Vereisten voor de verkoop van hennep en hennepproducten in de Verenigde Staten

Als je hennep en hennepproducten met cannabidiol (CBD) wil verkopen op Shopify in de Verenigde Staten (VS), zorg er dan voor dat je voldoet aan de vereisten die op deze pagina worden beschreven. Vergeet niet dat je je altijd moet houden aan de wetten van de locatie van je winkel en de plaatsen waar je producten naartoe stuurt.

Verklaringen in verband met de naleving van regels met betrekking tot hennep en hennepproducten

Ik verklaar het volgende:

 1. Ik ben de accounteigenaar of bedrijfseigenaar en heb de bevoegdheid om mijn bedrijf aan deze verklaringen te binden. Mijn bedrijf zal deze regels naleven zolang het hennep en hennepproducten verkoopt of te koop aanbiedt.
 2. Mijn adres in het Shopify-beheercentrum is hetzelfde als het adres in de staat van waaruit ik zaken doe.
 3. Mijn Shopify-winkel werkt vanuit een rechtsgebied waar de online vermelding en verkoop van hennep en hennepproducten is toegestaan volgens de toepasselijke federale, staats- en lokale wetgeving, en ik beschik over alle toepasselijke staats- en lokale licenties, goedkeuringen en certificeringen die nodig zijn om hennep en hennepproducten in de VS te verkopen.
 4. Ik zal Shopify binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte stellen via legal@shopify.com van elke collectieve aanmaningsbrief of handhavingsactie van de Food and Drug Administration (FDA) of Federal Trade Commission (FTC) die tegen mijn bedrijf is gestart, inclusief waarschuwingsbrieven of andere gerelateerde correspondentie.
 5. Op elk moment dat Shopify daarom vraagt, zal ik documentatie verstrekken die bevestigt dat mijn Shopify-winkel, mijn bedrijf en mijn cannabisproducten voldoen aan de wet- en regelgeving of aan de eisen die hier worden gesteld.

Nalevingsvereisten voor hennep en hennepproducten

Ik verklaar het volgende over alle hennep en hennepproducten die in mijn Shopify-winkel worden verkocht of te koop worden aangeboden:

 1. Ze bevatten een concentratie van niet meer dan 0,3% tetrahydrocannabinol (THC) op basis van droog gewicht, of een percentage dat zoveel lager is als door toepasselijke wet- en regelgeving wordt vereist.
 2. Ze zijn verkregen, verwerkt, getest, gelabeld en op de markt gebracht in overeenstemming met alle toepasselijke federale, staats- en lokale wetten.
 3. Ze zijn wettelijk toegestaan in elk rechtsgebied waarin ze worden verkocht, met inbegrip van rechtsgebieden buiten de VS, indien van toepassing.
 4. Ze zijn verkregen, verwerkt, getest, gelabeld en op de markt gebracht op de manier die door federale, staats- en lokale wetgeving wordt vereist.
 5. Ze worden niet op de markt gebracht als producten met een geneeskrachtig, ziektegerelateerd of therapeutisch effect, of met andere marketingclaims, tenzij dergelijke claims zijn goedgekeurd door de FDA voor die specifieke productcategorie, zoals cosmetica en voedingssupplementen.
 6. Ze zijn niet onderworpen geweest aan een terugroepactie of veiligheidswaarschuwing van een regelgevende instantie. In het geval van een terugroepactie of veiligheidswaarschuwing verklaar ik dat ik de betreffende producten onmiddellijk uit mijn Shopify-winkel zal verwijderen en zal stoppen met het afhandelen, verwerken of ontvangen van bestellingen voor deze producten.

Ik begrijp dat als ik niet voldoe aan de hier beschreven verklaringen en beloften, of als Shopify naar eigen goeddunken bepaalt dat verdere actie vereist is, Shopify actie kan ondernemen tegen mijn account, tot en met beëindiging van de winkel.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis