Bắt đầu với ứng dụng SFN

Bạn có thể tìm hiểu thêm về những điều kiện để dùng ứng dụng Shopify Fulfillment Network (SFN) bằng cách tham khảo danh sách kiểm tra này. Có thể bạn sẽ cần in trang này để tham khảo trong suốt quá trình thiết lập.

Danh sách những việc cần chuẩn bị để bắt đầu

Trước khi bắt đầu

Kích hoạt ứng dụng SFN

Kích hoạt Fulfillment

Tùy chỉnh cài đặt thực hiện đơn hàng

Nắm rõ cách thanh toán

Kết nối Flexport với cửa hàng của bạn

Để bắt đầu dùng ứng dụng SFN, hãy kết nối cửa hàng của bạn với Flexport.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Fulfillment Network.
 2. Nhấp vào Kết nối cửa hàng.
 3. Kết nối Flexport với cửa hàng Shopify của bạn:

  • Nếu bạn không có tài khoản với Flexport, hãy kết nối với tài khoản Facebook, Google hoặc Shopify của bạn.
  • Nếu bạn đã có tài khoản Flexport, hãy đăng nhập bằng thông tin đăng nhập bạn đã sử dụng để thiết lập tài khoản Flexport.
 4. Xem lại các quyền truy cập cần thiết rồi nhấp vào Cho phép.

Sau khi bắt đầu quá trình thiết lập, có thể mất vài phút để cửa hàng Shopify của bạn kết nối với Flexport và đồng bộ hóa sản phẩm. Khi biểu tượng đồng bộ hóa được thay bằng dấu kiểm, tài khoản và các sản phẩm của bạn đã được kết nối và một địa điểm mới sẽ được tạo trong cửa hàng Shopify để thực hiện sản phẩm bằng Flexport. Địa điểm mới này được gọi là SFN - Flexport.

Kiểm tra hàng trong kho của bạn trên Flexport

Nếu muốn xem các sản phẩm đã đồng bộ, bạn có thể thực hiện trong Flexport. Sau khi kết nối cửa hàng Shopify với Flexport, các sản phẩm sẽ được đồng bộ 4 giờ 1 lần nên có thể sẽ mất một khoảng trễ để các sản phẩm mới tạo tự động hiển thị trên Flexport.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Fulfillment Network.
 2. Nhấp vào Truy cập Flexport.
 3. Nhấp vào Hàng trong kho.
 4. Không bắt buộc: Để đồng bộ lại danh mục sản phẩm và bao gồm các sản phẩm đã thêm trong vòng 4 giờ qua, nhấp vào Đồng bộ danh mục.

Nếu sản phẩm vẫn không hiển thị sau khi đồng bộ danh mục, hãy kiểm tra lại sản phẩm để đảm bảo sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu của Flexport:

 • Sản phẩm phải đang hoạt động.
 • Sản phẩm phải có tiêu đề.
 • Sản phẩm phải có giá trị SKU cho mọi mẫu mã.
 • Giá trị SKU không được chứa dấu cách hoặc ký tự đặc biệt.

Nhận hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ thiết lập ứng dụng SFN, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí