Wysyłanie zapasów do Flexport za pomocą aplikacji SFN

Po zsynchronizowaniu produktów możesz utworzyć transfer przychodzący, aby wysłać zapasy do Flexport. Przed wysłaniem zapasów zapoznaj się z opracowanymi przez Flexport wytycznymi dotyczącymi przygotowania produktów oraz listą produktów podlegających ograniczeniom.

Wysyłanie zapasów do Flexport

Kroki

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Sieć realizacji.
  2. Kliknij opcję Wyślij zapasy. Spowoduje to otwarcie nowego okna dla strony Flexport Utwórz przychodzący.
  3. Aby utworzyć przesyłkę przychodzącą, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi we Flexport.

Po utworzeniu przesyłki przychodzącej możesz monitorować jej status na stronie Sieć realizacji. Początkowy status przesyłki przychodzącej to Zapasy wysłane. Gdy Twoja przesyłka zostanie odebrana przez Flexport, status zmieni się na Przygotowanie do realizacji. Gdy zapasy są gotowe do wysyłki do klientów, status zmienia się na Gotowe do realizacji.

Sprawdzenie statusu zapasów w Shopify

Po wysłaniu produktów i przekazaniu informacji o śledzeniu do Flexport, aplikacja Fulfillment Network aktualizuje zapasy w Twoim sklepie Shopify. Status zapasów można sprawdzić w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Zapasy.
  2. Wybierz lokalizację SFN - Flexport.

W okresie, w którym Twoje produkty są w drodze do centrów realizacji Flexport, Twoje zapasy są oznaczone jako Przychodzące. Status ten jest automatycznie aktualizowany w momencie wysyłki, otrzymania i sprzedaży Twoich produktów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo