Dropshipping

När du använder Dropshipping för att sälja produkter via Shopify måste du följa de lagar och förordningar som gäller för försäljning av produkter som om du var en återförsäljare av dessa varor. Dessa lagar och förordningar beror på den region där din butik är belägen och de regioner till vilka du säljer. Använd informationen på den här sidan för att lära dig om policyer, lagar och förordningar som kan gälla för din verksamhet.

Vad är dropshipping?

Dropshipping är en distributionsmetod där en handlare inte själv lagerför de produkter som denne säljer. Istället köper en handlare varan från en tredjepartsleverantör och får den skickad direkt till kunden. Som ett resultat av detta behöver handlaren inte hantera produkten direkt under enskilda transaktioner. Läs mer om dropshipping.

Produktsäkerhet

Om du använder dropshipping för produkter är det ditt ansvar att se till att du erbjuder säkra produkter till försäljning. Genomför följande säkerhetskontroller innan du använder dropshipping för en produkt:

 • Granska eventuella produktsäkerhetslagar.
 • Se till att dina produkter har lämpliga licenser, certifieringar, markeringar, säkerhetsvarningar eller annan dokumentation, såsom instruktioner, i alla jurisdiktioner där du vill sälja dessa produkter.
 • Se till att eventuella säkerhetsvarningar och instruktioner är skrivna på det offentliga språket i den jurisdiktion där produkten säljs.

Även om du kan ha lämpliga tillstånd eller certifieringar i en jurisdiktion, kan dessa licenser eller certifieringar inte överföras till andra jurisdiktioner. Eftersom lagstiftningen om produktsäkerhet varierar beroende på jurisdiktion bör du rådgöra med en advokat innan du erbjuder produkter för försäljning på en ny marknad.

Om du är en handlare som säljer produkter i USA bör du granska Consumer Product Safety Commission's Small Business Resources och Regulatory Robot, för att hjälpa dig att identifiera viktiga säkerhetskrav som kan gälla för dina produkter.

Om du är en handlare som är belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller om du är en handlare som riktar dig till konsumenter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller europeiska lagar för dig. Du bör granska följande resurser för att hjälpa dig att identifiera viktiga säkerhetskrav som kan gälla för dina produkter:

Läs mer om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och relationer till EU.

Produktansvar

Även om du inte direkt hanterar en produkt när du använder dropshipping som distributionsmetod, kan du hållas ansvarig för artiklar som inte uppfyller säkerhetsstandarderna i en jurisdiktion som du säljer till.

Se till att du väljer en väl ansedd leverantör innan du använder dropshipping som distributionsmetod. Du kan göra följande för att välja en väl ansedd leverantör:

 • Läs recensioner från en potentiell leverantör.
 • Läs leverantörens policyer.
 • Prata med leverantören om deras verksamhet.
 • Köp produkter från leverantören så att du kan bedöma deras kvalitet.
 • Beställ produkter från leverantören så att du kan avgöra hur lång tid det tar för dem att hantera och skicka en order och hur lång tid det tar för varor att levereras.

Återkallande av produkt

Ett produktåterkallelse är när varor som är defekta eller osäkra hämtas från konsumenter. Återkallelser sker ofta på grund av säkerhetsrisker vid ett tillverkningsfel. En produktåterkallelse kan inträffa när ett företag rapporterar sin produkt till myndigheterna eller efter det att myndigheten tar emot en rapport från konsumenter eller andra källor.

Alla som tillverkar, importerar, distribuerar eller säljer konsumentvaror bör granska sina skyldigheter och ansvar enligt lagstiftningen om produktåterkallelse i alla jurisdiktioner där de gör affärer.

Det är ditt ansvar att bevaka produktåterkallelser i alla jurisdiktioner där du vill sälja dina produkter och se till att du inte erbjuder produkter för försäljning som är föremål för en återkallelse.

Om du har sålt en produkt som senare omfattas av en återkallelse måste du omedelbart ta bort den produkten från din webbshop och, om det krävs enligt lagstiftningen, kan du behöva informera de kunder som köpt produkten och meddela dem om nästa steg.

Om du blir medveten om att en produkt du säljer har ett möjligt hälsorelaterat eller säkerhetsrelaterat problem, bör du rådgöra med juridisk rådgivare om huruvida du är juridiskt skyldig att rapportera denna information till myndigheterna. Om du gör det kommer myndigheten att utvärdera din rapport och avgöra om en återkallelse är lämplig.

Om du tror att du kan behöva genomföra en produktåterkallelse i framtiden bör du överväga om du ska ha en aktiv plan för en återkallelse. En väl planerad och väl utförd återkallelseplan kan förhindra att dina kunder blir skadade och minimera effekterna på ditt företag.

Skydd av immateriell egendom

Shopify stöder skyddet av immateriell egendom och uppmuntrar dig att göra detsamma. Shopifys policy för godtagbar användning förbjuder publicering eller uppladdning av innehåll som kränker andras upphovsrätt eller varumärken.

Om du säljer produkter via Dropshipping bör du överväga om leverantören erbjuder upphovsrättsskyddade, varumärkta eller varumärkesskyddade varor. För att undvika intrång i immateriella egendomsrättigheter bör du se alltid till att du köper produkter från en auktoriserad återförsäljare eller direkt från tillverkaren. Följande produktkategorier kan ha en högre risk för att vara upphovsrättsskyddade, varumärkta eller varumärkesskyddade varor:

 • kläder
 • designerväskor
 • klockor
 • kosmetika
 • elektriska artiklar
 • leksaker

Om det visar sig att du säljer förfalskade varor eller gör intrång i en annans immateriella egendom riskerar du att tas offline av Shopify. Mer information om upphovsrättstvister och varumärkestvister.

Tidsramar för frakt och hantering

Enligt Shopifys användarvillkor måste du lägga till offentligt tillgänglig behandlings- och fraktinformation som är aktuell och korrekt i din webbshop. Om du inte kan publicera aktuella och korrekta tidslinjer för orderleverans kan ditt webbshopskonto inaktiveras. Om ditt konto är inaktiverat kanske du inte kan hantera en order eller komma åt din webbshop.

Innan din kund slutför ett köp bör denne vara klar över hur lång tid det tar för deras varor att komma fram. Se till att du kommunicerar till kunden om ordern har ändrats eller försenats efter att de har slutfört ett köp.

Om du använder dropshipping som distributionsmetod är det bra att berätta för dina kunder att produkterna kommer att skickas av en tredje part från en annan plats. Innan du väljer en Dropshipping-leverantör bör du beställa produkter från leverantören så att du kan avgöra hur lång tid det tar för dem att behandla och skicka en order och hur lång tid det tar för varorna att komma fram.

Om du är en handlare som är belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller om du är en handlare som riktar dig till konsumenter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller europeiska lagar för dig. Du bör granska följande resurser för att hjälpa dig att identifiera viktig frakt- och leveransinformation som du bör tillhandahålla dina kunder:

Bearbetar återbetalningen

Enligt Shopifys användarvillkor måste du lägga till en allmänt tillgänglig återbetalningspolicy som är aktuell och korrekt för din webbshop. Din återbetalningspolicy bör innehålla följande information:

 • Den tid då en produkt måste returneras.
 • Adressen dit en retur ska skickas.
 • Kostnaden för att returnera en produkt och vem som betalar för returen.
 • Den tid det tar att få en återbetalning kan bero på var kunden bor i förhållande till den plats där du har din verksamhet.
 • Kontaktinformation som en kund kan använda för att kontakta dig om de inte får en återbetalning i tid.

Om du är en handlare som är belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller om du är en handlare som riktar dig till konsumenter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller europeiska lagar för dig. I din återbetalningspolicy måste du även ge dessa kunder information om deras grundläggande rättigheter, inklusive rätt till tillbakadragande och överensstämmelse av varor. Till exempel har konsumenter vanligtvis 14 dagar på sig efter att en produkt som de köpte online levereras för att avgöra om de vill returnera produkten för en full återbetalning.

Granska följande resurser för att lära dig mer om EES-konsumenträttigheter:

Du bör granska lagstiftningen i din jurisdiktion och dina kunders jurisdiktion för juridiska krav avseende återbetalningar. Om du inte publicerar en aktuell och korrekt återbetalningspolicy kan ditt webbshopskonto inaktiveras. Om ditt konto är inaktiverat kanske du inte kan behandla en order eller komma åt din webbshop.

Kostnadsinkluderande prissättning

Om du använder dropshipping som distributionsmetod för att importera produkter från andra länder till ett annat land är det viktigt att du korrekt uppger att produkterna importeras och kan bli föremål för tullklarering. Det är bra att lista alla avgifter före kassan.

Om du är en handlare som är belägen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller om du är en handlare som riktar dig till konsumenter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller europeiska lagar för dig. Du måste även ge kunder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet information om det totala priset på varor och tjänster, inklusive skatter, leveranskostnader och fraktkostnader, om tillämpligt.

Granska följande resurser för att lära dig mer om EES-konsumenträttigheter:

Resurser

Det finns specifik information online om produktsäkerhet, exempelvis:

Du kan hitta specifik information om produktåterkallelser online, till exempel:

Du kan hitta specifik information om återbetalningar online, till exempel:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis