Krav til salg af hamp- og hampafledte produkter i Canada

Hvis du vil sælge cannabisprodukter på Shopify i Canada, skal du sikre, at du overholder de krav, der er beskrevet på denne side. Husk, at du altid skal overholde lovgivningen for din butiks lokation og de steder, du sender produkterne til.

Erklæringer om overholdelse af reglerne i forbindelse med cannabisprodukter

Jeg bekræfter, at:

 1. Jeg er kontoejeren eller virksomhedsejeren og har bemyndigelse til at bekræfte disse udsagn på vegne af min virksomhed. Min virksomhed vil overholde disse regler, så længe den sælger, eller tilbyder at sælge, cannabis-produkter.
 2. Adressen, der er angivet i min Shopify-administrator, matcher den provins eller det område for min virksomhed, hvorfra jeg driver min virksomhed.
 3. Min virksomhed drives fra en provins eller et område, hvor onlinesalg af cannabisprodukter er lovligt.
 4. Min virksomhed har licens til at sælge cannabis fra de lokale eller føderale myndigheder, og jeg overholder eventuelle vilkår eller begrænsninger i min licens.
 5. Hvis jeg bliver informeret om et brev vedrørende et krav om gruppesøgsmål eller håndhævelsesforanstaltninger fra Health Canada mod min virksomhed, giver jeg Shopify besked herom inden for ti dage ved at sende en kopi af meddelelsen via mail til legal@shopify.com.
 6. Hver gang Shopify anmoder om det, vil jeg levere dokumentation, der bekræfter, at min Shopify-butik, min virksomhed og mine cannabis-produkter overholder lovgivningen, regulativerne eller alle krav, der er beskrevet her.

Krav til overholdelse af reglerne i forbindelse med cannabis-produkter

Jeg bekræfter følgende for cannabis-produkter, som er slået op eller sælges i min Shopify-butik:

 1. Disse produkter er blevet indkøbt, behandlet, testet, mærket og markedsført i henhold til føderal og lokal lovgivning.
 2. Jeg sælger kun disse produkter til lande, hvor disse produkter er lovlige.
 3. Jeg markedsfører ikke disse produkter som havende medicinske, sygdomsrelaterede eller terapeutiske fordele, medmindre de udsagn, jeg fremsætter, er blevet godkendt af Health Canada.
 4. Disse produkter har aldrig været underlagt tilbagekaldelser eller sikkerhedsadvarsler fra en regulerende myndighed, som f.eks. Health Canada, på et sted, hvor jeg driver virksomhed.
 5. Hvis disse produkter nogensinde tilbagekaldes, vil jeg øjeblikkeligt fjerne dem fra min Shopify-butik og stoppe med at klargøre, behandle eller modtage ordrer for disse produkter.
 6. Jeg vil kun modtage ordrer i canadiske dollars (CAD).

Jeg forstår, at hvis jeg ikke giver disse bekræftelser og løfter her, eller hvis Shopify vurderer efter eget skøn, at yderligere handling er påkrævet, kan Shopify foretage handlinger mod min konto, inklusive at bringe kontoen til ophør.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis