ปรับแต่งการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อของแอป SFN

หลังจากที่คุณสร้างการถ่ายโอนขาเข้าเพื่อส่งสินค้าคงคลังไปยัง Flexport คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าการจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้

กำหนดชื่อที่ลูกค้าจะเห็นไปยังตัวเลือกการจัดส่งของ Flexport

การกําหนดชื่อที่ลูกค้าจะเห็นไปยังตัวเลือกการจัดส่งของ Flexport มีส่วนช่วยให้แน่ใจว่า Flexport เลือกระดับบริการที่ถูกต้องเมื่อจัดส่งการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Fulfillment Network
 2. ในหน้าการจับคู่ตัวเลือกการจัดส่งของ Flexport ให้คลิก “ให้ตัวเลือกการจัดส่งกับชื่อที่ลูกค้าจะเห็นใน Flexport
 3. คลิก “เพิ่มตัวเลือกการจัดส่ง
 4. ในกล่องชื่อตัวเลือกการจัดส่ง ให้ป้อนชื่ออัตราค่าจัดส่ง ชื่อตัวเลือกการจัดส่งนี้ควรตรงกับชื่อของอัตราค่าจัดส่งที่คุณเสนอในร้านค้า Shopify
 5. ในกล่องระดับบริการของ Flexport ให้เลือกเวลาการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกการจัดส่ง
 6. คลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น คุณเสนออัตราค่าจัดส่งในร้านค้า Shopify ของคุณที่ชื่อว่า ด่วน (2 วัน) ใน Flexport คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการจัดส่งได้โดยป้อน ด่วน (2 วัน) เป็นชื่อตัวเลือกการจัดส่ง จากนั้นเลือก 2 วัน สำหรับระดับบริการ

เปิดใช้งานการจัดส่งระหว่างประเทศ

หากต้องการจัดส่งระหว่างประเทศ คุณต้องยืนยันว่าคุณมีการผสานการจัดส่งระหว่างประเทศหรือไม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่แอป > Fulfillment Network
 2. คลิก “อนุญาตให้ Flexport จัดการคำสั่งซื้อภายนอกสหรัฐฯ
 3. เลือกตัวเลือกจากรายการต่อไปนี้ที่ใช้กับธุรกิจของคุณ:

  • Shopify Markets Pro
  • Global-e
  • ฉันไม่มีการผสานการทำงาน
 4. คลิก “เปิดใช้การจัดส่งระหว่างประเทศ

คุณสามารถเปลี่ยนการผสานการทำงานการจัดส่งของคุณในภายหลังได้หากคุณเริ่มใช้ Shopify Markets Pro หรือ Global-E

ตั้งกฎลำดับความสำคัญสำหรับการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ

ระบบมอบหมายคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งตามลำดับความสำคัญในการจัดการคำสั่งซื้อ หากคุณมีสินค้าคงคลังที่ได้รับการจัดการโดยแอป Shopify Fulfillment Network (SFN) และตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ คุณจำเป็นต้องกําหนดลำดับว่าต้องการให้ระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของสินค้าคงคลังตำแหน่งใดก่อน-หลังตามลำดับเมื่อมีการสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งให้มีลำดับความสำคัญในการจัดการคำสั่งซื้อดังต่อไปนี้

 1. SFN - Flexport
 2. สำนักงานที่บ้าน
 3. หน้าร้านค้าปลีก

ในตัวอย่างนี้ SFN โดย Flexport จะให้ความสำคัญแก่คำสั่งซื้อขาเข้าที่มีสินค้าที่ได้รับมอบหมายมายังตำแหน่งที่ตั้งของตนเป็นลำดับแรก

เมื่อคุณสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกศูนย์จัดการคำสั่งซื้อที่ต้องการให้จัดการคำสั่งซื้อดังกล่าวด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจัดการคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินที่ SFN โดย Flexport อย่าลืมเลือก SFN โดย Flexport ให้เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อของคุณด้วย

หากคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ สำหรับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดดังต่อไปนี้:

 • พยายามมอบหมายคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียว เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้
 • หากคุณต้องกําหนดสินค้าเฉพาะรายการไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีสินค้าคงคลังเพียงพอที่จะจัดการสินค้าเฉพาะรายการดังกล่าว โปรดอย่าแยกสินค้าเฉพาะรายการนั้นไปหลายแห่ง
 • หากสินค้าจำหน่ายออกไปเกินกว่าจำนวนที่มีอยู่ ให้กำหนดคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งหลักที่มีการสต็อกสินค้า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดการคำสั่งซื้อ โปรดไปที่ลำดับความสำคัญของตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี