Europese richtlijn prijsaanduiding

Wanneer je een prijsverlaging aankondigt voor de producten die je via Shopify verkoopt, is het van belang dat je voldoet aan de wetten en voorschriften die op je bedrijf van toepassing zijn. Deze wetten en voorschriften zijn afhankelijk van de regio waar je winkel zich bevindt en de regio waar je verkoopt. Lees deze pagina voor informatie over wetten die op je bedrijf van toepassing kunnen zijn als je verkoopt aan klanten in de Europese Economische Ruimte (EER).

Je kunt je bedrijf laten groeien en nieuwe klanten bereiken door je producten in verschillende rechtsgebieden te verkopen. Houd je aan de wetgeving van de rechtsgebieden waarin je zaken doet om een ononderbroken gebruik van je Shopify-winkel te garanderen.

Overzicht van de richtlijn Prijsaanduiding (Price Indication Directive – PID)

Als je aan klanten in de EER verkoopt en een prijsverlaging aankondigt, dien je de laagste prijs te tonen die je de afgelopen 30 dagen of langer voor een product hebt gehanteerd. De laagste prijs omvat eventuele eerdere verlaagde prijzen die als een aanbieding zijn aangekondigd tijdens de periode van 30 dagen of langer.

De PID voorkomt:

 • het promoten van valse prijsverlagingen;
 • het kunstmatig verhogen van de referentieprijs vóór het aanbieden van een korting;
 • het misleiden van klanten over het bedrag van een korting.

De richtlijn Prijsaanduiding is van toepassing op promotionele prijsverlagingsaankondigingen voor een product. Voorbeelden van prijsverlagingsaankondigingen zijn:

 • een percentage, zoals 20% korting;
 • een specifiek bedrag, zoals 20 euro korting;
 • een nieuwe lagere prijs die wordt weergegeven naast een vroegere hogere prijs, zoals 'van 100 euro, voor 50 euro';
 • een lagere startprijs die wordt weergegeven naast een hogere nieuwe prijs die in de toekomst in rekening gebracht gaat worden, zoals 'nu maar 50 euro, binnenkort 100 euro';
 • promotietechnieken die de indruk wekken dat de prijs wordt verlaagd, zoals het adverteren van flash sales, verkoopprijzen, speciale aanbiedingen, Black Friday-aanbiedingen, Cyber Monday-aanbiedingen of producten waarvoor je geen btw betaalt als je ze dezelfde dag nog koopt.

Als je een algehele prijsverlaging voor je hele winkel aankondigt, zoals '20% korting op alles', dien je bij het verkooppunt voor elk product de laagste prijs weer te geven die je de afgelopen 30 dagen of langer voor dat product hebt gehanteerd. Het verkooppunt kan het prijskaartje van het product in je webshop zijn of de productpagina in je webshop.

Niet-promotionele prijsverlagingen

Als je een prijs verlaagt zonder dit aan te kondigen, is de PID niet van toepassing. Voorbeelden van prijsverlagingen waarop de PID niet van toepassing is, zijn:

 • Prijsschommelingen of -verlagingen die niet worden aangekondigd, zoals prijswijzigingen vanwege kosten.
 • Persoonlijke prijsverlagingen, zoals kortingen via een loyaliteitsprogramma of een individuele kortingscode.
 • Vergelijkingen met andere prijzen, zoals de door de fabrikant geadviseerde winkelprijs (MSRP) of de prijs van een concurrent.
 • Algemene marketingclaims over prijsvergelijkingen of voordelen die niet de indruk wekken van een prijsverlaging, zoals 'beste prijs' of 'laagste prijs'.
 • Gecombineerde of gekoppelde voorwaardelijke aanbiedingen, zoals 'drie halen, een betalen' of '30% korting bij aankoop van drie actieproducten'.
 • Cashback-aankondigingen van externe fabrikanten of producenten die geen producten verkopen, maar beloven klanten een deel van de betaalde prijs terug te betalen.

Bekijk voor elk EER-land waarin je zaken doet de nationale bepalingen waarmee de PID wordt geïmplementeerd. De nationale bepalingen hanteren mogelijk andere regels of uitzonderingen voor producten of prijsverlagingen. Voorbeelden van dergelijke regels of uitzonderingen zijn:

 • producten die snel verlopen;
 • producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn;
 • prijsverlagingen die zonder onderbreking worden verhoogd als onderdeel van dezelfde verkoopcampagne, zoals een kerstcampagne waarbij je begin december 10% korting, midden december 20% korting en vlak voor de kerst 30% korting biedt.

Mogelijk hanteert de nationale wetgeving een langere periode dan 30 dagen om de vroegere laagste prijs vast te stellen. Raadpleeg de Databank consumentenrecht voor meer informatie.

De functie Prijsvergelijking gebruiken

Als de primaire markt zich in de EER bevindt, wordt de functie Prijsvergelijking altijd weergegeven. Wanneer je een product voor een lagere prijs in de uitverkoop plaatst, kun je met de functie Prijsvergelijking voldoen aan de PID. Je kunt klanten de laagste prijs van het product in de afgelopen 30 dagen of langer laten zien in vergelijking met de nieuwe verlaagde prijs.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten.
 2. Klik op de naam van een product.
 3. Stel in het gedeelte Prijsstelling de Prijsvergelijking in vergeleken met de laagste productprijs van de afgelopen 30 dagen of langer.
 4. Geef bij Prijs de nieuwe verkoopprijs op voor het product.
 5. Klik op Opslaan.

Shopify Markets gebruiken om prijsvergelijkingen te bepalen

Als de primaire markt zich niet in de EER bevindt, maar je Shopify Markets gebruikt om producten te verkopen aan klanten in de EER, worden prijsvergelijkingen voor deze klanten standaard verborgen. Je kunt prijsvergelijkingen weergeven via het Shopify Markets-beheercentrum.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Markten.
 2. Klik op Voorkeuren.
 3. Schakel de optie Prijsvergelijkingen verbergen voor klanten uit de Europese Economische Ruimte (EER) uit.
 4. Klik op Opslaan.

Je kunt ook prijsvergelijkingen uploaden voor specifieke producten en landen of regio's met een .csv-bestand.

Metavelden gebruiken om prijsvergelijkingen weer te geven

Je kunt metavelden aan delen van de webshop toevoegen om de laagste productprijs te tonen die je minstens 30 dagen vóór de prijsverlaging voor een product hanteerde. Metavelden kun je ook gebruiken om naast de laagste vroegere prijs andere informatie over de prijsstelling te delen, zoals de adviesprijs of basisprijs. Hier vind je meer informatie over het aanmaken van aangepaste metavelddefinities.

Regelmatige prijsverlagingen communiceren

Voordat je een prijsverlaging aankondigt, dien je de laagste prijs te tonen die je de afgelopen 30 dagen of langer voor het product hebt gehanteerd. Deze prijs omvat de laagste prijs die werd gehanteerd als onderdeel van eerdere kortingen of aanbiedingen.

Als je vaker dan eens per 30 dagen prijsverlagingen aanbiedt, bedenk dan hoe je de laagste vroegere prijs en de normale verkoopprijs gaat communiceren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de laagste kortingsprijs te gebruiken als de prijs waarop de korting wordt toegepast, zoals wordt geïllustreerd in het volgende voorbeeld:

 • Een product wordt voor 150 euro verkocht, maar de afgelopen 30 dagen was de laagste prijs voor dat product 100 euro.
 • Jij besluit dat je 50% korting wilt bieden op de laagste productprijs van de afgelopen 30 dagen, en die was 100 euro.

In dit voorbeeld dien je, om aan de PID te voldoen, de korting toe te passen op de laagste productprijs: 100 euro. Je kunt de korting van 50% niet op de normale verkoopprijs van 150 euro toepassen zonder de laagste prijs van 100 euro te vermelden.

Je kunt er ook voor kiezen om zowel de normale verkoopprijs waarop de korting wordt toegepast als de laagste eerdere prijs te vermelden. Als je bijvoorbeeld 50% korting op de normale verkoopprijs van 150 euro aankondigt en de laagste aanbiedingsprijs de afgelopen 30 dagen 100 euro bedroeg, kun je beschrijvende informatie aan de productpagina toevoegen. Deze informatie maakt het voor klanten makkelijk om de verschillende prijzen voor dat product in de afgelopen 30 dagen te begrijpen, zoals 'krijg 50% korting en betaal 75 euro in plaats van 150 euro, onze normale verkoopprijs. Onze laagste aanbiedingsprijs in de afgelopen 30 dagen was 100 euro.'

Als je vaker dan eens per 30 dagen prijsverlagingen aanbiedt, kun je het gebruik van alleen de prijsvergelijkingsfunctie beter vermijden, omdat het niet mogelijk is om met deze functie zowel de normale verkoopprijs als de laagste eerdere prijs weer te geven. In plaats daarvan kun je je thema dusdanig bewerken dat er op elke productpagina waarvoor je een korting aanbiedt, zowel de normale verkoopprijs als de laagste eerdere prijs wordt weergegeven. Hier vind je meer informatie over het bewerken van het winkelthema.

Adviesprijzen of prijzen van concurrenten

Je kunt de prijs die je aanbiedt vergelijken met andere externe prijzen, zoals de adviesprijs of de prijs van een concurrent, zonder onderworpen te zijn aan de PID. Vergelijkingen met externe prijzen zijn echter onderhevig aan Richtlijn 2005/29/EC, de richtlijn Oneerlijke handelspraktijken (Unfair Commercial Practices Directive – UCPD). Volgens de UCPD is het verboden om klanten te misleiden over de prijs, de manier waarop de prijs wordt berekend of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel.

Als je besluit om de prijs die je aanbiedt te vergelijken met een externe prijs, zorg je ervoor dat de vergelijking wordt getoond op een manier die klanten niet het idee geeft dat er sprake is van een prijsverlaging. Als een prijsvergelijking dusdanig misleidend wordt gepresenteerd dat de gemiddelde klant deze als een prijsverlaging beschouwt, is de prijsvergelijking mogelijk in strijd met zowel de UCPD als de PID.

Als je de prijsvergelijkingsfunctie gebruikt om een externe prijs aan te geven in plaats van een prijsverlaging, maak dit dan duidelijk aan klanten om verwarring te voorkomen.

Loyaliteitsprogramma's en persoonlijke aanbiedingen

De PID is van toepassing op prijsverlagingsaankondigingen. De PID is niet van toepassing op individuele prijsverlagingen die worden aangeboden als onderdeel van een klantloyaliteitsprogramma. De PID is evenmin van toepassing op persoonlijke of gerichte aanbiedingen. Voorbeelden van persoonlijk aanbiedingen waarbij de richtlijn niet van toepassing is, zijn:

 • Een individuele kortingscode voor toekomstig gebruik na het doen van een aankoop.
 • Een individuele korting voor een verjaardag of andere gelegenheid.
 • Een individuele prijsverlaging op het moment van aankoop die niet van tevoren is aangekondigd.

Bronnen

Specifieke informatie over de PID en de UCPD is online te vinden, zoals in de volgende bronnen:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis