Hỗ trợ về ứng dụng SFN

Nếu bạn cần trợ giúp đối với Shopify Fulfillment Network (SFN) thì cách bạn tìm hỗ trợ sẽ tùy thuộc vào vấn đề bạn đang gặp phải.

Nhận hỗ trợ về ứng dụng SFN

Nếu vấn đề của bạn liên quan đến ứng dụng SFN, trang quản trị Shopify hoặc việc đồng bộ hóa hàng trong kho và đơn hàng, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Nhận hỗ trợ về Flexport

Nếu vấn đề của bạn liên quan đến việc vận chuyển và thực hiện hàng trong kho, hãy tham khảo hướng dẫn hỗ trợ của Flexport. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề bằng hướng dẫn được cung cấp, hãy đăng nhập vào tài khoản Flexport, sau đó nhấp vào Trò chuyện với Bộ phận hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí