ประเทศและภูมิภาคที่ไม่รองรับ

Shopify ไม่สามารถช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบางภูมิภาคได้ เนื่องจากมีข้อกําหนดด้านกฎระเบียบท้องถิ่น หุ้นส่วนทางการค้า และ/หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยรายการต่อไปนี้มีประเทศและภูมิภาคที่ Shopify ไม่รองรับ:

  • คิวบา
  • อิหร่าน
  • เกาหลีเหนือ
  • ซีเรีย
  • ภูมิภาคไครเมียของยูเครน และที่เรียกว่าสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์และลูฮานสค์ในยูเครน

ข้อจํากัดต่อไปนี้มีผลกับผู้ใช้ Shopify ทุกคนดังนี้:

  • บุคคลทั่วไปและธุรกิจภายในประเทศและภูมิภาคที่ไม่ได้รับการรองรับจะถูกห้ามไม่ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify
  • มีการห้ามการเข้าถึงหน้าร้านและบัญชีผู้ใช้ไว้เฉพาะในประเทศและภูมิภาคที่ไม่ได้รับการรองรับ
  • จะมีการห้ามสินค้าที่มาจากประเทศและภูมิภาคที่ไม่ได้รับการรองรับ
  • ไม่สามารถสั่งจัดส่งไปยังประเทศและภูมิภาคที่ไม่ได้รับการรองรับได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี