Administrere oppfyllelsesforespørsler med SFN-appen

Når du har sendt lagerbeholdning til Flexport, vil bestillinger av disse produktene oppfylles av Flexports oppfyllingssentre. Når du mottar en bestilling som oppfylles av Flexport, oppdaterer Shopify Fulfillment Network-appen (SFN) automatisk bestillingen med tilleggsinformasjon knyttet til oppfyllelsen:

  • Bestillingslokalisasjonen er oppgitt til SFN – Flexport.
  • Kortet Oppdateringer for Flexport-oppfyllelse legges til nederst på bestillingssiden.

Følgende informasjon vises på kortet Oppdateringer for Flexport-oppfyllelse:

Informasjon som vises på kortet med oppdateringer for Flexport-oppfyllelser.
Etikett Informasjon
Status Oppfyllelsesstatusen vises øverst til høyre på kortet. Statusen kan være en av følgende verdier:
  • Behandler – indikerer at oppfyllelsen er godtatt av Flexport, og er under behandling.
  • I transitt – indikerer at bestillingen er på vei til kunden.
  • Levert – indikerer at bestillingen er levert til kunden.
Frakt Viser den estimerte datoen bestillingen vil sendes, og indikerer hvorvidt den vil være Til tiden eller Forsinket sammenlignet med datoen som er lovet kunden.
Levering Viser den estimerte datoen bestillingen vil bli levert, og indikerer om den vil være Til tiden eller Forsinket sammenlignet med datoen som ble lovet kunden.
Oppfyllelseskostnad Viser kostnaden for å oppfylle bestillingen.

Hvis det oppstår feil under behandling av bestillingen, blir oppfyllelsen avvist, og kortet Oppdateringer for Flexport-oppfyllelse viser en feilmelding med mer informasjon. Klikk på Administrer i Flexport for å gå gjennom bestillingen og finne ut mer om feilen.

Feilmeldinger i kortet for oppdateringer av Flexport-oppfyllelse.
Feilmelding Feilsøkingstrinn
Internasjonal adresse Oppstår når en bestilling ment for en internasjonal adresse opprettes uten at internasjonal frakt først er opprettet i Flexport. Du må enten oppdatere adressen eller aktivere internasjonal frakt før du oppretter bestillingen på nytt.
Ugyldige produktmål Oppstår når en bestilling inneholder ugyldige produktmål eller -vekt. Kontroller og oppdater mål og vekt før du oppretter bestillingen på nytt.
Ugyldig adresse Oppstår når en bestilling ikke kan sendes på grunn av en ugyldig destinasjonsadresse. Kontroller at adressen stemmer, og enten oppdater eller bekreft adressen for bestillingen.
Produktet er ikke på lager Oppstår når det legges inn en oppfyllelsesforespørsel for en bestilling som ikke har lagerbeholdning i Flexport. Fyll på lagerbeholdningen før du oppretter bestillingen på nytt.
Manglende tollopplysninger Oppstår når produkter i bestillingen mangler nødvendig informasjon for tollvesenet, som for eksempel en harmonisert systemkode (HS-kode). Kontroller at produktene dine har den nødvendige informasjonen før du oppretter bestillingen på nytt.
SKU-ene er aldri registrert mottatt Oppstår når bestillingen inneholder SKU-er som ikke er registrert mottatt til Flexport. Registrer SKU-er inn til Flexport før du oppretter bestillingen på nytt.
Bestilling avbrutt Oppstår når bestillingen er kansellert i Flexport. Gå gjennom bestillingen for å sikre at den skal oppfylles før du oppretter bestillingen på nytt.
Kansellering er forespurt Oppstår når det er sendt en forespørsel om kansellering av en oppfyllelse. Flexport går gjennom forespørselen for å vurdere om den kan kanselleres. Hvis kanselleringsforespørselen godtas, kanselleres bestillingen. Hvis forespørselen er utenfor kanselleringsvinduet, avvises forespørselen, og bestillingen oppfylles.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis