Gửi hàng trong kho đến Flexport bằng ứng dụng SFN

Sau khi sản phẩm được đồng bộ, bạn có thể tạo một đợt chuyển hàng nội địa để gửi hàng trong kho đến Flexport. Trước khi gửi hàng trong kho, xem lại nguyên tắc chuẩn bị sản phẩm và danh sách sản phẩm bị hạn chế của Flexport.

Gửi hàng trong kho đến Flexport

Các bước thực hiện

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Fulfillment Network.
  2. Nhấp vào Gửi hàng trong kho. Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ mới cho trang Tạo đợt chuyển nội địa của Flexport.
  3. Làm theo các lệnh trên Flexport để tạo lô hàng nhập.

Sau khi tạo lô hàng nhập, bạn có thể giám sát trạng thái lô hàng đó trên trang Fulfillment Network. Trạng thái ban đầu của lô hàng nhập là Đã gửi hàng trong kho. Khi lô hàng của bạn nhận được Flexport tiếp nhận, trạng thái sẽ là Đang chuẩn bị thực hiện. Khi hàng trong kho của bạn đã sẵn sàng để vận chuyển cho khách hàng, trạng thái sẽ là Sẵn sàng thực hiện.

Xem lại trạng thái hàng trong kho trên Shopify

Sau khi sản phẩm được gửi đi và bạn đã cung cấp thông tin theo dõi cho Flexport, ứng dụng Fulfillment Network sẽ cập nhật hàng trong kho của bạn trong cửa hàng Shopify. Bạn có thể xem lại trạng thái hàng trong kho trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện

  1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
  2. Chọn địa điểm SFN - Flexport.

Trong thời gian sản phẩm được vận chuyển đến trung tâm xử lý đơn hàng của Flexport, hàng trong kho của bạn sẽ hiển thị là Chuẩn bị nhập kho. Trạng thái này được cập nhật tự động khi sản phẩm được giao, nhận và bán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí