Dokumentation för produktdistribution

När du säljer produkter via Shopify kan du behöva förse Shopify med dokumentation som bekräftar viss information om hur produktordrars distribution.

Om Shopify begär dokumentation från din webbutik skickas ett e-postmeddelande till butiksägaren och en banner visas i butiksägarens Shopify-administratör.

För att säkerställa att din användning av Shopify fortgår utan avbrott måste du lämna in den begärda dokumentationen senast det datum som anges i förfrågan.

Om den begärda dokumentationen inte mottagits senast det angivna datumet kan ditt webbutikskonto inaktiveras. Om ditt konto inaktiveras kanske du inte kan behandla ordrar eller komma åt din webbutik.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis