Cách lập hóa đơn, định giá và tính thuế của ứng dụng SFN

Bạn không mất phí để cài đặt ứng dụng Shopify Fulfillment Network (SFN). Tuy nhiên, Flexport thu phí cho các dịch vụ tiếp nhận, lưu kho và thực hiện hàng hóa. Tham khảo hướng dẫn của Flexport về thanh toán và báo cáo để tìm hiểu thêm, bao gồm các hướng dẫn sau:

Nếu bạn bán hàng cho khách hàng tại Hoa Kỳ, các địa điểm của Shopify Fulfillment Network (SFN) có thể là doanh nghiệp có mối quan hệ thực tế vì mục đích chấp hành nghĩa vụ thuế. Do đó, bạn có thể phải chịu trách nhiệm thuế tại các tiểu bang sau:

  • California
  • Georgia
  • Illinois
  • New Jersey
  • Texas

Tìm hiểu thêm về nghĩa vụ thuế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí