Fulfilmentaanvragen beheren met de SFN-app

Nadat je voorraad naar Flexport hebt verzonden, worden bestellingen voor die producten afgehandeld door de fulfillmentcentra van Flexport. Wanneer je een bestelling ontvangt die door Flexport wordt afgehandeld, werkt de Shopify Fulfillment Network-app (SFN) de bestelling automatisch bij met aanvullende informatie met betrekking tot de fulfilment:

  • De bestellocatie is ingesteld op SFN - Flexport.
  • De kaart Fulfilmentupdates van Flexport wordt onderaan de bestelpagina toegevoegd.

De volgende informatie wordt weergegeven op de kaart Fulfilmentupdates van Flexport:

Weergegeven informatie op de kaart Fulfilmentupdates van Flexport.
Label Informatie
Status De status van de fulfilment wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de kaart. De status kan een van de volgende waarden zijn:
  • Verwerking: geeft aan dat de fulfillment is geaccepteerd door Flexort en wordt verwerkt.
  • Onderweg: geeft aan dat de bestelling onderweg is naar de klant.
  • Bezorgd: geeft aan dat de bestelling bij de klant is bezorgd.
Verzending Geeft de geschatte datum weer waarop de bestelling wordt verzonden en geeft aan of deze op tijd of te laat zal zijn in vergelijking met de datum die aan de klant is beloofd.
Bezorging Geeft de geschatte datum weer waarop de bestelling wordt geleverd en geeft aan of deze op tijd of te laat zal zijn in vergelijking met de datum die aan de klant is beloofd.
Fulfilmentkosten Geeft de kosten weer voor de orderverwerking van de bestelling.

Als er fouten worden aangetroffen tijdens het verwerken van een bestelling, wordt de fulfilment afgewezen en geeft de kaart Fulfilmentupdates van Flexport een foutmelding weer met meer informatie. Klik op Beheren in Flexport om de bestelling te controleren en meer informatie te krijgen over de fout.

Foutmeldingen op de kaart Fulfilmentupdates van Flexport.
Foutmelding Stappen voor probleemoplossing
Internationaal adres Treedt op wanneer je een bestelling voor een internationaal adres aanmaakt zonder eerst internationale verzending te activeren in Flexport. Werk het adres bij of activeer internationale verzending voordat je de bestelling opnieuw aanmaakt.
Ongeldige productafmetingen Treedt op wanneer een bestelling ongeldige productafmetingen of -gewichten bevat. Verifieer en werk de afmetingen en gewichten bij voordat je de bestelling opnieuw aanmaakt.
Ongeldig adres Treedt op wanneer een bestelling niet kan worden verzonden omdat het bestemmingsadres ongeldig is. Controleer of het adres juist is en werk vervolgens het adres bij voor de bestelling of bevestig het.
Voorraad niet op voorraad Treedt op wanneer een fulfilmentaanvraag wordt ingediend voor een bestelling zonder voorraad op Flexport. Vul de voorraad aan voordat je de bestelling opnieuw aanmaakt.
Ontbrekende douane-informatie Treedt op wanneer er voor producten in de bestelling gegevens ontbreken die vereist zijn voor douane-instanties, zoals de geharmoniseerde systeemcode (Harmonized System – HS-code). Voeg de vereiste informatie doe aan de producten voordat je de bestelling opnieuw aanmaakt.
SKU's nooit ingevoerd Treedt op wanneer de bestelling SKU's bevat die niet zijn ingevoerd in Flexport. Voer de SKU's in Flexport in voordat je de bestelling opnieuw aanmaakt.
Bestelling geannuleerd Treedt op wanneer de bestelling wordt geannuleerd in Flexport. Controleer of afhandeling wel nodig is voor de bestelling voordat je de bestelling opnieuw aanmaakt.
Annulering aangevraagd Treedt op wanneer een annulering van de fulfillment is aangevraagd. Flexport controleert de aanvraag om te bepalen of annulering van de fulfilment mogelijk is. Als de annuleringsaanvraag wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geannuleerd. Als de aanvraag buiten het annuleringsvenster valt, wordt de aanvraag afgewezen en de bestelling afgehandeld.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis