Cannabisprodukter och produkter framtagna från cannabis

Det är viktigt att du förstår de regler och krav som finns kring försäljning av hampaprodukter och produkter framtagna från hampa. Shopify stöder försäljning av sådana varor om lagarna på både den plats där din butik finns och leveransdestinationen tillåter det. Vilka hampaprodukter och produkter framtagna från hampa som är tillåtna varierar mellan olika länder och delstater. Innan du börjar sälja hampaprodukter och produkter framtagna från hampa i din Shopify-butik är det viktigt att du känner till vilka lagar och förordningar som gäller för dig.

Om du säljer hampaprodukter eller produkter framtagna från hampa till eller från områden där de inte är tillåtna, eller om du underlåter att följa de beskrivna kraven för försäljning av sådana produkter på Shopify, bryter du mot vår policy för godtagbar användning och Shopify kan vidta åtgärder mot ditt konto, upp till och inklusive uppsägning.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis