Överväganden för försäljning av hampaprodukter

På den här sidan kan du få mer information om hur komplicerat det är att sälja hampa- och cannabisprodukter online genom att ta en titt på de rättsliga ramverk och efterlevnadsstandarder som är nödvändiga för verksamhet på amerikanska, kanadensiska och internationella marknader.

Förstå hampaprodukter och produkter framtagna från hampa

Hampa är en variant av växten cannabis sativa som producerar en mängd olika cannabinoider. Produkter framtagna från hampa är tillverkade av olika delar av hampaväxten och innehåller ofta cannabidiol (CBD), ett icke-psykoaktivt ämne. Tillåtna nivåer av CBD och tetrahydrocannabinol (THC) varierar mellan olika jurisdiktioner.

När vi använder termen hampa inkluderar vi både hampaprodukter och produkter framtagna från hampa i denna term. Produkter framtagna från hampa refererar specifikt till CBD-produkter som är tillåtna enligt U.S. Farm Bill (2018). I Kanada omfattar termen hampa både hampa- och cannabisprodukter som är tillåtna enligt Cannabis Act, inklusive CBD- och THC-produkter.

Försäljning av hampa i USA

U.S. Farm Bill (2018) ger ett ramverk för tillåten försäljning av produkter framtagna från hampa. Du måste följa federala, statliga och lokala regler när du säljer hampaprodukter på Shopify. Detta inkluderar en förståelse för märkningskrav, teststandarder och delstatsspecifika begränsningar. Det är ditt ansvar att se till att alla tillämpliga lagar och förordningar följs, samt att kraven för att få sälja hampaprodukter och produkter framtagna från hampa i USA uppfylls.

Du måste också hålla dig uppdaterad om federala, statliga och lokala lagar samt följa uppdateringar från FDA (Food and Drug Administration). Om du behöver ytterligare vägledning bör du rådfråga en jurist, eftersom Shopify inte kan tillhandahålla juridisk rådgivning angående vad du kan sälja och var.

Om du vill ha mer detaljerad information om FDA:s hållning gällande kosttillskott, livsmedel och kosmetika som innehåller hampa, till exempel CBD, kan du hitta resurser online, inklusive FDA Consumer Update och FDA Regulation of Cannabis and Cannabis-Derived Products.

Försäljning av cannabisprodukter i Kanada

Cannabisprodukter i Kanada regleras av Cannabis Act. I Kanada omfattar termen cannabis både hampa- och cannabisprodukter som är tillåtna enligt Cannabis Act. Detta inkluderar CBD- och THC-produkter. Det är viktigt att du läser igenom och förstår kraven för att få sälja de här produkterna på Shopify. Genom att godkänna kraven bekräftar du att du avser att följa lagar och förordningar i alla jurisdiktioner där du bedriver verksamhet.

Se till att erhålla en federal licens eller provinslicens för att sälja cannabis innan du börjar sälja cannabis på Shopify i Kanada. Granska och godkänn kraven för att få sälja cannabis i Kanada och håll dig uppdaterad om federala, provinsiella och lokala lagar samt Cannabis Act. Om du behöver ytterligare vägledning bör du rådfråga en jurist, eftersom Shopify inte kan tillhandahålla juridisk rådgivning angående vad du kan sälja och var.

För att hitta användbara resurser relaterade till cannabis i Kanada kan du referera till Authorized cannabis retailers in the provinces and territories, Cannabis in Canada: Get the facts, Health Canada: Cannabis services and information och Health Canada: Cannabidiol (CBD).

Försäljning av hampa internationellt

Om du ska sälja hampaprodukter internationellt måste du se till att lagar och förordningar i både din jurisdiktion och dina kunders jurisdiktioner följs. Shopify stöder i allmänhet försäljning av hampa om du befinner dig i en jurisdiktion där försäljning av sådana produkter är tillåten och du följer lagarna i alla jurisdiktioner där du bedriver verksamhet. Det är ditt ansvar att se till att dina produkter inte överskrider de tillåtna mängderna THC och CBD i dina jurisdiktioner och dina kunders jurisdiktioner.

Innan du säljer hampaprodukter på Shopify internationellt måste du granska och hålla dig uppdaterad om federala, regionala och lokala lagar samt våra användarvillkor och vår policy för godtagbar användning. Om du behöver ytterligare vägledning bör du rådfråga en jurist, eftersom Shopify inte kan tillhandahålla juridisk rådgivning angående vad du kan sälja och var.

Rapportera en överträdelse av policyn för godtagbar användning

Om du stöter på ett påstått brott mot policyn för godtagbar användning på Shopify är det enklaste sättet att rapportera det via Shopifys onlineformulär.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis