การจัดส่งสินค้าอันตรายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

เมื่อคุณจัดส่งสินค้าอันตรายหรือที่เรียกว่าวัตถุอันตราย คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งกฎหมายและข้อบังคับนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณขนส่งสินค้า

คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นทั้งหมดในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่มีการขนส่งสินค้าของคุณ คุณต้องรับทราบกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ หากคุณฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ในเขตอำนาจศาลที่คุณประกอบธุรกิจ Shopify อาจลบสินค้าออกจากร้านหรือยกเลิกร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ข้อกำหนดของสินค้า

สินค้าส่วนใหญ่สามารถจัดส่งได้โดยไม่ต้องพิจารณาอะไรเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง และรัฐอาจจํากัดหรือห้ามคุณขนส่งสินค้าบางรายการ ซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นและข้อจํากัดของผู้ให้บริการขนส่ง

ตรวจสอบข้อบังคับเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าอันตรายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้แก่:

 • การจำแนก
 • การลงบันทึกและประกาศ
 • การจัดการ
 • การเตรียมการและบรรจุหีบห่อ
 • การจัดเก็บ

ตรวจสอบคําแนะนําทางเทคนิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ว่าด้วยเรื่องการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัย เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ

การจัดส่งสินค้าที่ถูกห้ามหรือมีข้อจำกัดโดยใช้บริการของ Shopify

คุณสามารถดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ Shopify Shipping โดยใช้ DHL หรือจัดส่งสินค้าโดยใช้แอป Shopify Fulfillment Network (SFN) เช่น แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ * สินค้าและโภคภัณฑ์ที่ถูกห้ามโดยใช้ DHL Express * สิทธิ์ใช้งานสินค้า SFN

การจัดส่งสินค้าอันตรายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

สินค้าอันตราย คือ สารหรือวัสดุใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และทรัพย์สินอย่างไม่สมเหตุสมผลเมื่อมีการขนย้าย

ตัวอย่างของสินค้าอันตรายได้แก่:

 • ผลิตภัณฑ์ในสวนหลังบ้าน เช่น เครื่องตัดหญ้าที่ใช้แก๊สโซลีน ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง โดรน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้แบตเตอรี่
 • ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ เช่น น้ำหอม ยาทาเล็บ สเปรย์ระงับกลิ่น หรือน้ำยาบ้วนปาก
 • ผลิตภัณฑ์ในโรงรถ เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาดยางรถยนต์ ถังน้ำมัน หรือสีสเปรย์
 • ผลิตภัณฑ์ในครัว เช่น ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเตา สเปรย์ทําอาหาร วานิลลาสกัด หรือน้ำแข็งแห้ง
 • ผลิตภัณฑ์ในสํานักงาน เช่น แล็ปท็อปที่มีแบตเตอรี่ลิเทียม ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องชาร์จ

หากทำการขนย้ายสินค้าเหล่านี้โดยไม่ได้จัดประเภท ทำเครื่องหมาย ติดป้ายกำกับ ลงบันทึก บรรจุ หรือจัดการอย่างเหมาะสม สินค้าเหล่านี้อาจก่ออันตรายได้ในระหว่างการขนส่ง เนื่องจากการสั่นสะเทือน ไฟฟ้าสถิต อุณหภูมิ หรือการเปลี่ยนแปลงแรงดันอาจทําให้สินค้าเหล่านี้เกิดการรั่วไหล สร้างสารพิษ ก่อประกายไฟ หรือระเบิดได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

หลังจากที่สินค้าของคุณได้รับการระบุว่าเป็นสินค้าอันตรายแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหรือขนส่งสินค้าอันตรายดังกล่าว

คุณสามารถดูข้อมูลการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงทางออนไลน์ได้ เช่น แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:

การเตรียมสินค้าอันตรายที่จะจัดส่งในสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ

 • คุณสามารถขอรับเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) จากผู้ผลิตของคุณเพื่อตรวจสอบส่วนข้อมูลการขนส่งเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณต้องการจัดส่ง
 • คุณสามารถใช้ SDS เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่คุณต้องการจัดส่งว่าถูกห้ามหรือมีข้อจำกัดในการขนส่งทางถนน อากาศ ระบบราง หรือทะเลหรือไม่
 • เมื่อคุณบรรจุหีบห่อสินค้า ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
  • ปฏิบัติตามคําแนะนําในการบรรจุผู้ผลิตได้ระบุไว้
  • เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมตามประเภท ระดับ และปริมาณของวัตถุอันตรายที่คุณจัดส่ง
  • เติมเต็มพื้นที่ว่างด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามที่ผู้ผลิตระบุไว้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องโดยปฏิบัติตามคําแนะนําในการปิดของผู้ผลิต
  • ทำเครื่องหมายและป้ายกำกับที่ถูกต้องบนบรรจุภัณฑ์เพื่อระบุว่าเป็นวัตถุอันตราย
  • กรอกเอกสารการจัดส่งให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ให้บริการขนส่งทราบถึงสิ่งที่คุณจัดส่ง

แหล่งข้อมูล

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องหมายและป้ายกำกับตามที่ข้อบังคับวัตถุอันตรายได้กำหนดไว้ทางออนไลน์ เช่น:

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอันตรายทางออนไลน์ได้ เช่น:

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าอันตรายกับผู้ให้บริการขนส่งเฉพาะรายได้ เช่น:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี