Sende farlig gods i USA og internasjonalt

Når du sender farlig gods, også kalt farlige materialer eller hazmat, må du etterfølge lover og retningslinjer som kan gjelde for bedriften din. Lover og retningslinjer avhenger av regionen du transporterer varene i.

Du er pålagt å følge alle internasjonale, føderale, statlige og lokale lover i enhver jurisdiksjon produktene dine transporteres i. Du må være kjent med lover og retningslinjer som gjelder for din bedrift. Hvis du bryter noen lov i noen jurisdiksjon der du driver forretninger, kan Shopify fjerne produkter fra, eller terminere, nettbutikken.

Produktkvalifisering

De fleste varer kan sendes uten ytterligere vurderinger. Internasjonale, føderale eller statlige retningslinjer kan imidlertid begrense eller forhindre deg fra å transportere enkelte varer. For å følge lokale lover og transportørbegrensninger må du følge disse retningslinjene.

Gå gjennom forsikriftene for farlige materialer for å finne ut mer om hvordan farlig gods i USA:

 • klassifiseres
 • dokumenteres og kommuniseres
 • håndteres
 • forberedes og pakkes
 • lagres

Gå gjennom tekniske instruksjoner for trygg transport av farlig gods med fly fra International Civil Aviation Organization (ICAO) for å finne ut mer om hvordan farlig gods transporteres internasjonalt.

Fraktbegrensede eller forbudte varer med Shopify-tjenester

Du finner spesifikk informasjon om Shopify Shipping med DHL eller sending av produkter gjennom Shopify Fulfillment Network-appen (SFN), slik som følgende ressurser: * Begrensede varer og gods med DHL Express * SFN-produktberettigelse

Sende farlig gods i USA og internasjonalt

En farlig vare er ethvert stoff eller materiale som kan utgjøre en uforholdsmessig risiko for helse, sikkerhet og eiendom når den transporteres.

Eksempler på farlig gods inkluderer følgende varer:

 • Hageprodukter som bensindrevne gressklippere, produkter for skadedyrkontroll, droner eller andre batteridrevne produkter.
 • Baderomsprodukter som parfyme, neglelakk, deodorant-spray eller munnskyllevann.
 • Garasjeprodukter som dekkrens, butanbeholdere eller spraymaling.
 • Kjøkkenprodukter som ovnsrens, matlagingsspray, vaniljeekstrakt eller tørris.
 • Kontorprodukter som bærbare datamaskiner med litiumbatterier, skriver- og tonerkassetter eller ladere.

Hvis disse produktene transporteres uten riktige klassifikasjoner, merking, dokumentasjon, emballasje eller hvis de på annen måte ikke håndteres korrekt, kan disse varene bli farlige under transport. Vibrasjoner, statisk elektrisitet, temperatur eller trykkvariasjoner kan gjøre at disse varene lekker, skaper giftige gasser, starter en brann eller eksploderer hvis de ikke håndteres på riktig måte.

Når produktene dine er identifisert som en farlig vare, må du sørge for at du gir riktig opplæring til alle som er involvert i pakking eller transport av farlig gods.

Du finner spesifikk informasjon for opplæring på nett, som hos følgende ressurser:

Forberede farlig gods som skal sendes i USA og internasjonalt

 • Du kan innhente et sikkerhetsdatablad (SDS) fra produsenten for å undersøke Transportinformasjon-seksjonen om transportrisikoer knyttet til produktet du ønsker å sende.
 • Du kan bruke et SDS til å se etter informasjon om hvorvidt produktet du vil sende er begrenset eller forbudt for transport på vei, luft, tog eller sjø.
 • Når du pakker produktet bør du vurdere følgende:
  • Følg alle pakkeinstruksjoner som er oppgitt av produsenten.
  • Velg riktig emballasje avhengig av type, klasse og antall farlige materialer du sender.
  • Fyll i der det er aktuelt med de gjeldende materialene som er oppgitt av produsenten.
  • Sørg for at du lukker pakken godt ved å følge produsentens pakkeinstruksjoner.
  • Påfør riktig merking og etiketter på pakken for å identifisere potensielle farer.
  • Fyll ut fraktpapirene slik at transportøren vet hva du sender.

Ressurser

Du finner aktuell informasjon om merking og etiketter som er påkrevd av retningslinjene for farlig gods på nett, som:

Du finner informasjon om farlig gods på nett, for eksempel:

Du finner også informasjon om sending av farlig gods med en bestemt transportør, som:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis