Krav til salg af hamp- og hampafledte produkter i USA

Hvis du vil sælge hamp- og hampafledte produkter, der indeholder cannabidiol (CBD) på Shopify i USA, skal du sørge for, at du overholder de krav, der er beskrevet på denne side. Husk, at du altid skal overholde lovgivningen for din butiks lokation og de steder, du sender produkterne til.

Erklæringer om overholdelse af reglerne i forbindelse med hamp- og hampafledte produkter

Jeg bekræfter, at:

 1. Jeg er kontoejeren eller virksomhedsejeren og har bemyndigelse til at forpligte virksomheden til disse erklæringer. Min virksomhed vil overholde disse regler, så længe den sælger eller tilbyder at sælge hamp eller hampafledte produkter.
 2. Den adresse, der er angivet i min Shopify-administrator, matcher den stat, hvorfra jeg driver min virksomhed.
 3. Min Shopify-butik driver virksomhed i en jurisdiktion, hvor onlinefortegnelser og salg af hamp- og hampafledte produkter er tilladt i henhold til gældende føderal, statslig og lokal lovgivning, og at jeg har alle gældende statslige og lokale licenser, godkendelser og certificeringer, der er påkrævet for at sælge hamp- og hampafledte produkter i USA.
 4. Jeg vil underrette Shopify skriftligt via legal@shopify.com om eventuelle kravskrivelser i forbindelse med gruppesøgsmål eller tvangsforanstaltninger fra FDA (Food and Drug Administration) eller FTC (Federal Trade Commission – Den amerikanske føderale handelskommission) mod min virksomhed, herunder eventuelle advarselsskrivelser eller anden relateret kommunikation inden for ti dage efter modtagelsen.
 5. Hver gang Shopify anmoder om det, vil jeg levere dokumentation, der bekræfter, at min Shopify-butik, min virksomhed og mine cannabisprodukter overholder lovgivningen, regulativerne eller alle krav, der er beskrevet her.

Krav til overholdelse af reglerne i forbindelse med hamp- og hampafledte produkter

Jeg bekræfter følgende for alle hamp- og hampafledte produkter, der er angivet eller sælges i min Shopify-butik:

 1. De indeholder ikke mere end en koncentration på 0,3 % af tetrahydrocannabinol (THC) i tørvægt eller en tilsvarende lavere procentdel, som er påkrævet i henhold til gældende statslig og lokal lovgivning.
 2. De er blevet indkøbt, behandlet, testet, mærket og markedsført i overensstemmelse med al gældende føderal, statslig og lokal lovgivning.
 3. De er lovlige i alle jurisdiktioner, hvor de sælges, herunder jurisdiktioner uden for USA, alt efter hvad der er relevant.
 4. De er blevet indkøbt, behandlet, testet, mærket og markedsført i henhold til føderal, statslig og lokal lovgivning.
 5. De markedsføres ikke med medicinske, sygdomsrelaterede eller terapeutiske fordele eller andre lignende markedsføringspåstande, medmindre disse krav er blevet godkendt af FDA for denne specifikke produktkategori, som f.eks. kosmetik og kosttilskud.
 6. De har ikke været genstand for en tilbagekaldelse eller sikkerhedsadvarsel fra en gældende regulerende myndighed. I tilfælde af en tilbagekaldelse eller sikkerhedsadvarsel bekræfter jeg, at jeg øjeblikkeligt vil fjerne de(t) relevante produkt(er) fra min Shopify-butik og stoppe med at klargøre, behandle eller modtage ordrer for sådanne produkter.

Jeg forstår, at hvis jeg ikke giver disse bekræftelser og løfter her, eller hvis Shopify vurderer efter eget skøn, at yderligere handling er påkrævet, kan Shopify foretage handlinger for min konto, inklusive at bringe butikken til ophør.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis