Anpassa dina inställningar för SFN-appen

När du har skapat en inkommande överföring för att skicka lager till Flexport kan du anpassa dina inställningar för din lagerhantering.

Tilldela kundtillvända namn till Flexports fraktalternativ

Genom att tilldela kundtillvända namn till Flexports fraktalternativ hjälper det till att säkerställa att Flexport väljer rätt tjänstenivå när din leverans skickas.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Distributionsnätverk.
 2. Klicka på Ge Flexports fraktalternativ kundanpassade namn på Flexports sida Fraktsalternativsmappning.
 3. Klicka på Lägg till ett fraktalternativ.
 4. Ange ett fraktkostnadsnamn i rutan Namn på fraktalternativ. Det här fraktalternativets namn ska exakt matcha namnet på en fraktkostnad som du erbjuder i din Shopify-butik.
 5. Välj den leveranstid som är kopplad till fraktalternativet i rutan Flexport Service Level.
 6. Klicka på Spara ändringar.

Du erbjuder till exempel en fraktkostnad i din Shopify-butik som heter Express (2-dagar). I Flexport lägger du till ett leveransalternativ, anger Express (2 dagar) anger som leveransalternativets namn och väljer sedan 2 dagar för tjänstenivån.

Aktivera internationella fraktkostnader

Om du vill skicka internationellt måste du bekräfta huruvida du har några internationella fraktintegrationer.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till Appar > Distributionsnätverk.
 2. Klicka på Låt Flexport distribuera ordrar utanför USA.
 3. Välj alternativet från följande lista som gäller för ditt företag:

  • Shopify Markets Pro
  • Global-E
  • Jag har ingen integration
 4. Klicka på Aktivera internationell frakt.

Du kan ändra din fraktintegration senare om du börjar använda Shopify Markets Pro eller Global-E.

Ställ in prioriterade regler för orderdistribution

Ordrar tilldelas platser baserat på distributionsprioritet. Om du har lager som hanteras av appen Shopify Fulfillment Network (SFN) och andra platser, måste du definiera ordningen för de platser som kontrolleras för lager när en order läggs. Till exempel kan dina platser ställas in i följande prioriteringsordning för distribution:

 1. SFN – Flexport
 2. Hemmakontor
 3. Detaljhandelsbutik

I det här exemplet har SFN - Flexport första prioritet för inkommande ordrar som innehåller produkter som är tilldelade till dess plats.

När du skapar ett orderutkast ska du se till att du manuellt väljer vilket distributionscenter du vill ska distribuera ordern. Om du till exempel vill distribuera ditt orderutkast på SFN - Flexport ska du se till att du manuellt väljer SFN - Flexport som din distributionsplats.

Följ dessa bästa praxis om du behöver justera platserna för en order manuellt:

 • När det är möjligt, försök att tilldela ordern till en enda plats.
 • Om du behöver tilldela ett radobjekt till en plats som har tillräckligt med lager för att distribuera det radobjektet ska du inte dela upp det radobjektet mellan olika platser.
 • Om en artikel är översåld tilldelar du ordern till den prioriterade platsen där artikeln finns i lager.

Om du vill ha mer information om hur du ställer in din distributionsprioritet, se Ställ in prioritet för platser för att distribuera ordrar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis