Europeiska Prissättningsdirektivet

När du meddelar en prissänkning för de produkter som du säljer via Shopify måste du följa de lagar och förordningar som gäller för ditt företag. Dessa lagar och förordningar beror på i vilken region din butik är belägen och i vilken region du säljer. Granska den här sidan för mer information om lagar som kan gälla för ditt företag om du säljer till kunder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Du kan få ditt företag att växa och nå nya kunder genom att sälja dina produkter i flera jurisdiktioner. För att säkerställa oavbruten användning av din Shopify-butik ska du se till att du följer gällande konsumentskyddslagar i alla jurisdiktioner där du bedriver verksamhet.

Översikt av Prisindikeringsdirektivet (PID)

Om du säljer till kunder inom EES och du meddelar en prissänkning måste du visa det lägsta pris som du tidigare, under de senaste 30 dagarna eller längre, debiterat för en produkt. Det lägsta priset inkluderar tidigare nedsatt pris som tillkännagetts som en kampanj under 30-dagarsperioden eller längre.

PID hindrar dig från att:

 • Annonsera falska prisminskningar.
 • Artificiellt höja referenspriset innan du erbjuder rabatt.
 • Vilseleda kunder om rabattbeloppet.

PID gäller alla kampanjpåståenden som du gör om att prissänkning för en produkt. Följande är exempel på meddelanden om prissänkning:

 • En procentandel, till exempel 20 % rabatt.
 • Ett specifikt belopp, till exempel 20 EUR rabatt.
 • Ett nytt lägre pris visas tillsammans med ett tidigare högre pris. Till exempel, "nu 50 EUR, tidigare 100 EUR".
 • Ett lägre startpris visas tillsammans med ett nytt högre pris som kommer debiteras i framtiden. Till exempel, "nu 50 EUR, kommer bli 100 EUR".
 • Alla marknadsföringsmetoder som skapar intrycket av en prissänkning. Till exempel, reklam för en blixtrea, försäljningspris, specialerbjudande, Black Friday-erbjudande, Cyber Monday-special eller "köp idag utan att betala moms (VAT)".

Om du använder ett generellt meddelande om prisminskning för hela din butik, till exempel "20 % rabatt på allt", måste du på försäljningsstället för varje produkt visa det lägsta pris som du tidigare, under de senaste 30 dagarna eller längre, debiterat för den produkten. Försäljningsstället kan vara prislappen för produkten i din fysiska butik eller på produktsidan i din online-butik.

Prisminskning utan kampanj

Om du gör en prissänkning utan ett meddelande gäller INTE PID. Följande är exempel på prissänkningar där PID inte gäller:

 • Prisfluktuationer eller reduceringar som inte innebär ett kampanjuttalande om att priset har sänkts. Till exempel, en prisändring på grund av kostnader.
 • Personliga prisminskningar. Till exempel rabatter via ett lojalitetsprogram eller en enskild rabattkod.
 • Jämförelse med andra priser. Till exempel, en tillverkares föreslagna detaljhandelspris eller en konkurrents pris.
 • Allmänna marknadsföringsanspråk om prisjämförelser eller fördelar som inte skapar intrycket av en prisminskning. Till exempel, "bästa pris" eller "lägsta pris".
 • Kombinerade eller bundna villkorliga erbjudanden. Till exempel, "köp en, få två gratis" eller "30 % rabatt när du köper tre".
 • Meddelanden om kontantåterbetalning från tredjepartstillverkare eller andra tillverkare som inte säljer produkter men som utlovar återbetalning av en del av det pris som betalats till kunderna.

Överväg att kontrollera de nationella bestämmelser som tillämpar PID för varje EES-land där du har verksamhet. De nationella bestämmelserna kan tillhandahålla olika regler eller undantag för produkter eller prissänkningar. Följande är några exempel på sådana regler eller undantag:

 • Produkter som tenderar att förfalla eller förfalla snabbt.
 • Produkter som har funnits på marknaden i färre än 30 dagar.
 • Prisminskningar som höjs utan avbrott som en del av samma försäljningskampanj. Som en del av en julkampanj börjar du till exempel med att erbjuda 10 % rabatt i början av december. Sedan ökar du rabatten till 20 % rabatt i mitten av december och slutligen ökar du rabatten till 30 % rabatt precis innan jul som en del av samma kampanj.

Nationell lagstiftning kan även kräva en längre period än 30 dagar för att fastställa det lägsta föregående priset. Se Databas över konsumentlagstiftningen för mer information.

Använd funktionen Jämförpris

Om din primära marknad är inom EES visas alltid funktionen för ordinarie pris. När du säljer en produkt till ett lägre pris kan du använda funktionen Ordinarie pris för att följa Prismärkningsdirektivet (PID). Du kan visa dina kunder produktens lägsta pris under de senaste 30 dagarna eller mer, jämfört med det nya nedsatta priset.

Steg:

 1. Gå till Produkter från din Shopify-admin.
 2. Klicka på en produkts namn.
 3. I avsnittet Prissättning ställer du in Ordinarie pris för produktens lägsta pris under de senaste 30 dagarna, eller längre.
 4. Ange Priset på produkten till ditt nya reapris.
 5. Klicka på Spara.

Använd International för att kontrollera ordinarie priser

Om din primära marknad inte är inom EES, men du använder International för att sälja produkter till kunder inom EES, så är ordinarie priserna för dessa kunder dolda som standard. Du kan välja att visa ordinarie priser från International-admin.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Internationell från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Avmarkera Dölj ordinarie priser för kunder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 4. Klicka på Spara.

Alternativt kan du ladda upp ordinarie priser för specifika produkter och länder eller regioner med hjälp av en csv-fil.

Använd metafält för att visa prisjämförelser

Du kan lägga till metafält i delar av din webbshop för att visa det lägsta tidigare priset du tidigare debiterat för produkten under minst 30 dagar innan du meddelade en prissänkning. Alternativt kan du använda metafält för att kommunicera annan prisinformation utöver det tidigare lägsta priset, till exempel tillverkares föreslagna detaljhandelspris eller baspris. Mer information om att skapa anpassade definitioner för metafält.

Kommunicera vanligt förekommande prissänkningar

Innan du meddelar en prissänkning måste du visa det lägsta pris som du debiterat för produkten under de senaste 30 dagarna eller längre. I detta pris ingår det lägsta pris som erbjuds som en del av tidigare rabatter eller kampanjer.

Om du erbjuder prissänkningar mer än en gång var 30:e dag bör du överväga hur du vill kommunicera det lägsta tidigare priset och det ordinarie försäljningspriset. Du kan till exempel bestämma dig för att använda det lägsta rabatterade priset som det pris som rabatten tillämpas på, såsom visas i följande exempel:

 • En produkt säljer för 150 EUR, men under de senaste 30 dagarna var det lägsta priset för den produkten 100 EUR.
 • Du bestämmer dig för att du vill erbjuda produkten med 50 % rabatt på det lägsta priset för produkten under de senaste 30 dagarna, vilket var 100 EUR.

I det här exemplet måste du, för att följa Prismärkningsdirektivet (PID), tillämpa rabatten på produktens lägsta pris, vilket var 100 EUR. Du kan inte tillämpa 50 % rabatt på det ordinarie försäljningspriset på 150 EUR, utan att uppge det lägsta priset på 100 EUR.

Alternativt kan du bestämma dig för att tydligt förklara både det ordinarie försäljningspriset som rabatten tillämpas på och det lägsta tidigare priset. Om du till exempel meddelar att du har 50 % rabatt på det ordinarie försäljningspriset på 150 EUR och att det lägsta priset under en kampanj under de senaste 30 dagarna var 100 EUR, kan du lägga till beskrivande information på produktsidan. Denna information gör det enkelt för kunderna att förstå de olika priser som erbjuds för den aktuella produkten under de senaste 30 dagarna, till exempel "få 50 % rabatt på 75 EUR istället för 150 EUR, vårt ordinarie försäljningspris. Vårt lägsta kampanjpris under de senaste 30 dagarna har varit 100 EUR."

Om du erbjuder prisminskningar mer än en gång var 30:e dag, undvik att endast använda funktionen Ordinarie pris eftersom du inte kan visa både det ordinarie försäljningspriset och det lägsta föregående priset med hjälp av funktionen. Överväg istället att redigera ditt tema för att inkludera ett uttalande som visar både det ordinarie försäljningspriset och det lägsta föregående priset på varje produktsida där du erbjuder rabatt. Mer information om att redigera ditt butikstema.

Tillverkares föreslagna detaljhandelspriser eller konkurrenters priser

Du kan jämföra det pris du erbjuder med andra externa priser, till exempel en tillverkares föreslagna detaljhandelspris eller en konkurrents pris, utan att omfattas av Prismärkningsdirektivet (PID). Däremot är jämförelsen av externa priser föremål för Direktivet 2005/29/29/EU-kommissionen, Direktivet om orättvisa affärsmetoder. Direktivet om orättvisa affärsmetoder förbjuder vilseledande av kunder om priset, hur priset beräknas eller om en specifik prisfördel.

Om du bestämmer dig för att jämföra det pris du erbjuder med ett externt pris, se till att jämförelsen visas på ett sätt som inte leder kunderna till att tro att det är en prisminskning. Om en prisjämförelse av den genomsnittliga kunden upplevs som en prisminskning på grund av dess vilseledande presentation kan prisjämförelsen bryta mot både Direktivet om orättvisa affärsmetoder och Prismärkningsdirektivet (PID).

Dessutom, om du använder funktionen Ordinarie pris för att indikera ett externt pris i stället för en prisminskning bör du göra den jämförelsen tydlig för kunderna för att undvika förvirring.

Lojalitetsprogram och personliga erbjudanden

PID är avsett att styra meddelanden om prissänkningar. PID gäller inte individualiserade prissänkningar som erbjuds som en del av ett kundlojalitetsprogram. PID gäller inte heller personliga eller riktade kampanjer. Följande är några exempel på anpassade kampanjer där direktivet inte gäller:

 • En individualiserad rabattkod för framtida användning efter att ha gjort ett köp.
 • En individualiserad rabatt med anledning av deras födelsedag eller annan händelse.
 • En individualiserad prisminskning vid köptillfället som inte tillkännagivits i förväg.

Resurser

Du kan hitta specifik information online om PID och UCDP, till exempel i följande källor:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis