aplikacji SFN

Po utworzeniu transferu przychodzącego w celu wysłania zapasów do Flexport, możesz dostosować swoje ustawienia realizacji.

Przypisz widoczne dla klienta nazwy do opcji wysyłki Flexport

Przypisanie widocznych dla klienta nazw do opcji wysyłki Flexport daje większą pewność, że Flexport wybierze prawidłowy poziom usługi podczas wysyłki realizacji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji.
 2. Na stronie Flexport Mapowanie opcji wysyłki kliknij opcję Nadaj widoczne dla klienta nazwy do opcji wysyłki Flexport.
 3. Kliknij Dodaj opcję wysyłki.
 4. W polu Nazwa opcji wysyłki wprowadź nazwę stawki wysyłki. Ta nazwa opcji wysyłki powinna dokładnie odpowiadać nazwie stawki wysyłki, którą oferujesz w swoim sklepie Shopify.
 5. W polu Poziom usługi Flexport wybierz czas dostawy powiązany z tą opcją wysyłki.
 6. Kliknij opcję Zapisz zmiany.

Załóżmy, na przykład, że w swoim sklepie Shopify oferujesz stawkę wysyłki o nazwie Ekspresowa (2 dni). We Flexport dodajesz opcję wysyłki, wprowadzasz Ekspresowa (2 dni) jako nazwę opcji wysyłki, a następnie wybierasz 2 dni dla poziomu usługi.

Aktywacja wysyłki międzynarodowej

Aby wysyłać przesyłki za granicę, musisz potwierdzić, czy masz jakieś integracje z wysyłkami międzynarodowymi.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji.
 2. Kliknij opcję Zezwalaj Flexport na realizację zamówień poza USA.
 3. Wybierz z poniższej listy opcję, która ma zastosowanie do Twojej firmy:

  • Shopify Markets Pro
  • Global-e
  • Nie mam integracji
 4. Kliknij opcję Włącz wysyłkę międzynarodową.

Możesz zmienić integrację wysyłki później, jeśli zaczniesz korzystać z Shopify Markets Pro lub Global-E.

Ustaw reguły priorytetu dla kierowania zamówień

Zamówienia są przypisywane do lokalizacji na podstawie priorytetu realizacji. Jeśli Twoje zapasy są zarządzane przez aplikację Shopify Fulfillment Network (SFN) i inne lokalizacje, musisz zdefiniować kolejność sprawdzania lokalizacji pod kątem zapasów podczas składania zamówienia. Można na przykład ustawić poniższą kolejność priorytetów realizacji dla lokalizacji:

 1. SFN - Flexport
 2. Biuro w domu
 3. Witryna sklepu detalicznego

W tym przykładzie SFN - Flexport ma pierwszeństwo w przypadku przychodzących zamówień obejmujących produkty przypisane do jej lokalizacji.

Tworząc roboczą wersję zamówienia, ręcznie wybierz centrum realizacji, które ma realizować zamówienie. Na przykład, jeśli chcesz zrealizować zamówienie w wersji roboczej w SFN - Flexport, wybierz ręcznie SFN - Flexport jako lokalizację realizacji.

Jeśli musisz ręcznie dostosować lokalizacje dla zamówienia, postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami:

 • Jeśli to możliwe, spróbuj przypisać zamówienie do jednej lokalizacji.
 • Jeśli musisz przypisać pozycję do lokalizacji, w której znajduje się wystarczająca ilość zapasów do realizacji tej pozycji, nie rozdzielaj pojedynczych pozycji między lokalizacje.
 • Jeśli pozycja jest wyprzedana, przypisz zamówienie do lokalizacji priorytetowej, w której pozycja jest magazynowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania priorytetu realizacji, zapoznaj się z sekcją Ustaw priorytet lokalizacji dla realizacji zamówień.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo