Quản lý yêu cầu thực hiện đơn hàng bằng ứng dụng SFN

Sau khi bạn gửi hàng trong kho đến Flexport, trung tâm xử lý đơn hàng của Flexport sẽ thực hiện đơn hàng cho những sản phẩm đó. Khi bạn nhận được đơn hàng do Flexport thực hiện, ứng dụng Shopify Fulfillment Network (SFN) sẽ tự động cập nhật đơn hàng với các thông tin bổ sung liên quan đến quá trình thực hiện:

  • Địa điểm của đơn hàng được đặt thành SFN - Flexport.
  • Thẻ Cập nhật về quá trình Flexport xử lý đơn hàng được thêm vào cuối trang đơn hàng.

Những thông tin sau đây sẽ hiển thị trong thẻ Cập nhật về quá trình Flexport xử lý đơn hàng:

Thông tin hiển thị trong thẻ Cập nhật về quá trình Flexport xử lý đơn hàng.
Nhãn Thông tin
Trạng thái Trạng thái thực hiện sẽ hiển thị ở phía trên bên phải thẻ. Trạng thái này có thể là một trong những giá trị sau:
  • Đang xử lý - nghĩa là Flexport đã tiếp nhận và đang xử lý đơn hàng.
  • Đang vận chuyển - nghĩa là đơn hàng đang được giao đến khách hàng.
  • Đã giao - nghĩa là đơn hàng đã được giao thành công cho khách hàng.
Vận chuyển Hiển thị ngày dự kiến giao đơn hàng và cho biết hoạt động giao hàng đó sẽ Đúng hạn hay Trễ hạn so với ngày đã hẹn với khách hàng.
Giao hàng Hiển thị ngày dự kiến giao đơn hàng và cho biết hoạt động giao hàng đó sẽ Đúng hạn hay Trễ hạn so với ngày đã hẹn với khách hàng.
Chi phí thực hiện Hiển thị chi phí thực hiện đơn hàng.

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình xử lý đơn hàng, quá trình thực hiện sẽ bị từ chối và thẻ Cập nhật về quá trình Flexport xử lý đơn hàng sẽ hiển thị thông báo lỗi kèm theo thông tin khác. Nhấp vào Quản lý trong Flexport để xem lại đơn hàng và tìm hiểu thêm về lỗi.

Thông báo lỗi trong thẻ Cập nhật về quá trình Flexport xử lý đơn hàng.
Thông báo lỗi Các bước khắc phục sự cố
Địa chỉ quốc tế Xảy ra khi có đơn hàng ràng buộc với địa chỉ quốc tế được tạo khi chưa kích hoạt vận chuyển quốc tế trong Flexport. Cập nhật địa chỉ hoặc kích hoạt vận chuyển quốc tế trước khi tạo lại đơn hàng.
Kích thước sản phẩm không hợp lệ Xảy ra khi đơn hàng chứa kích thước hoặc trọng lượng sản phẩm không hợp lệ. Xác minh và cập nhật kích thước cũng như trọng lượng trước khi tạo lại đơn hàng.
Địa chỉ không hợp lệ Xảy ra khi không thể vận chuyển đơn hàng do địa chỉ nơi nhận không hợp lệ. Đảm bảo rằng địa chỉ chính xác, sau đó cập nhật hoặc xác nhận địa chỉ của đơn hàng là đúng.
Hết hàng trong kho Xảy ra khi có yêu cầu thực hiện đơn hàng được tạo đối với đơn hàng không có hàng lưu kho tại Flexport. Bổ sung hàng lưu kho trước khi tạo lại đơn hàng.
Thiếu thông tin hải quan Xảy ra khi các sản phẩm trong đơn hàng bị thiếu thông tin mà cơ quan hải quan yêu cầu phải có, ví dụ như mã Hệ thống hài hòa (HS). Đảm bảo sản phẩm có thông tin cần thiết trước khi tạo lại đơn hàng.
SKU chưa từng được chuyển về Xảy ra khi đơn hàng có chứa SKU chưa được chuyển sang kho của Flexport. Nhập SKU sang Flexport trước khi tạo lại đơn hàng.
Đơn hàng đã hủy Xảy ra khi đơn hàng bị hủy trên Flexport. Xem lại đơn hàng để đảm bảo đơn hàng hợp lệ để xử lý trước khi tạo lại đơn hàng.
Đã yêu cầu hủy Xảy ra khi có yêu cầu hủy thực hiện đơn hàng. Flexport sẽ xem xét yêu cầu để xác định xem có thể hủy thực hiện đơn hàng này không. Nếu yêu cầu hủy được chấp nhận thì đơn hàng sẽ bị hủy. Nếu yêu cầu này nằm ngoài thời hạn hủy thì sẽ bị từ chối và đơn hàng sẽ được hoàn tất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí