Sản phẩm có cồn

Khi bán sản phẩm có cồn qua Shopify, bạn cần tuân thủ các luật và quy định áp dụng cho hoạt động bán sản phẩm có cồn. Các luật và quy định phụ thuộc vào vùng có cửa hàng của bạn và vùng bạn bán hàng. Sử dụng thông tin trên trang này để tìm hiểu về luật và quy định có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

Luật và quy định về bán sản phẩm có cồn tại Hoa Kỳ (US)

Nếu đặt doanh nghiệp ở Hoa Kỳ hoặc bán sản phẩm có cồn cho khách hàng tại Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, tiểu bang và địa phương tại bất kỳ khu vực pháp lý nào có quảng cáo hoặc bán sản phẩm có cồn của bạn.

Tại Hoa Kỳ, sản phẩm có cồn được quản lý chủ yếu ở cấp tiểu bang và các quy định thay đổi theo tiểu bang. Nếu bán hoặc vận chuyển sản phẩm có cồn, bạn cần xem lại luật của các tiểu bang nơi bạn kinh doanh và tiểu bang của khách hàng. Xem xét những yêu cầu thường gặp sau khi bán sản phẩm có cồn:

 • Bạn phải có và duy trì tất cả giấy phép cần thiết để sản xuất, tiếp thị, bán và giao sản phẩm.
 • Bạn phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu cấp giấy phép hiện hành, bao gồm cả yêu cầu lưu giữ hồ sơ.
 • Bạn phải áp dụng phương thức xác minh độ tuổi hiệu quả để không bán hoặc cung cấp sản phẩm có cồn cho người dưới 21 tuổi.
 • Bạn phải đảm bảo rằng tất cả sản phẩm có cồn được vận chuyển đến tiểu bang khác đều tuân thủ luật hiện hành tại khu vực pháp lý của doanh nghiệp và khu vực pháp lý của khách hàng.
 • Bạn phải tuân thủ đầy đủ luật hiện hành tại khu vực pháp lý của doanh nghiệp và khu vực pháp lý của khách hàng khi vận chuyển và giao sản phẩm có cồn.

Tài liệu về bán sản phẩm có cồn tại Hoa Kỳ

Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể trên Internet về bán sản phẩm có cồn tại Hoa Kỳ, ví dụ như những tài liệu sau:

Luật và quy định về bán sản phẩm có cồn tại Canada

Nếu doanh nghiệp của bạn đặt tại Canada hoặc bạn bán sản phẩm có cồn cho khách hàng tại Canada, thì bạn phải tuân thủ tất cả luật hiện hành của liên bang và tỉnh tại bất kỳ khu vực pháp lý nào mà bạn quảng cáo, bán hoặc phân phối sản phẩm có cồn của mình. Một số tỉnh cũng có thể có các yêu cầu gắn nhãn cụ thể mà bạn cần tuân thủ để bán sản phẩm có cồn tại tỉnh đó.

Nếu bán sản phẩm có cồn tại Canada, bạn cũng phải tuân thủ Đạo luật về Thực phẩm và Dược phẩm, Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm, Đạo luật về Thực phẩm An toàn cho Người CanadaQuy định về Thực phẩm An toàn cho Người Canada. Để bán sản phẩm có cồn tại Canada, bạn cần xem xét tất cả các luật hiện hành.

Bạn phải tuân thủ các yêu cầu về đóng gói và gắn nhãn ở cấp liên bang. Những yêu cầu này bao gồm tiêu chuẩn thành phần để gắn nhãn sản phẩm dưới dạng loại rượu cụ thể và các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ liên quan đến chỉ dẫn địa lý.

Mỗi khu vực pháp lý của tỉnh có các yêu cầu khác nhau về sản phẩm có cồn, bao gồm nhưng không giới hạn ở những yêu cầu thường được trích dẫn sau:

 • yêu cầu về độ tuổi uống rượu hợp pháp
 • yêu cầu cấp phép quyền phân phối sản phẩm có cồn
 • chính sách quảng cáo và tiếp thị rượu
 • chính sách đăng ký và niêm yết

Nếu bạn bán hoặc vận chuyển sản phẩm có cồn tại Canada, hãy cân nhắc những yêu cầu thường được trích dẫn sau:

 • Tại Alberta, Manitoba và Quebec, độ tuổi uống rượu hợp pháp là 18.
 • Tại British Columbia, New Brunswick, Newfoundland và Labrabra, Vùng lãnh thổ Tây Bắc, ova Scotia, Nunavut, Ontario, Đảo Prince Edward, Saskatchewan và Yukon, độ tuổi uống rượu hợp pháp là 19.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng đối với sản phẩm có cồn tại thời điểm sản xuất hoặc nhập khẩu, do nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu thanh toán.

Tài liệu về bán sản phẩm có cồn tại Canada

Bạn có thể tìm thêm thông tin cụ thể trên Internet về bán sản phẩm có cồn tại Canada, ví dụ như những tài liệu sau:

Luật và quy định về bán sản phẩm có cồn tại Liên minh châu Âu (EU)

Nếu đặt doanh nghiệp ở Liên minh châu Âu hoặc bán sản phẩm có cồn cho khách hàng tại Liên minh châu Âu, bạn phải tuân thủ tất cả luật hiện hành tại bất kỳ khu vực pháp lý nào quảng cáo hoặc bán sản phẩm có cồn của bạn. Để bán sản phẩm có cồn tại Liên minh châu Âu, bạn phải tuân thủ các luật và quy định sau:

Mỗi khu vực pháp lý của Liên minh châu Âu có các yêu cầu khác nhau về sản phẩm có cồn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu thường được trích dẫn sau đây đối với thương nhân:

 • Bạn phải đảm bảo nhãn trên sản phẩm của mình bao gồm tất cả thông tin công khai bắt buộc, ví dụ như danh sách thành phần và công bố dinh dưỡng.
 • Bạn phải tuân thủ tất cả các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt liên quan áp dụng cho rượu và đồ uống có cồn.
 • Bạn phải áp dụng phương thức xác minh độ tuổi hiệu quả để không bán hoặc cung cấp sản phẩm có cồn cho người dưới độ tuổi hợp pháp tại khu vực pháp lý liên quan.
 • Bạn phải đảm bảo rằng phương thức quảng cáo, tiếp thị và bán sản phẩm có cồn tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành tại khu vực pháp lý của bạn và khu vực pháp lý của khách hàng.

Tài liệu về bán sản phẩm có cồn tại Liên minh châu Âu

Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể trên Internet về bán sản phẩm có cồn tại Liên minh châu Âu, ví dụ như những tài liệu sau:

Luật và quy định về bán sản phẩm có cồn tại Vương quốc Anh (UK)

Nếu đặt trụ sở doanh nghiệp ở Vương quốc Anh hoặc bán sản phẩm có cồn cho khách hàng tại Vương quốc Anh, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang, hạt và địa phương tại bất kỳ khu vực pháp lý nào có quảng cáo hoặc bán sản phẩm có cồn của bạn.

Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân bán hoặc cung cấp sản phẩm có cồn tại Anh và Wales, cả bán tại cửa hàng và bán trực tuyến, cần tuân thủ các quy tắc và quy định do Luật cấp phép 2003 quy định.

Nếu bạn bán, phân phối hoặc vận chuyển sản phẩm có cồn tại Vương quốc Anh, hãy cân nhắc những yêu cầu thường được trích dẫn sau:

 • Bạn phải có và duy trì tất cả các giấy phép cần thiết cần thiết để bán sản phẩm có cồn.
 • Bạn phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về cấp giấy phép hiện hành.
 • Bạn phải áp dụng phương thức xác minh độ tuổi hiệu quả để không bán hoặc cung cấp sản phẩm có cồn cho người dưới 18 tuổi, theo hình thức trực tuyến hoặc qua điện thoại. Bạn có thể tuân theo các tiêu chuẩn do PAS 1296:2018 quy định để giúp doanh nghiệp chứng minh độ tuổi của người đó.
 • Bạn phải tuân thủ đầy đủ luật hiện hành tại khu vực pháp lý của doanh nghiệp và khu vực pháp lý của khách hàng khi vận chuyển và giao sản phẩm có cồn.
 • Bạn phải đảm bảo rằng mọi loại rượu nhập khẩu đều có tem thuế, nếu cần.

Tài liệu về bán sản phẩm có cồn tại Vương quốc Anh

Bạn có thể tìm thêm thông tin trên Internet về bán sản phẩm có cồn tại Vương quốc Anh, ví dụ như những tài liệu sau:

Luật và quy định về bán sản phẩm có cồn tại Úc

Nếu đặt doanh nghiệp ở Úc hoặc nếu bán sản phẩm có cồn cho khách hàng tại Úc, bạn phải tuân thủ tất cả luật hiện hành của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại bất kỳ khu vực pháp lý nào quảng cáo hoặc bán sản phẩm có cồn của bạn.

Tại Úc, bạn phải tuân thủ các chính sách quảng cáo và tiếp thị sản phẩm có cồn được quy định trong Hướng dẫn về tiêu chuẩn quảng cáo đối với quảng cáo sản phẩm có cồnBộ quy tắc Tiếp thị Sản phẩm có cồn Có trách nhiệm của ABAC.

Mỗi tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có các yêu cầu khác nhau về sản phẩm có cồn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu thường được trích dẫn sau:

 • Bạn phải áp dụng phương thức xác minh độ tuổi hiệu quả để không bán hoặc cung cấp sản phẩm có cồn cho người dưới 18 tuổi.
 • Bạn phải tuân thủ các yêu cầu về đóng gói và gắn nhãn.
 • Bạn phải tuân thủ đầy đủ luật hiện hành tại khu vực pháp lý của doanh nghiệp và khu vực pháp lý của khách hàng khi vận chuyển và giao sản phẩm có cồn.
 • Bạn phải đảm bảo rằng phương thức quảng cáo, tiếp thị và bán sản phẩm có cồn tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý tại khu vực pháp lý của bạn và khu vực pháp lý của khách hàng.

Tìm hiểu thêm về luật về rượu tại Úc.

Luật và quy định về bán sản phẩm có cồn tại New Zealand

Nếu đặt trụ sở doanh nghiệp ở New Zealand hoặc nếu bán sản phẩm có cồn cho khách hàng tại New Zealand, bạn phải tuân thủ tất cả luật liên bang và luật địa phương hiện hành tại bất kỳ khu vực pháp lý nào có quảng cáo hoặc bán sản phẩm có cồn của bạn.

Nếu bán sản phẩm có cồn tại New Zealand, bạn phải tuân thủ Luật Bán và cung cấp sản phẩm có cồn năm 2012. Để bán sản phẩm có cồn tại New Zealand, bạn cần xem lại tất cả các luật hiện hành khác.

Nếu bạn bán, phân phối hoặc vận chuyển sản phẩm có cồn tại New Zealand, hãy cân nhắc những yêu cầu thường được trích dẫn sau:

 • Bạn phải áp dụng phương thức xác minh độ tuổi hiệu quả để không bán hoặc cung cấp sản phẩm có cồn cho người dưới 18 tuổi.
 • Bạn phải đảm bảo các chương trình quảng cáo và tài liệu tiếp thị không khuyến khích người dưới 18 tuổi tiêu thụ và uống quá nhiều rượu.
 • Bạn phải tuân thủ đầy đủ luật hiện hành tại khu vực pháp lý của doanh nghiệp và khu vực pháp lý của khách hàng khi vận chuyển và giao sản phẩm có cồn.

Tài liệu về bán sản phẩm có cồn tại New Zealand

Bạn có thể tìm thấy thông tin cụ thể trên Internet về bán sản phẩm có cồn tại New Zealand, ví dụ như những tài liệu sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí