Sikre at butikken din oppfyller Shopifys retningslinjer

Hos Shopify er vi opptatt av å gjøre handel bedre for alle. For å kunne levere på dette, forsøker vi å gi deg informasjon som sørger for at du kan fatte informerte beslutninger om hvordan du selger produktene dine på plattformen vår.

Vi gjennomfører rutinemessige plattformskanninger etter produkter som kan stride med Shopifys godkjente retningslinjer for bruk. For å sikre at din bruk av Shopify er uforstyrret, må du gå nøye gjennom alle retningslinjer som gjelder for Shopify-butikken din, inkludert Shopifys vilkår for bruk og Shopifys godkjente retningslinjer for bruk. Du må også vurdere konsekvensene av å selge i ulike jurisdiksjoner, inkludert undersøkelser av relevant lovgivning for import og eksport, og kjenne til den gjeldende juridiske statusen for salg av produkter i ethvert område.

Mens vi hos Shopify gjør alt vi kan for at du skal lykkes, er det også ting du må gjøre. Informasjonen i denne seksjonen er ment som et utgangspunkt for å hjelpe deg med å lære mer om salg av visse produkter i visse regulerte områder. Hvis du har spørsmål om hvilke lover som gjelder for deg, eller konkrete spørsmål knyttet til din bedrift, må du snakke med en advokat som kjenner til den relevante lovgivningen som kan gjelde for din bedrift.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis