Tilpass oppfyllelsesinnstillinger for SFN-appen

Når du har opprettet en innkommende overføring for å sende lagerbeholdning til Flexport, kan du tilpasse oppfyllelsesinnstillingene.

Tilordne kunderettede navn til fraktalternativer i Flexport

Ved å tilordne kunderettede navn til fraktalternativene i Flexport, blir det enklere å sikre at Flexport velger riktig tjenestenivå når oppfyllelsene sendes.

Trinn:

 1. Gå til Apper > Fulfillment Network fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Gi kunderettede navn til fraktalternativene i Flexport på siden Tilordning av fraktalternativ i Flexport.
 3. Klikk på Legg til et fraktalternativ.
 4. Skriv inn et navn på fraktprisen i boksen Navn på fraktalternativ. Dette navnet på fraktalternativet må være helt likt som navnet på en fraktpris du tilbyr i Shopify-butikken.
 5. Velg leveringstiden knyttet til dette fraktalternativet i boksen Flexport-tjenestenivå.
 6. Klikk på Lagre endringer.

Du tilbyr for eksempel en fraktpris i Shopify-butikken med tittelen Ekspress (2 dager). I Flexport legger du til et fraktalternativ, oppgir Ekspress (2 dager) som navn på fraktalternativet, og velger deretter 2 dager for tjenestenivå.

Aktiver internasjonal frakt

For å sende internasjonalt, må du kontrollere om du har noen integrasjoner for internasjonal frakt.

Trinn:

 1. Gå til Apper > Fulfillment Network fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Tillat at Flexport kan oppfylle bestillinger utenfor USA.
 3. Velg alternativet fra følgende liste som gjelder for din virksomhet:

  • Managed Markets
  • Global-E
  • Jeg har ingen integrasjoner
 4. Klikk på Aktiver internasjonal frakt.

Du kan endre fraktintegreringen senere hvis du begynner å bruke Managed Markets eller Global-e.

Angi prioritetsregler for ruting av bestillinger

Bestillinger tilordnes til lokalisasjoner basert på oppfyllelsesprioriteten. Hvis du har lagerbeholdning som håndteres av Shopify Fulfillment Network-appen (SFN) og andre lokalisasjoner, må du definere rekkefølgen for kontroll av lagerbeholdning ved lokalisasjoner når det legges inn en bestilling. Lokalisasjonene dine kan for eksempel ha følgende rekkefølge for oppfyllelsesprioritet:

 1. SFN – Flexport
 2. Hovedkontor
 3. Butikkfront

I dette eksempelet har SFN – Flexport førsteprioritet for innkommende bestillinger som inneholder produkter tilordnet sin lokalisasjon.

Hvis du oppretter et bestillingsutkast, må du sikre at du manuelt velger hvilket oppfyllingssenter du ønsker skal oppfylle bestillingen. Hvis du for eksempel ønsker å oppfylle bestillingsutkastet fra SFN – Flexport, må du sikre at du manuelt velger SFN – Flexport som oppfyllelseslokalisasjon.

Hvis du har behov for å manuelt justere lokalisasjoner for en bestilling, må du følge følgende beste praksis:

 • Prøv å tilordne bestillingen til en enkeltlokalisasjon når det er mulig.
 • Hvis du har behov for å tilordne en varelinje til en lokalisasjon som har tilstrekkelig lagerbeholdning til å oppfylle varelinjen, må du ikke dele varelinjen mellom lokalisasjoner.
 • Hvis en vare er oversolgt, kan du tilordne bestillingen til det prioriterte stedet der varen er lagret.

Hvis du vil ha mer informasjon om å angi oppfyllelsesprioritet, kandu se Angi prioriteten av lokalisasjoner for oppfyllelse av bestillinger.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis